Mentorointi

Mentorointi on työelämään siirtyneen, korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön ja Oulun yliopiston maisterivaiheen tai jatko-opiskelijan noin puoli vuotta kestävä vuorovaikutussuhde, jossa kokenut henkilö, mentori, tukee kokemattomampaa, aktoria. Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen. Mentoroinnin  tarkoituksena on tukea opiskelijaa omiin valintoihin ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelija eli aktori asettaa mentoroinnille tavoitteet, jotka kertoo mentorilleen. Aktorin tehtävänä on olla aktiivinen ja mentorointisuhdetta edistävä osapuoli. Aktori kertoo tavoitteistaan mentorille, ehdottaa tapaamisia, suunnittelee ne ja valmistautuu niihin sekä reflektoi mentoroinnin sujumista kohti tavoitteiden saavuttamista.

Mentorin tehtävänä on olla mukana omana itsenään ja jakaa asiantuntemustaan ja kokemuksiaan yhteisissä tapaamisissa. Hän on aktorilleen yksi esimerkki mahdollisesta urapolusta valmistumisen jälkeen. Mentori kuuntelee, kyseenalaistaa, haastaa ja antaa suoraa palautetta. Mentorin avulla aktori pääsee kohti sen potentiaalin saavuttamista, joka hänessä on - ja myös mentori voi tulla haastetuksi, oppia uutta, jäsentää ajatteluaan uudella tavalla ja laajentaa verkostoaan.

Mentoroinnin kuluessa on kolme kaikille mentoreille ja opiskelijoille yhteistä tapaamista (käynnistystilaisuus, välitapaaminen, päätöstilaisuus) sekä opiskelijan mentorinsa kanssa yhdessä sopima määrä henkilökohtaisia tapaamisia. Yleinen tapaamistiheys on kerran kuukaudessa. Sekä mentorien että aktorien on sitouduttava vähintään kolmeen keskinäiseen tapaamiseen.

Opiskelijan ja mentorin keskinäiset keskustelut ovat mentoroinnin pääsisältö. Opiskelija määrittelee mentoroinnille tavoitteet ja suunnittelee sen perusteella kullekin tapaamiselle agendan. Tyypillisiä kysymyksiä ovat ensimmäisen työpaikan löytäminen, uralla eteneminen, vahvuudet/puutteet omassa osaamisessa ja niiden täydentäminen jäljellä olevien opintojen aikana, osaamisen artikuloiminen, työnhaun asiakirjat tai työuran ja perheen yhteensovittaminen.

Huom! Pyrimme löytämään parin jokaiselle mentorille ja aktorille, mutta riippuen hakijoiden aloista tai toiveista (määrät vaihtelevat vuosittain) voi käydä kuitenkin niin, ettei kaikille löydy paria. Hakuajan ja haastatteluiden loputtua ilmoitamme kaikille hakijoille sekä aktoreille että mentoreille, onko heille löytynyt pari.

11.6.2018

Aktoriksi?

20.6.2018

Mentoriksi?

Mentoroinnin aikataulu lukuvuonna 2019-2020

Mentorointikausi alkaa jälleen marraskuussa 2019 yhteisellä tapaamisella. Vuoden 2019-2020 tarkempi mentorointiaikataulu julkaistaan tässä kesän aikana.