University of Oulu, 2016

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

Instituutin mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita on tällä hetkellä käynnissä 16 maakunnassa, 40 seutukunnassa ja lukuisissa kunnissa. Verkostossa mukana olevat yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja yritysrajapinnan kehitystoimijat ovat sitoutuneet uudistamaan toimintaansa mikroyritysvetoisesti. Kysyntä mikroyrityksiin kohdistuvalle tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kasvaa.

Uusi mikroyrityslähtöinen tapa edistää elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiä

Kerttu Saalasti Instituutin toimintamalli edustaa uudentyyppistä mikroyrityslähtöistä tapaa edistää mikroyritysten elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiponnisteluja. Haluamme edesauttaa tutkimustiedon soveltamista kestävän kasvun eteen tehtävässä työssä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Konkreettinen esimerkki on instituuttiin vuonna 2017 perustettu MicroENTRE yritysverkosto. Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää MicroENTRE yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 maksavaa mikroyritysjäsentä.

MicroENTRE yritysverkosto on mikroyrityslähtöinen, kokeileva, virtuaalisuutta hyödyntävä ja kansainvälinen living lab, joka tuottaa ja levittää näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Toimintamallin pohjana tutkimustietoa

Verkoston toimintamalli perustuu Oulun yliopiston tutkijoiden Aasiasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista keräämään tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suomalaisten yritysten kasvustrategioissa korostuu osaaminen, tuotekehitys ja riskien minimointi.  Maksava asiakas tulee meillä usein mukaan liian myöhään, jolloin suunniteltu tuote ja tarve eivät kohtaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta resurssihukkaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä verkostojen avulla. Yhdysvalloissa puolestaan varhainen panostus kaupallistamiseen tuottaa kassavirtaa ja asiakaspalautetta jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esim. nopeita myyntikokeiluja maksavien asiakkaiden kanssa.

MicroENTRE yritysverkostossa sovellettiin tätä tietoa käytännön tasolla. Tutkimukseen perustuen verkoston toiminnassa otettiin oppia yllä kuvatuista Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoperusteisista kasvumekanismeista ja Pohjois-Amerikkalaisesta markkinavetoisista kasvumekanismeista. Verkostossa kokoonnutaan n. 30 yrityksen ryhmissä kiertävällä periaatteella yritysten tiloissa. Tapaamiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Tapaamisiin voi myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi verkoston toimintaa. Mikroyritykset puolestaan osallistuvat keskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan ohjaukseen, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet verkostosta vertaistukea ja konkreettisia esimerkkejä kasvu- ja vientiavausten tueksi. Verkosto tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. Tutkimuksen tekeminen esimerkin mukaisissa living lab -ympäristöissä mahdollistaa positiiviset vaikutukset yrityksissä ja yritysrajapinnassa jo tutkimuksen aikana.

Linkki akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä

MicroENTRE yritysverkosto toimii vahvana linkkinä uusimman akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä. Kerttu Saalasti Instituutti on osallistanut verkoston yrityksiä mm. Suomen Akatemian huippututkimukseen: Yksi esimerkki tästä on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama Promo@Work- hanke, joka tähtää siihen, että työpaikoilla, erityisesti mikroyrityksissä, olisi terveyttä edistävät rakenteet ja käytännöt.

Hankkeessa tutkitaan erittäin laajan mobiiliteknologialla toteutetun teknologiaintervention vaikutuksia mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Oulun yliopistossa kehitetyt suostuttelevat teknologiat tarjosivat tähän uuden mahdollisuuden ja mikroyrityksiin kohdistuvassa interventiossa käytettiin teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Toinen esimerkki liittyy mikroyritysten osallistamiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Oulun yliopiston profilaatiohankkeeseen Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteisevoluutio 21. vuosisadalla (GenZ), joka keskittyy löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Elinvoimaiset mikroyritykset ja mikroyrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö vahvistavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä selviytyä ja menestyä muutoksissa. Siksi mikroyrittäjät ja mikroyrityksissä työskentelevät nostettiin hankkeen erityiseksi kohderyhmäksi. Entistä useampi digitaalisuuteen kasvanut Z-sukupolven edustaja näkee mikroyrittäjyyden houkuttelevampana vaihtoehtona kuin perinteisen palkkatyön. Yrittäjinä he voivat itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle tuottavat arvoa.

Kaikki kevytyrittäjyyden variaatiot ovat Z-sukupoven käytössä. Digitalisaatio madaltaa nopean kasvun ja viennin kynnyksiä erityisesti mikroyritystasolla. Aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla olleet työkalut ja palvelut ovat nyt mikroyrittäjän ulottuvilla. Esimerkkeinä näistä ovat mm. globaalit verkkokaupan alustat ja logistiset palvelut, maksujärjestelmät ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita sovelletaan aktiivisesti MicroENTRE yritysverkostossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää vuorovaikutusta

Näyttöön perustuvaa tutkimusta tarvitaan yritysrajapinnassa ja tiedon käyttöönottoon on olemassa ratkaisuja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysrajapinnassa kehittämä living lab, MicroENTRE yritysverkosto TM, mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisen tutkimuskohteen ja sen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Tästä hyötyvät kaikki mukana olevat osapuolet. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

p. +358 400407590, e-mail: matti.muhos@oulu.fi

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

REAL AND POWERFUL LOVE SPELL THAT WORK FAST AND EFFECTIVELY https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Hello everyone i know there is someone somewhere reading this,My name is Dena Cruz from Leicester city,England,I want to share a great work of a spell caster called Priest Ade my husband and i had a fight which led to our divorce but when he left me a part of me left with him and i was to sad and cried all day and night i was searching something online when i saw people testifying about his great work and i just decided to give him a try i did everything he told me to do and he assured me that after 24 hours my husband will come back to me,the next morning to my greatest surprised a car stopped outside my house and it was my husband i'm so happy he can also help you email him at ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com   Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465

How I get Back with My Husband! I had the luxury of being gifted 30 minutes for a reading with The Great Dr OKITI. Meeting with Dr OKITI I was able to gain some clarity on many things, my marriage precisely after a video on youtube This was my first time meeting with a Psychic medium and I have to say, it's really worth it. It had been 5 years since my husband left me and my kids, thanks to Dr OKITI I was able to connect with my husband and he loves me more than he used to. Eternally grateful with The Great Dr OKITI! I highly recommend, take a chance.. if your not a believer, he will make you one! His contact details Whatsapp Number:+2348140757352 or email: [ Okitilovespelltemple@gmail. com ] You are in safe hands he is ready to help you.

