Harjoitteluun

Harjoittelussa opiskelija pääsee luomaan verkostoja työelämään sekä kartuttamaan oman alan työkokemusta. Harjoittelussa opitaan työelämätaitoja, ja se antaa uusia näkökulmia sivuainevalintoihin ja urasuunniteluun. Harjoittelupaikasta voi myös tulla harjoittelijan tulevaisuuden työpaikka. Harjoitteluun kannattaa siis valmistautua huolella.
kuvituskuva

Harjoittelu antaa osaamista

Omaa osaamista on hyvä miettiä ja jäsentää jo ennen harjoittelujaksoa. Esimerkiksi Töissä.fi -sivuston uratarinat voivat auttaa oman osaamisen jäsentämisessä. Töissä.fi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnattu valtakunnallinen sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään.

Harjoittelutuki

Oulun yliopisto tukee vuosittain tutkinto-opiskelijoiden harjoittelua myöntämälle harjoittelutukea. Harjoittelutuki maksetaan joko suoraan opiskelijalle henkilökohtaisena apurahana (harjoittelu ulkomailla) tai rahallisena korvauksena työnantajalle, joka maksaa opiskelijalle palkkaa (harjoittelu Suomessa).

Hyvä tietää

Harjoitteluasioita hoitavat lähipalveluiden koulutussuunnittelijat

Lähipalveluiden koulutussuunnittelija tiedottaa opiskelijoita harjoitteluasioissa sekä ohjeistaa ja auttaa tarvittaessa harjoittelutukihakemuksen tekemisessä SoleMove –järjestelmään.

Harjoittelun yhteyshenkilöt