Vastuullinen tutkimus

Tutkitun tiedon avoimuudesta hyötyvät sekä tiedeyhteisö että yhteiskunta. Vastuullinen tutkimus huomioi tieteen avoimuuden lisäksi myös tutkimuksen laadun, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen. Tieteen avoimuus ja vastuullisuus on kaikilla tasoilla osa Oulun yliopiston tutkimustoimintaa ja tutkijan työtä.

Oulun yliopiston vastuullisen tieteen julistus

Oulun yliopisto edistää avointa ja vastuullista tiedettä, hyviä tieteellisiä käytäntöjä, kestävää kehitystä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tutkimuksessa sekä vastuullista tutkimuksen arviointia.

Toimimme hyvän tieteellisen käytännön ohjeiden mukaisesti, noudattaen tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa.

Edistämme kaikessa tutkimustoiminnassa kestävää kehitystä ja huomioimme sen ekologisen, kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden.

Olemme sitoutuneet tieteellisen tutkimuksen vapauteen ja edistämään tutkitun tiedon vapaata saatavuutta.

Huomioimme sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen tutkimusryhmien kokoonpanossa ja tutkimusta koskevassa päätöksenteossa.Edistämme tieteen laatua ja tuotetun tiedon, teknologian sekä innovaatioiden yhteiskunnallista merkitystä tutkimuksen sisällön sukupuolianalyysillä.Olemme sitoutuneet allekirjoittamalla kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025

  • edistämään avoimuutta tieteen perusarvona kaikessa tutkimusyhteisön toiminnassa
  • vahvistamaan yhteiskunnan sivistystä ja innovaatiotoimintaa
  • parantamaan tieteellisen tutkimuksen tuotosten ja niihin perustuvien oppimateriaalien laatua sekä tutkimustuotosten vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa.

Olemme sitoutuneet tutkimuksen arvioinnin kehittämiseen ja vastuullisen metriikan käyttöön allekirjoittamalla DORA-julistuksen. Huomioimme tutkimusta arvioidessa kaikkien tutkimustulosten arvon sekä laajan joukon erilaisia indikaattoreita, mukaan lukien laadulliset indikaattorit, kuten vaikutuksen yhteiskuntaan.

Tuemme Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun (EOSC) tavoitetta saada koottua yhteen EU:n alueella tuotettavat avoimen tieteen datapalvelut ja aineistot, jotta palveluiden käyttö sekä tutkimuksen tulosten jakaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa.

Hyväksytty 9.2.2021.

Vastuullisen tutkimuksen linjaukset

Oulun yliopisto edistää tiedon avointa hyödyntämistä sekä tieteellisessä tutkimuksessa että muualla yhteiskunnassa. Se tarkoittaa pyrkimystä tieteellisten julkaisujen, tutkimusdatan, infrastruktuurien ja opetusmateriaalien avoimuuteen ja saavutettavuuteen.

Sinua voisi kiinnostaa myös