Opintojen suorittaminen

Tietoa opintojen suorittamisesta.

Opintojen suorittaminen

Henkilökohtainen opintosuunnitelma - HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta.

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa opiskelijan opintojen tai muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista nykyisiin opintoihin.

Tentit

Oulun yliopistossa on käytössä seuraavat tenttikäytännöt: opintojakson aikana toteutettava tentti, sähköinen tentti, etävalvottu etätentti sekä Moodle-tentti.

Opintosuoritusote

Opiskelijana saat tilattua itsellesi Peppiin virallisen opintosuoritusotteen. Peppiin tilattu ote on Oulun yliopiston virallinen sähköinen opintosuoritusote, jonka voit halutessasi tulostaa.

Sivuaineopinnot

Sivuainevalintojen kautta voit erikoistua opinnoissa haluamaasi suuntaan.

Opinto-oppaat

Opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten ajat ja paikat.

Kieli- ja viestintäkoulutus

Kielten opiskelu on osa tutkintoasi ja investointi tulevaisuuteen. Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutus järjestää tarvitsemasi kielten kurssit kaikissa tiedekunnissa.

Ristiinopiskelu

Oulun yliopiston opiskelijana voit täydentää osaamistasi valitsemalla opintoja myös muiden korkeakoulujen tarjonnasta.

Koulutuksen kehittäminen ja palaute

Oulun yliopisto kerää palautetta opiskelun ja opetuksen sekä niitä koskevien palveluiden kehittämiseksi ja laadun arvioimiseksi.

Avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Oulun yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Oulun yliopiston kesäopinnot

Oulun yliopisto tarjoaa opetusta myös kesällä 2024. Opetusta järjestetään tavallisen opetuskauden ulkopuolella, toukokuun puolivälistä elokuun loppuun.

Tiedonhankinnan opetus

Kirjasto järjestää opintoihin kuuluvat alakohtaiset tiedonhankintakurssit ja muuta opetusta sopimuksen mukaan.