Kiitos kaikille vuoden 2020-2021 mentorointiohjelmaan hakeneille mentoreille ja aktoreille!

Hakuaika on päättynyt. Ensi vuoden aikataulu julkaistaan syksyllä 2021.

Mentorointi

Opiskelija, kaipaatko kannustusta ja motivaatiota oman urapolkusi selkeyttämiseen? Haluatko keskustella työelämästä ja opiskeluista sekä pohtia omia vahvuuksiasi yhdessä jo työuraa kartuttaneen henkilön kanssa?

Mentorointi on työelämään siirtyneen, korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön (mentori) ja Oulun yliopiston maisterivaiheen opiskelijan noin puoli vuotta kestävä yhteistyösuhde, jonka aikana mentori tukee ja kannustaa aktoria tämän urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Tapaamiset ohjelman aikana voidaan suorittaa joko kasvotusten tai etänä esim. videoyhteydellä. Kasvotusten tapahtuvat tapaamiset riippuvat ajankohtaisista suosituksista ja ohjeistuksista, osapuolien asuinpaikasta ja keskinäisestä sopimuksesta. Etäyhteydellä tapahtuvat tapaamiset voivat tehdä tapaamisista intiimimpiä sekä helpottaa aikataulujen sopimista. 

Mentoroinnissa korostuu yhdessä tekeminen ja molemminpuolinen hyöty sekä opiskelijalle että mentorille. Keskustelujen avulla opiskelija pystyy kehittämään työelämävalmiuksia sekä itseään. Mentorille ohjelma tarjoaa kanavan tutustua nykyopiskelijoihin ja koulutusalojen ajankohtaisiin sisältöihin, verkostoitua sekä vaikuttaa yliopiston toimintaan.

Hakuaika vuoden 2020–2021 mentorointiohjelmaan on päättynyt. Hakuaika pyörii vuosittain syyskuusta lokakuuhun. Kauden 2021-2022 aikataulut julkaistaan alkusyksystä 2021. Tutustu lukuvuoden 2020–2021 mentoroinnin aikatauluun.

  Kuka voi osallistua mentorointiin?

  Mentorointiohjelma on avoinna Oulun yliopiston sekä suomalaisille että kansainvälisille maisterivaiheen opiskelijoille. Opiskelija tulee olla ilmoittautunut lukuvuodeksi 2020-2021 läsnäolevaksi ja opinto-oikeuden tulee olla voimassa. Yhteiset tapaamiset pidetään pääosin englanniksi. Tohtoriopiskelijat voivat hakea aktoriksi mukaan missä tahansa vaiheessa omia opintojaan. Tohtoriopiskelijoita, jotka haluavat osallistua mentoroitavina eli aktoreina, pyydetään olemaan yhteydessä Oulun yliopiston tutkijakouluun: uniogs(at)oulu.fi

  Mikäli olet jo jonkinverran pohtinut tulevaa työuraasi ja sitä, miten sitä voi lähteä tavoittelemaan tai sinulla on vaikea pukea sanoiksi omaa osaamistasi, mentorointi voi tarjota tähän apua. Mentorointiohjelmasta hyötyvät eniten maisterivaiheessa opintojensa loppupuolella olevat opiskelijat, joilla työelämään siirtyminen on lähellä.
   

  Oletko jo valmistunut tai valmistut ennen ohjelman alkua, mutta mentorointi kiinnostaa?

  Suomen mentorit eri paikkakunnilla tarjoavat ilmaista mentorointia opintojen loppumetreillä oleville opiskelijoille tai vastavalmistuneille. Tutustu Suomen mentorien mentorointiohjelman aikatauluun

   

  ”Mentorointiohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden pysähtyä miettimään omaa urakehitystään ja tulevaisuuttaan.” 

  Aktorin kommentti

  Mitä mentorointi on?

  Mentorointi on

  • tulevaisuuden selkeyttämistä tavoitteellisten keskustelujen kautta
  • kannustusta ja motivaatiota oman uran selkeyttämiseen
  • itsensä kehittämistä ja haastamista
  • omien vahvuuksien tunnistamista ja sanoittamista
  • ajatusten ja kokemusten vaihtoa
  • poikkitieteellisiä kohtaamisia.

  Mentorointi ei ole

  • työ-, opinnäyte- tai harjoittelupaikan etsintää
  • opinnäytteen tai väitöstyön ohjaamista
  • valmiita vastauksia
  • apua henkilökohtaisiin ongelmiin.

