University of Oulu, 2017

Emilia Lehto

KM

Tutkimusaiheet

  • Seksuaalikasvatus
  • Isyys

Tutkimusryhmät

  • Nais- ja sukupuolentutkimuksen tutkimusryhmä

Valikoidut julkaisut

  • Lehto, Emilia; Huuki, Tuija (2018) Seksuaalikasvattajuus isyyden ja hegemonisen maskuliinisuuden ristipaineessa. - Kasvatus. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 49 (3), 186-197