Yhteistyöverkostot

Oulun yliopistossa tehdään aktiivista yhteistyötä tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatioiden edistämiseksi paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Monipuolinen kansainvälinen yhteistyö ja laajat yhteistyöverkostot edistävät omalta osaltaan yliopiston laadukasta tutkimusta ja koulutusta sekä luovat mahdollisuuksia vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Yhteistyötä paikallisesti ja kansallisesti

Lähialueen toimijat ovat Oulun yliopiston luontevia ja merkittäviä yhteistyökumppaneita. Yliopistolla on pitkät alueellisen yhteistyön perinteet koulutuksessa, tutkimuksessa, liike-elämän ja julkisen sektorin kanssa.

Pohjoisesta maailmalle

Oulun yliopisto on jäsenenä lukuisissa eri tieteenalojen eurooppalaisissa tutkimusverkostoissa. Keskeisimmissä verkostoissa edistetään mm. digitaalista tulevaisuutta ja kestävän kehityksen mukaista luonnonvarojen ja energian käyttöä.

Oulun yliopisto on vahva toimija myös kansainvälisessä koulutuksessa. Kansainväliset tutkinto-ohjelmamme tarjoavat monenlaisia opiskelumahdollisuuksia, joita monipuoliset vaihto-opiskelumahdollisuudet täydentävät. Järjestämme koulutusta myös yhteistyössä muiden korkeakoulujen ja työelämän kanssa. Esimerkiksi Eurooppa-yliopisto UNICin kautta opiskelijoille avautuu laaja tarjooma muiden yliopistojen kursseja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön globaaliohjelman verkostot

Oulun yliopisto syventää suhteita globaaleihin kumppaneihinsa opetus- ja kulttuuriministeriön globaaliohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on kehittää uusia toimia, jotka vahvistavat Suomen korkeakoulutusta ja globaaleja kumppanuuksia. Tällä hetkellä on perustettu seitsemän kansainvälistä verkostoa, ja niiden sisällä on lukuisia yhteistyöhankkeita.

Sinua voisi kiinnostaa myös