Cleantech-tutkimusryhmä

Ryhmän tavoitteena on kehittää uusia mittausteknologian sovellutuksia reaaliaikaiseen ympäristön monitorointiin, kaivannaisteollisuuteen, metsäteollisuuteen sekä uusiutuvan biotalouden synnyttämiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on muiden tutkimuslaitosten ja erityisesti Kainuussa sekä koko Suomessa toimivien yritysten kanssa kehittää kaupallistettavia mittausratkaisuja. Laajan yritysverkoston kanssa voimme testata ja demonstroida kehitettyjä mittalaiteratkaisuja todellisissa teollisuuskohteissa.

Ryhmän keskeinen osaaminen perustuu sähkökemiaan, optisiin mittausmenetelmiin sekä kuvantaviin mittauksiin. Analyyttisen kemian puolelta voimme tarjota palveluita kemialliseen analytiikkaan (mm. sulfaatti, ammonium, kloridi, nitraatti). Teknisen tuen osaamista voimme tarjota laiteratkaisujen kehittämiseen ja testaamiseen. Ryhmä on saanut myös rahoitusta kaupallistamisen valmisteluun reaaliaikaisiin ympäristömittauksiin liittyvään hankkeeseen Tekesin ”Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa” -instrumentista.

Ryhmä keskustelee aktiivisesti elinkeinoelämän toimijoiden kanssa ja pyrkii kehittämään osaamista teollisuuden tarpeisiin. Ryhmällä on mahdollisuudet tarjota osaavia tutkijoita ja palveluita Cleantech-alan kasvaviin mahdollisuuksiin.

Ryhmä on aktiivisesti rakentanut kansainvälisiä verkostoja (mm. Tor Vergata yliopisto Roomasta, Cranfieldin yliopisto Englannista ja Bratislavan yliopisto Slovakiasta) ja tavoitteena tulevaisuudessa on yhdessä tehdä EU-tason hakemuksia Horizon 2020-ohjelmaan.

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö, FT Jarkko Räty

Tel. +358 40 839 7353, etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 18.7.2018