  Mentorointiohjelman sisältö

  Mentorointiin osallistuminen vaatii sitoutumista ja innostusta sekä mentorilta että aktorilta. Mentoroinnin pääsisällön muodostavat aktorin ja mentorin keskinäiset keskustelut. Aktori määrittelee mentoroinnille tavoitteet omien kysymystensä ja kiinnostuksen aiheidensa pohjalta ja suunnittelee, mitä tapaamiskerroilla käydään läpi. Yleinen tapaamistiheys kasvotusten tai etänä on kerran kuukaudessa. Sekä mentorien että aktorien on sitouduttava vähintään kolmeen keskinäiseen tapaamiseen ohjelman aikana. Mentorointipareja ei koskaan voida muodostaa täysin osallistujien toiveiden mukaisesti. 

  Esimerkkejä keskinäisten tapaamisten keskustelunaiheista:

  • ensimmäisen työpaikan löytäminen, uralla eteneminen
  • työpaikkakulttuuri, esimiehen kanssa toimiminen
  • mentorin ura- ja opintopolku, tyypillinen työpäivä
  • yrittäjyys ja liiketoimintamahdollisuudet
  • vahvuudet ja puutteet omassa osaamisessa ja niiden sanoittaminen
  • osaamisen täydentäminen jäljellä olevien opintojen aikana
  • työhakemus ja -haastattelu, LinkedIn-profiili, CV
  • työuran ja perheen yhteensovittaminen, työssä jaksaminen.

  Mentoroinnin kuluessa on kolme kaikille mentoreille ja opiskelijoille yhteistä tapaamista (käynnistystilaisuus, välitapaaminen, päätöstilaisuus) sekä opiskelijan mentorinsa kanssa yhdessä sopima määrä henkilökohtaisia tapaamisia. Tilaisuudet ja tapaamiset järjestetään joko paikan päällä tai etänä riippuen sen hetkisistä ohjeistuksista kokoontumisiin ja kasvokkain tapahtuviin tapaamisiin. Parit voivat sopia tapaavansa myös pelkästään etänä. 

    

   ”Ehdottomasti suosittelen kaikille loppuvaiheen opiskelijoille! Olen ilmoittautunut mukaan mentoriksi jo 4. kertaa peräkkäin.”

   Mentorin kommentti

   Mentorin ja aktorin roolit

   Mentoroinnin onnistuminen vaatii aktiivisuutta sekä aktorilta että mentorilta. Vastuu tapaamisten suunnittelusta ja tavoitteenasettelusta on kuitenkin aktorilla. Ohjelmaan osallistuessa aktorilla tulisi olla jo takana pohdintoja ja näkemystä tulevaisuuden urapolusta, jonka tavoitteluun hän saa tukea, haastamista ja kannustusta mentorilta. 

   Aktori

   Mentoroinnin avulla opiskelijan itsevarmuus karttuu ja luottamus omaan tulevaisuuteen lisääntyy, kun omia mahdollisuuksiaan hahmottaa paremmin. Aktorin tehtävänä on asettaa mentoroinnille tavoitteet ja huolehtia mentoroinnin etenemisestä.

   Aktoriksi?

   • on aktiivinen ja mentorointisuhdetta edistävä osapuoli
   • kertoo tavoitteistaan selkeästi mentorille, ehdottaa tapaamisia, suunnittelee ne ja valmistautuu niihin
   • on valmis avoimeen keskusteluun ja palautteen vastaanottoon
   • reflektoi mentoroinnin sujumista kohti tavoitteiden saavuttamista.

   Mentori

   Mentorin tehtävänä on olla mukana omana itsenään (ei ensisijaisesti edustamansa yrityksen työntekijänä) ja jakaa asiantuntemustaan ja kokemuksiaan yhteisissä tapaamisissa. Hän on aktorilleen yksi esimerkki mahdollisesta urapolusta valmistumisen jälkeen.

   Mentoriksi?

   • kuuntelee, kyseenalaistaa, haastaa ja antaa suoraa palautetta
   • on valmis jakamaan kokemustaan ja tukemaan aktorin kehitystä
   • auttaa aktoria löytämään oman potentiaalinsa työntekijänä
   • voi itsekin tulla haastetuksi, oppia uutta, jäsentää ajatteluaan uudella tavalla ja laajentaa verkostoaan.

   Lisätietoja

   Riitta Arffman
   Alumnikoordinaattori

   Outi Tolonen
   Ura-asiantuntija

   Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

   Tohtoriopiskelijat:
   Oulun yliopiston tutkijakoulu uniogs(at)oulu.fi