Tutkimus

Kajaanin yliopistokeskuksessa tutkimustyötä tehdään kahdella eri tutkimusalalla. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Vuokatin yksikössä tutkimus keskittyy liikuntateknologiaan. Tutkimusta tehdään myös Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikössä (MITY)

Liikuntateknologia

Liikuntateknologian yksikkö on erikoistunut etenkin pohjoismaisten hiihtolajien soveltavaan ja teknologiaa hyödyntävään tutkimukseen. Liikuntateknologian yksikkö omaa vankan kansallisen ja kansainvälisen tutkimus- ja kehitysverkoston, jonka myötä Vuokatissa on järjestetty useita kansainvälisiä tieteellisiä kongresseja.

Mittaustekniikka

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY) on mittaustekniikkaan keskittynyt yksikkö, joka toimii kahdella sovellusalueella: cleantech sekä terveys ja hyvinvointi. Mittaustekniikan yksikössä toimii noin 40 korkeasti koulutettua tutkijaa ja mittaustekniikan ja analytiikan ammattilaista.