Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat tutkimuksen tekemisen. Niillä on tärkeä rooli tutkimuksen edistämisessä ja hyödyntämisessä.
Oulun yliopiston LeaF-infrastruktuuri mahdollistaa mm. virtuaalisten kokemusten tutkimisen.

Hyödynnä yliopiston tutkimuslaitteita ja -laboratorioita

Oulun yliopistossa on useita korkeatasoisia, monitieteistä tutkimusta tukevia infrastruktuureja, jotka palvelevat myös elinkeinoelämää ja yrityksiä. Tutustu monipuolisiin laboratoriopalveluihimme, uusimpiin tutkimuslaitteisiin sekä niihin liittyvään osaamiseen.

Infrastruktuurien avoimuutta ja käyttöä kehitetään pitkäjänteisesti

Oulun yliopisto kehittää erityisesti strategisia tutkimusalueitaan tukevia tutkimusinfrastruktuureja huomioiden kestävän kehityksen, innovaatiotoiminnan ja vastuullisen tieteen vaatimukset. Yliopistotason infrastruktuurien (Biocenter Oulu, Biodiversiteettiyksikkö, Koe-eläinkeskus, LeaF-infrastruktuuri, Materiaalianalyysikeskus, Oulangan tutkimusasema) toimintaa ja kehittämistä koordinoi tutkimusrehtorin johtama Infrastruktuuriyksikkö. Lisäksi tutkimusinfrastruktuureja kehitetään tutkimusta tekevissä tiedekunnissa ja yksiköissä.Oulun yliopiston Avointen tutkimusinfrastruktuurien linjaus tukee avoimen ja vastuullisen tieteen periaatteiden toteutumista tutkimusinfrastruktuureiden osalta.

Verkostoissa vahvistetaan tutkimuksen infrastruktuureja

Oulun yliopiston tutkimusinfrastruktuureita ja niihin liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Oulun yliopisto on mukana useissa kansalliselle ja kansainväliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartoille valittujen infrastruktuurien toiminnassa. Oulun yliopisto on mukana kehittämässä myös muita alueellisesti merkittäviä yhteistyöinfrastruktuureja.

Sinua voisi kiinnostaa myös