Anssi Paasi

Professori / Professor

Tutkimusalat

Poliittinen maantiede, erityisesti territoriaalisuuteen/territorioihin ja rajoihin liittyvät teemat, alueteoria, uusliberaalin yliopistomaailman tietovaltasuhteet

Research themes

Political geography, especially themes related to territory/territoriality and borders, theory of regions, power-knowledge relations in neoliberal academy

See also:

RELATE - Centre of Excellence

 

Last updated: 5.8.2016