Mentorointi

Mentorointi on työelämään siirtyneen, korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön ja Oulun yliopiston maisterivaiheen tai jatko-opiskelijan noin puoli vuotta kestävä vuorovaikutussuhde, jossa kokenut henkilö, mentori, tukee kokemattomampaa, aktoria. Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen. Mentoroinnin  tarkoituksena on tukea opiskelijaa omiin valintoihin ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelija eli aktori asettaa mentoroinnille tavoitteet, jotka kertoo mentorilleen. Aktorin tehtävänä on olla aktiivinen ja mentorointisuhdetta edistävä osapuoli. Aktori kertoo tavoitteistaan mentorille, ehdottaa tapaamisia, suunnittelee ne ja valmistautuu niihin sekä reflektoi mentoroinnin sujumista kohti tavoitteiden saavuttamista.

Mentorin tehtävänä on olla mukana omana itsenään ja jakaa asiantuntemustaan ja kokemuksiaan yhteisissä tapaamisissa. Hän on aktorilleen yksi esimerkki mahdollisesta urapolusta valmistumisen jälkeen. Mentori kuuntelee, kyseenalaistaa, haastaa ja antaa suoraa palautetta. Mentorin avulla aktori pääsee kohti sen potentiaalin saavuttamista, joka hänessä on - ja myös mentori voi tulla haastetuksi, oppia uutta, jäsentää ajatteluaan uudella tavalla ja laajentaa verkostoaan.

Mentoroinnin kuluessa on kolme kaikille mentoreille ja opiskelijoille yhteistä tapaamista (käynnistystilaisuus, välitapaaminen, päätöstilaisuus) sekä opiskelijan mentorinsa kanssa yhdessä sopima määrä henkilökohtaisia tapaamisia. Yleinen tapaamistiheys on kerran kuukaudessa. Sekä mentorien että aktorien on sitouduttava vähintään kolmeen keskinäiseen tapaamiseen.

Opiskelijan ja mentorin keskinäiset keskustelut ovat mentoroinnin pääsisältö. Opiskelija määrittelee mentoroinnille tavoitteet ja suunnittelee sen perusteella kullekin tapaamiselle agendan. Tyypillisiä kysymyksiä ovat ensimmäisen työpaikan löytäminen, uralla eteneminen, vahvuudet/puutteet omassa osaamisessa ja niiden täydentäminen jäljellä olevien opintojen aikana, osaamisen artikuloiminen, työnhaun asiakirjat tai työuran ja perheen yhteensovittaminen.

11.6.2018

Aktoriksi?

20.6.2018

Mentoriksi?

Mentoroinnin aikataulu lukuvuonna 2018-2019

Tässä aikataulussa on mentoroinnin sekä mentoreita että aktoreita koskeva aikataulu lukuvuodelle 2018-2019. Aikataulu koskee sekä maisterivaiheen että tohtoriopiskelijoita kuitenkin niin, että tohtoriopiskelijoilla mentorointiin osallistumisen vahvistetaan viimeistään 30.11.2018 eivätkä he saa vahvistusta mentorointiin osallistumisesta 13.11.2018 kuten maisteriopiskelijat.

8.10.-29.10. klo 12
Opiskelijoiden hakuaika
Mentorit voivat ilmoittautua tällä lomakkeella.  Hakuaika lukuvuoden 2018-2019 mentorointiin on päättynyt. Jos haluat osallistua toimintaan myöhemmin, voit jättää hakemuksesi koska tahansa.

17.10.2018 Linnanmaa, Tellus Innovation Arena / Stage (kartalla 8D), lähin sisäänkäynti 2T / 2S 
Infotilaisuus opiskelijoille
12.00 suomeksi
13.00 englanniksi
Mentori: tulemme mielellämme pitämään lyhyen infon mentoroinnista organisaatioosi. Pyydä esittely osoitteesta alumni@oulu.fi.

29.10.
Hakijat saavat sähköpostilla tarkan haastatteluajan

31.10.-pe 2.11.2018, 8.00-16.00
Linnanmaa, Tellus Innovation Arena / Horizon (kartalla 8C), lähin sisäänkäynti 2T / 2S
Opiskelijoiden haastattelut
Mentoreita ei haastatella

5.11. –
Mentorointiparien muodostaminen

13.11.2018
Maisterivaiheen opiskelijoiden mentorointi:Valinnoista ilmoitetaan kaikille mukaan hakeneille opiskelijoille ja mentoreille
Tohtoriopiskelijat saavat vahvistuksen mentoroinnista heti mentorin varmistuttua, kuitenkin viimeistään 30.11.2018.

30.11.2018
Linnanmaa, Tellus Innovation Arena / Business Kitchen Stage (kartalla 8D), lähin sisäänkäynti 2T / 2S                  
Opiskelijoiden (sekä maisterivaiheen- että tohtoriopiskelijat) perehdytyssessio
9.00 suomeksi
10.00 englanniksi

4.12.2018
Linnanmaa, Agora (kartalla 8E), lähin sisäänkäynti 2T
Mentorien kanssa aloitetaan klo 16.30, aktorit liittyvät mukaan noin klo 17.15

>>>> Mentorointiparin keskinäisiä tapaamisia, yleensä kerran kuukaudessa, kuitenkin vähintään kolme kertaa mentoroinnin aikana.

12.2.2019
16.30
Linnanmaa, Tellus Innovation Arena / Stage (kartalla 8D), lähin sisäänkäynti 2T / 2S
Välitapaaminen kaikille mentoreille ja aktoreille.
Tapaamiseen voi osallistua, vaikka oma aktori/mentori ei pääsisi mukaan.

>>>> Mentorparin tapaamiset jatkuvat

25.4.2019
16.30
Linnanmaa, Tellus Innovation Arena / Stage (kartalla 8D), lähin sisäänkäynti 2T / 2S
Lopputapaaminen kaikille mentoreille ja aktoreille.
Tapaamiseen voi osallistua, vaikka oma aktori/mentori ei pääsisi mukaan.
Mentorointi päättyy.