Opiskeluoikeus

Kun opiskelijalla on voimassaoleva opiskeluoikeus, pystyy hän suorittamaan opintoja ja saa yliopiston käyttäjätunnuksen. Tunnus antaa käyttöoikeuden kaikkiin opiskelun järjestelmien käyttöön sekä pääsyn kirjaston tietokantaan.

Opiskeluoikeus

Lisäajan hakeminen

Lisäajan hakeminen Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijana.

Opintojen määräaikainen keskeyttäminen

Jos opiskelija haluaa pitää taukoa opinnoissaan hän voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Opiskeluoikeudesta luopuminen

Opiskelija voi halutessaan luopua opiskeluoikeudestaan. Luopuminen on sitova eikä opiskelija voi jatkaa opintojaan ilmoittamassaan tutkinto-ohjelmassa opiskeluoikeudesta luopumisen jälkeen.

Tutkintoa täydentävät opinnot

Opiskelijalla, joka on suorittanut Oulun yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa, on oikeus hakea tutkintoa täydentävää opiskeluoikeutta.

Erillinen opiskeluoikeus

Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää perustellusta syystä yksittäisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen.

Opiskeluoikeuden palautus ja passiivirekisteri

Opiskelija voi menettää opiskeluoikeuden eri syistä. Yliopistolain mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos hän ei hoida lukuvuosi-ilmoittautumista yliopiston määräämällä tavalla.

Uudelleenkirjaaminen

Ohjeistusta uudelleenkirjaamiseen.

Joustava opiskeluoikeus - JOO

Oulun yliopisto ei enää vastaanota uusia Joustavan opiskeluoikeuden (JOO) hakemuksia.

Ristiinopiskelu

Oulun yliopiston opiskelijana voit täydentää osaamistasi valitsemalla opintoja myös muiden korkeakoulujen tarjonnasta.

Lakkautetut tutkinto-ohjelmat

Oulun yliopistossa on ollut useita rinnakkaisia tutkinto-ohjelmia. Tutkinto-ohjelmia yh­distämällä selkeytetään koulutustarjontaa ja vähennetään tut­kinto-ohjelmien määrää.

Soveltuvuusrajoitukset opinnoissa

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta.