Iivo Niskasen valmentaja Olli Ohtonen väittelee Vuokatissa

Date: 
29.6.2019 12:00 - 15:00
Paikka: 
Sokos Hotel Vuokatti Kidekuja 2, Snowpolis, 88610 Vuokatti

Uusi mit­taus­me­ne­tel­mä tun­nis­taa hiih­tä­jien suo­ri­tus­ky­vyn heik­ke­ne­mi­sen syyt suo­ri­tuk­sen ai­ka­na (Oh­to­nen)

Hiihtäjän tuottamat jalkavoimat vähenivät selvästi käsivoimia enemmän pitkän hiihtosuorituksen aikana. Uusi mittausmenetelmä pystyy huomioimaan väsymyksen aiheuttaman tekniikan muutoksen ja sen vaikutukset voimantuottoon. Ensimmäistä kertaa laajemmalle urheilijaryhmälle käytetty propulsiovoimamenetelmä antaa tarkemmat tulokset kuin perinteinen menetelmä, joka analysoi käsien voimatuotannon vähenevän jalkavoimia enemmän.

29.6.2019: Uusi mittausmenetelmä tunnistaa hiihtäjien suorituskyvyn heikkenemisen syyt suorituksen aikana (Ohtonen)
Olli Ohtonen. Kuva Jesse Väänänen.

Iivo Niskasen valmentaja Olli Ohtonen väittelee Vuokatissa

- Jatkossa tavoitteena on viedä tämä analysointimenetelmä urheilijan valmennustilanteeseen, jossa voidaan tarkemmin tukea urheilijan teknistä kehittymistä eri tilanteissa, kertoo tohtorikoulutettava Olli Ohtonen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Ohtonen tutki väitöskirjassaan luisteluhiihdon vaatimuksia erilaisissa nopeus- ja väsymystilanteissa biomekaanisesta näkökulmasta.

- Propulsiovoimamenetelmässä analysoidaan kuinka paljon hiihtäjän tuottamat voimat käsillä ja jaloilla vievät häntä eteenpäin hiihtosuorituksen aikana. Kyseisellä menetelmällä voidaan osoittaa täsmällisemmin esimerkiksi väsymyksen vaikutukset hiihtäjään mitä ei ns. perinteisillä analysointimenetelmillä nähdä, Ohtonen sanoo.

Tutkimuksessa kehitettiin myös voimanmittausmenetelmää. Tarkka voimanmittaus luisteluhiihtosuorituksen aikana kolmeen luonnolliseen suuntaan on haastava tehtävä, johon tutkimuksessa haettiin ratkaisua. Tutkimuksessa päädyttiin mittaustarkkuuden varmistamiseksi kompromissiin, jossa voimia mitataan kahteen suuntaan kahdella erillisellä anturilla huomioiden näin kaikki suunnat. Tällä tavalla pystyttiin varmistamaan riittävä mittaustarkkuus, joka on erittäin tärkeää hiihdon propulsiovoimien mittaamisessa.

Menetelmästä apua tulevaisuudessa hiihtäjien testaamisessa ja harjoittelussa

- Tutkimus on ollut mielenkiintoinen projekti, missä olen päässyt yhdistelemään omaa taustaosaamista niin kilpahiihtäjänä ja valmentajana kuin insinöörinä ja liikuntatieteilijänä. Lisäksi tutkimus on ollut avustamassa Vuokatin alueen testi- ja harjoitusmahdollisuuksien kehittymisessä, kertoo olympiavoittaja Iivo Niskasen henkilökohtaisena valmentajana toimiva Ohtonen.

Jatkossa tutkimuksen tuloksia viedään eteenpäin yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikössä muissa projekteissa, joissa kehitetty propulsiovoimamenetelmä pyritään ottamaan käyttöön helppokäyttöisenä valmennustyökaluna urheilijan testaus- ja harjoitteluympäristössä Vuokatin rullahiihtomatolla.    

Tutkimus koostui neljästä osatutkimuksesta. Tutkielman eri vaiheisiin osallistui kansallisen tason hiihtäjiä Suomesta ja Itävallasta. Tutkimus toteutettiin hiihdon luonnollisissa ympäristöissä lumella Vuokatin hiihtotunnelissa käyttäen tutkimuksessa kehitettyä voimanmittausmenetelmää sekä kaupallista liikeanalyysijärjestelmää.  Näiden menetelmien tuottama tieto yhdistettiin näiden uudenlaisella analyysimenetelmällä hiihtäjän suorituskyvyn ja tekniikan arvioimiseksi. Tutkimus sai tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Suomen Kulttuurirahastolta.

LitM Olli Ohtosen biomekaniikan väitöskirjan "Biomechanics in Cross-country Skiing Skating Technique and Measurement Techniques of Force Production" tarkastustilaisuus pidetään Sokos Hotel Vuokatin auditoriossa (Kidekuja 2, Vuokatti) kesäkuun 29. päivänä 2019 kello 12. Vastaväittäjänä professori Øyvind Sandbakk (NTNU, Norja) ja kustoksena professori Vesa Linnamo (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Taustatiedot

Olli Ohtonen on valmistunut ylioppilaaksi Linnan lukiosta Kajaanista 1998 ja tietotekniikan insinööriksi (AMK) Kajaanin ammattikorkeakoulusta 2007. Liikuntatieteiden maisterin tutkinnon hän suoritti Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikössä Vuokatissa vuonna 2010. Ohtonen on ollut tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 2011 lähtien. Tänä aikana hän on työskennellyt Vuokatin liikuntateknologian yksikössä projekteissa tutkijana ja projektipäällikkönä, lisäksi hän on työskennellyt Suomen hiihtoliitossa maastohiihtovalmentajana sekä arvokisavalmistautumisprojektissa. Tällä hetkellä Ohtonen työskentelee Liikuntateknologian yksikön lisäksi Lumilajien Olympiavalmennuskeskuksessa Vuokatissa tutkimus- ja kehitysyksikön vetäjänä.

Julkaisun tiedot

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 97, Jyväskylä 2019, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7797-9 Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7797-9 (PDF).

Lisätietoja

Olli Ohtonen
LitM
Liikuntatieteellinen tiedekunta
olli.ohtonen(at)jyu.fi
+358504077501

Viimeksi päivitetty: 28.6.2019