Mentorointi

Opiskelija, kaipaatko kannustusta ja motivaatiota oman urapolkusi etsintään? Haluatko keskustella työelämästä ja opiskeluista sekä pohtia omia vahvuuksiasi yhdessä jo työuraa kartuttaneen henkilön kanssa?

Mentorointi on työelämään siirtyneen, korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön (mentori) ja Oulun yliopiston maisterivaiheen opiskelijan noin puoli vuotta kestävä yhteistyösuhde, jonka aikana mentori tukee ja kannustaa aktoria tämän urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. 

Mentoroinnissa korostuu yhdessä tekeminen ja molemminpuolinen hyöty sekä opiskelijalle että mentorille. Keskustelujen avulla opiskelija pystyy kehittämään työelämävalmiuksia sekä itseään. Mentorille ohjelma tarjoaa kanavan tutustua nykyopiskelijoihin ja koulutusalojen ajankohtaisiin sisältöihin, verkostoitua sekä vaikuttaa yliopiston toimintaan.

Kauden 2019–2020 mentorointi on päättynyt. Kauden 2020–2021 jatkosta ilmoitetaan näillä sivuilla viimeistään alkusyksystä 2020. Tutustu lukuvuoden 2019–2020 mentoroinnin aikatauluun.

  Kuka voi osallistua mentorointiin?

  Mentorointiohjelma on avoinna Oulun yliopiston sekä suomalaisille että kansainvälisille maisterivaiheen opiskelijoille ja yhteiset tapaamiset pidetään pääosin englanniksi. Tohtoriopiskelijat voivat hakea aktoriksi mukaan missä tahansa vaiheessa omia opintojaan. Tohtoriopiskelijoita, jotka haluavat osallistua mentoroitavina eli aktoreina, pyydetään olemaan yhteydessä Oulun yliopiston tutkijakouluun: uniogs(at)oulu.fi

  Mikäli tuleva työura tuntuu olevan täynnä kysymysmerkkejä ja omaa osaamista on vaikea hahmottaa, mentorointi voi tarjota tähän apua. Mentorointiohjelmasta hyötyvät eniten maisterivaiheessa opintojensa loppupuolella olevat opiskelijat, joilla työelämään siirtyminen on lähellä.

   

  ”Mentorointiohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden pysähtyä miettimään omaa urakehitystään ja tulevaisuuttaan.” 

  Aktorin kommentti

  Mitä mentorointi on?

  Mentorointi on

  • tulevaisuuden selkeyttämistä tavoitteellisten keskustelujen kautta
  • kannustusta ja motivaatiota oman uran etsintään
  • itsensä kehittämistä ja haastamista
  • omien vahvuuksien tunnistamista
  • ajatusten ja kokemusten vaihtoa
  • poikkitieteellisiä kohtaamisia.

  Mentorointi ei ole

  • työ-, opinnäyte- tai harjoittelupaikan etsintää
  • opinnäytteen tai väitöstyön ohjaamista
  • valmiita vastauksia
  • apua henkilökohtaisiin ongelmiin.

  Mentorointiohjelman sisältö

  Mentorointiin osallistuminen vaatii sitoutumista ja innostusta sekä mentorilta että aktorilta. Mentoroinnin pääsisällön muodostavat aktorin ja mentorin keskinäiset keskustelut. Aktori määrittelee mentoroinnille tavoitteet omien kysymystensä ja kiinnostuksen aiheidensa pohjalta ja suunnittele, mitä tapaamiskerroilla käydään läpi. Yleinen tapaamistiheys on kerran kuukaudessa. Sekä mentorien että aktorien on sitouduttava vähintään kolmeen keskinäiseen tapaamiseen.

  Esimerkkejä keskinäisten tapaamisten keskustelunaiheista:

  • ensimmäisen työpaikan löytäminen, uralla eteneminen
  • työpaikkakulttuuri, esimiehen kanssa toimiminen
  • mentorin ura- ja opintopolku, tyypillinen työpäivä
  • yrittäjyys ja liiketoimintamahdollisuudet
  • vahvuudet ja puutteet omassa osaamisessa
  • osaamisen täydentäminen jäljellä olevien opintojen aikana
  • työhakemus ja -haastattelu, LinkedIn-profiili, CV
  • työuran ja perheen yhteensovittaminen, työssä jaksaminen.

  Mentoroinnin kuluessa on kolme kaikille mentoreille ja opiskelijoille yhteistä tapaamista (käynnistystilaisuus, välitapaaminen, päätöstilaisuus) sekä opiskelijan mentorinsa kanssa yhdessä sopima määrä henkilökohtaisia tapaamisia. 

    

   ”Ehdottomasti suosittelen kaikille loppuvaiheen opiskelijoille! Olen ilmoittautunut mukaan mentoriksi jo 4. kertaa peräkkäin.”

   Mentorin kommentti

   Mentorin ja aktorin roolit

   Mentoroinnin onnistuminen vaatii aktiivisuutta sekä aktorilta että mentorilta. Vastuu tapaamisten suunnittelusta ja tavoitteenasettelusta on kuitenkin aktorilla.

   Aktori

   Mentoroinnin avulla opiskelijan itsevarmuus karttuu ja luottamus omaan tulevaisuuteen lisääntyy, kun omia mahdollisuuksiaan hahmottaa paremmin. Aktorin tehtävänä on asettaa mentoroinnille tavoitteet ja huolehtia mentoroinnin etenemisestä.

   Aktoriksi?

   • on aktiivinen ja mentorointisuhdetta edistävä osapuoli
   • kertoo tavoitteistaan mentorille, ehdottaa tapaamisia, suunnittelee ne ja valmistautuu
   • on valmis avoimeen keskusteluun ja palautteen vastaanottoon
   • reflektoi mentoroinnin sujumista kohti tavoitteiden saavuttamista.

   Mentori

   Mentorin tehtävänä on olla mukana omana itsenään (ei ensisijaisesti edustamansa yrityksen työntekijänä) ja jakaa asiantuntemustaan ja kokemuksiaan yhteisissä tapaamisissa. Hän on aktorilleen yksi esimerkki mahdollisesta urapolusta valmistumisen jälkeen.

   Mentoriksi?

   • kuuntelee, kyseenalaistaa, haastaa ja antaa suoraa palautetta
   • on valmis jakamaan kokemustaan ja tukemaan aktorin kehitystä
   • auttaa aktoria löytämään oman potentiaalinsa työntekijänä
   • voi itsekin tulla haastetuksi, oppia uutta, jäsentää ajatteluaan uudella tavalla ja laajentaa verkostoaan.

   Lisätietoja

   Riitta Arffman
   Alumnikoordinaattori
   alumni(at)oulu.fi
   0294484039

   Tohtoriopiskelijat:
   Oulun yliopiston tutkijakoulu uniogs(at)oulu.fi