How we became curious, curiosity

Dividing the World through Wonder: How We Became Curious

Project description

This research project originates from an interest in the current unreserved belief in curiosity in Western societies. For example, it is assumed that curiosity produces empathetic professionals, healthy individuals, and open-minded travellers. This study examines how and to what effect we have become curious and enchanted with curiosity. This research project is interdisciplinary and situated in the fields of cultural geography, cultural history, and education. The material consists of current and historical, publicly available texts and images that touch on curiosity (e.g. curricular texts, material produced by NGOs, scientific publications) produced in Finland and elsewhere. The analysis brings together genealogical, discursive, affective and postcolonial perspectives. This research project contributes to discussions on the politics of knowledge production, the production of (global) citizenship and the encountering of difference.

This post-doctoral research project has received funding from the Emil Aaltonen Foundation (2017), the Finnish Foundations' Post Doc Pool / Alfred Kordelin Foundation (2017-2019) and the Academy of Finland (2018-2021, decision number 315141).

Löytöretkeilijä, tutkimusmatkailija, kosmopoliitti: Kuinka meistä tuli uteliaita

Nykyisiin länsimaisiin puhe- ja ajattelutapoihin sisältyy varaukseton usko uteliaisuuteen. Esimerkiksi utelias lääkäri on empaattinen, utelias mieli voi hyvin, utelias matkailija on suvaitsevainen. Tässä työssä tutkitaan, miten ja minkälaisilla seurauksilla meistä tuli näin uteliaita ja uteliaisuudesta lumoutuneita. Tutkimuksen tulokulma on vahvasti poikkitieteellinen ja sijoittuu kulttuurimaantieteen, kulttuurihistorian, ja kasvatustieteen kentille. Aineisto koostuu nykyisistä ja historiallisista, julkisesti saatavilla olevista teksteistä ja kuvista, jotka sisältävät viittauksia uteliaisuuteen (esim. opetussunnitelmatekstit, järjestöjen tuottamat materiaalit, tieteelliset julkaisut) niin Suomessa kuin muualla. Analyysissa hyödynnetään genealogisia, diskursiivisia, affektiteoreettisia ja postkoloniaalisia näkökulmia. Tutkimus osallistuu keskusteluihin tiedon tuottamisen politiikasta, (globaalin) kansalaisuuden rakentumisesta sekä erilaisuuden kohtaamisesta.

Partners

Prof Anssi Paasi, University of Oulu
Prof Thomas Popkewitz, University of Wisconsin-Madison, USA
Prof Kristiina Brunila, University of Helsinki
Prof Christopher Kirchgasler, University of Kansas, USA
Dr Kaisa Vehkalahti, University of Oulu
Dr Maija Lanas, University of Oulu

Research groups

  • LAPANEN Northern Research Group for History of Childhood and Education

People

Johanna Sitomaniemi-San

Post-doctoral research fellow