Kirjaston blogi

Kirjoituksia kirjastomaailmasta, mielenkiintoisista tietoaineistoista ja niiden taustoista.

29.04.2022 blog

Kirjastoilta tukea demokratialle

Vuoden 2017 kirjastolakiuudistuksessa kirjastolain tavoitteisiin lisättiin kohta, jonka mukaan 

13.04.2022 blog

“Emme lähtisi tekemään uutta kirjallisuuskatsausta ilman Covidencea” – käyttäjien kokemuksia Covidence-ohjelmasta

Oulun yliopistoon hankittiin systemaattisten kirjallisuuskatsausten viitteiden hallintaan kehitetty Covidence-ohjelma vuoden 2020 lopussa.  Systemaattisia katsauksia on perinteisesti tehty etenkin terveystieteissä. Covidencen käyttäjäkunta on kuitenkin tätä laajempi. Pandemian aikana katsaustyyppisiä tutkimuksia on tehty poikkeuksellisen paljon myös muilla tieteenaloilla. Terveystieteiden ja lääketieteen  lisäksi käyttäjiä on mm. kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden puolelta. 

31.03.2022 blog

Soten amk-opiskelijoiden tiedonhaun opetus – etänä, lähinä vai hybridinä?

Koronan aiheuttamasta massaetäopetustilanteesta päästyämme olemme nyt korkeakouluissa uudessa tilanteessa, jossa opetusta voidaan järjestää joko paikan päällä, etäopetuksena tai hybridimallina – yksiköiden linjauksista sekä tuntien pedagogisista tarpeista riippuen. Jokainen opettaja onkin joutunut pohtimaan, mikä opetuksen järjestämistapa palvelee sekä kurssin tavoitteita että opiskelijoiden tarpeita parhaiten.

14.02.2022 blog

MOT uudistui – sanakirjat uudessa muodossa

MOT-sanakirjat on uudistunut uudenlaiseksi kokonaisuudeksi MOT Kielipalveluksi, jota on helppo käyttää kaikilla laitteilla. Uudistunut MOT on moderni ja monipuolinen kielityökalu, joka auttaa tuottamaan ja ymmärtämään kieliä tehokkaammin ja tarkemmin.

14.01.2021 blog

Pohjoisen kuvia kirjastossa

Oulun ammattikorkeakoulun viimekesäinen muutto Linnanmaalle ei tuonut kampukselle ainoastaan lisää väkeä, vaan myös uutta aineistoa kirjastoon sekä taidetta seinille. Näistä on saanut oman osuutensa myös Tiedekirjasto Pegasus.

10.12.2020 blog

Onnistuuko etänä? Kyllä vain!

Oulun yliopiston kirjaston tietopalvelu ohjaa ja opettaa tiedonhakua sujuvasti etäyhteyksin.

Kun korkeakoulut siirtyivät keväällä 2020 valtaosin etäopetukseen, myös kirjaston tarjoama tiedonhaun opetus muutettiin kokonaan etäopetukseksi. Onneksi etätilanteeseen siirtyminen on sujunut kirjaston informaatikoilta lähes kivutta, koska etäopetukseen tarvittavat laitteet, sovellukset ja yhteydet olivat jo valmiiksi olemassa. Nyt ne vain otettiin toden teolla hyötykäyttöön. Lisäksi on vaikea keksiä toista alaa, johon etäopetus ja -opiskelu taipuisivat yhtä hyvin – tiedonhakua kun tehdään verkossa eri tietokantoja hyödyntäen.

06.11.2020 blog

Maksumuurin tuolle puolen

Maksumuuri on jonkin verkkosisällön ja sen käyttäjän väliin luotu este, joka sallii sen käyttämisen vain maksua vastaan. Korkeakoulumaailmassa tähän sanaan törmätään tieteellisten artikkelien kohdalla entistä useammin, sillä arvostetuimmat tieteelliset kustantajat ovat kaupallisia toimijoita, ja heidän julkaisemansa aineisto maksullista.

04.12.2019 blog

Satavuotisjuhlavuosi

Perustimme vuoden 2018 alussa Taivalkoskella Kalle Päätalo 100 -juhlavuoden ohjausryhmän. Oli hienoa, että kaikki ohjausryhmään pyytämämme henkilöt halusivat osallistua juhlavuoden suunnitteluun ja toteutukseen. Tuli tunne, että juhlavuoden onnistuminen on koko kunnan yhteinen asia. Vuosi 2019 tuntui silloin kaukaiselta, nyt se alkaa olla ohi. On aika muistella sitä mitä kaikkea juhlavuonna tapahtui Taivalkoskella.

12.11.2019 blog

"Kirjasto on tiedon mekka!"

Oulun yliopiston kirjaston asiakaskyselyn tuloksia keväältä 2019

Oulun yliopiston kirjasto järjesti asiakkailleen asiakaskyselyn keväällä 2019. Kysely tehtiin Webropol-ohjelmistolla ja se oli avoinna vastaajille 1.4.–18.4.2019 välisen ajan. Kirjaston itse rakentamalla kyselyllä korvatiin viimeksi vuonna 2013 Kansalliskirjaston järjestämä kansallinen asiakaskysely ja luotiin samalla pohjaa ketterämmälle ja nopeammalla syklillä tapahtuvalle asiakastyytyväisyysseurannalle.