Gateway to Kuusamo-Lapland: Vipuvoimaa kansainväliseen matkailuun

Kansainvälistyvän Ruka-Kuusamo-matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen (Gateway to Kuusamo Lapland) -hankkeen  päätavoitteet ovat:

  1. Matkailun kansainvälistymisasteen nostaminen ja kv-matkailijamäärien lisääminen Koillismaalla.
  2. Lentoliikenteen yhteyksien ja matkailualueen saavutettavuuden kehittäminen yhteistyömallien kautta.
  3. Matkailualueelle uusien jakelukanavien käyttöönotto sekä myynti- ja markkinointitoimintamallien luominen mm. digitaaliratkaisujen avulla.
  4. Asiakaskunnan palvelussa tarvittavan tiedon kerääminen ja sen levittäminen.
  5. Kansallispuistojen vetovoimaisuuden hyödyntäminen kv-matkailumarkkinoinnissa.

Hankkeen tuloksena Ruka-Kuusamo-matkailualueen kansainvälistymisaste nousee samalle tasolle muiden Pohjois-Suomen suurimpien matkailualueiden kanssa. Aasiaan saadaan luotua toimivia yhteistyösuhteita ja kulttuurisidonnaista markkinointia kehitetään, mitä kautta alueelle saadaan kasvavia matkustajamääriä. Alueelle luodaan uusia toimintamalleja, joita tarvitaan uusien kulttuurien ja kasvavien matkailijamäärien palvelun laadun takaamiseksi.

Yliopiston osahankkeen konkreettisia tuloksia ovat matkailuyritysten ympäristöosaamisen ja –tietoisuuden kartoitusraportti ja yritysten käyttöön suunnattu ohjemateriaali. Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön osahankkeessa keskitytään erityisesti matkailun kehittämisen taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden kysymyksiin. Osahanke tarjoaa matkailuyrityksille eväitä kestävyyden eri osa-alueiden ymmärtämiseksi ja kestävyyden huomioimiseksi yrityksen toiminnassa Koillismaalla, Land of National Parks -alueella. Hankkeessa tuotettavan oppaan tarkoituksena on antaa yritykselle valmiuksia kestävyyssuunnitelman luomiseen. Kestävyyden huomioimiseen liittyen hanke ja siinä tuotettu opas tarjoavat myös käytännön esimerkkejä, joita jokainen yritys voi hyödyntää oman kestävyyssuunnitelmansa laatimisessa.

 

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2016–30.4.2019, ja sen kokonaisbudjetti on 1 299 940 €.

Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70%, alueen kuntien osuus 12%, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 12%.

Hankkeen muina osatoteuttajina toimivat Naturpolis Oy, Ruka-Kuusamo Matkailu ry sekä Metsähallitus luontopalvelut.

 

Pohjois-Pohjanmaan liitto on valinnut Gateway to Kuusamo Lapland -hankkeen esimerkiksi vaikuttavasta EAKR-hankkeesta. 

Ks. lisää hanketietoja Naturpoliksen sivuilla tästä.

 

Lisätietoja:
Kaarina Tervo-Kankare, tutkijatohtori    puh. 050-3507159 email etunimi.sukunimi@oulu.fi

Last updated: 16.8.2018