How I Got My Ex Husband Back..Am so excited to share my testimony of a real spell caster who brought my husband back to me. My husband and I have been married for about 6 years now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone else. He started coming home late from work, he hardly care about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the internet one day, I came across a website that suggested that Dr Aluya can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and and told him my problems and he told me what to do and i did it and he did a spell for me. 48 hours later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again.. All thanks to Dr Aluya Powerful Love Spell that really works. If you have any problem contact him and i guarantee you that he will help you. He will not disappoint you. Email him at: aluya.48hoursspelltemple@gmail.com. or whatsapp him on: +2348055431163.

My Name David Vennie currently living in Canada. After 12 years of marriage, me and my husband has been into one quarrel or the other until he finally left me and moved to California to be with another woman. I felt my life was over and my kids thought they would never see their father again. i tried to be strong just for the kids but i could not control the pains that torments my heart, my heart was filled with sorrows and pains because i was really in love with my husband. Every day and night i think of him and always wish he would come back to me, I was really upset and i needed help, so i searched for help online and I came across a website that suggested that Dr Uzoya can help get ex back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do and i did it then he did a Love spell for me. 48 hours later, my husband really called me and told me that he miss me and the kids so much, So Amazing!! So that's was how he came back with lots of love and joy, and he apologized for his mistake, and for the pain he caused me and the kids. Then from that day, our Marriage has now be stronger than how it were before, All thanks to Dr Uzoya. he is so powerful and i decided to share my story on the internet that Dr,Uzoya is real and powerful spell caster who i will always pray to live long to help his children in the time of trouble, if you are here and you need your Ex back or your husband has moved in with another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact Email at; driraborspellcaster@gmail.com Or Whats-app him on +1(301)909-8775.

My Name David Vennie currently living in Canada. After 12 years of marriage, me and my husband has been into one quarrel or the other until he finally left me and moved to California to be with another woman. I felt my life was over and my kids thought they would never see their father again. i tried to be strong just for the kids but i could not control the pains that torments my heart, my heart was filled with sorrows and pains because i was really in love with my husband. Every day and night i think of him and always wish he would come back to me, I was really upset and i needed help, so i searched for help online and I came across a website that suggested that Dr Uzoya can help get ex back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do and i did it then he did a Love spell for me. 48 hours later, my husband really called me and told me that he miss me and the kids so much, So Amazing!! So that's was how he came back with lots of love and joy, and he apologized for his mistake, and for the pain he caused me and the kids. Then from that day, our Marriage has now be stronger than how it were before, All thanks to Dr Uzoya. he is so powerful and i decided to share my story on the internet that Dr,Uzoya is real and powerful spell caster who i will always pray to live long to help his children in the time of trouble, if you are here and you need your Ex back or your husband has moved in with another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact Email at; driraborspellcaster@gmail.com Or Whats-app him on +1(301)909-8775.

REAL AND POWERFUL LOVE SPELL THAT WORK FAST AND EFFECTIVELY https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Hello everyone i know there is someone somewhere reading this,My name is Dena Cruz from Leicester city,England,I want to share a great work of a spell caster called Priest Ade my husband and i had a fight which led to our divorce but when he left me a part of me left with him and i was to sad and cried all day and night i was searching something online when i saw people testifying about his great work and i just decided to give him a try i did everything he told me to do and he assured me that after 24 hours my husband will come back to me,the next morning to my greatest surprised a car stopped outside my house and it was my husband i'm so happy he can also help you email him at ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com   Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465

REAL AND POWERFUL LOVE SPELL THAT WORK FAST AND EFFECTIVELY https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Hello everyone i know there is someone somewhere reading this,My name is Dena Cruz from Leicester city,England,I want to share a great work of a spell caster called Priest Ade my husband and i had a fight which led to our divorce but when he left me a part of me left with him and i was to sad and cried all day and night i was searching something online when i saw people testifying about his great work and i just decided to give him a try i did everything he told me to do and he assured me that after 24 hours my husband will come back to me,the next morning to my greatest surprised a car stopped outside my house and it was my husband i'm so happy he can also help you email him at ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com   Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465

REAL AND POWERFUL LOVE SPELL THAT WORK FAST AND EFFECTIVELY https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Hello everyone i know there is someone somewhere reading this,My name is Dena Cruz from Leicester city,England,I want to share a great work of a spell caster called Priest Ade my husband and i had a fight which led to our divorce but when he left me a part of me left with him and i was to sad and cried all day and night i was searching something online when i saw people testifying about his great work and i just decided to give him a try i did everything he told me to do and he assured me that after 24 hours my husband will come back to me,the next morning to my greatest surprised a car stopped outside my house and it was my husband i'm so happy he can also help you email him at ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com   Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465

I never knew i could get good and reliable spell casters online who can really help people like me that are in need of relationship help. I got separated from my boyfriend when he broke up with me and went back to his ex lover, I was devastated and heart broken. I wasn't myself anymore not until my co-worker referred me to a man called Dr Ben, that he could be of help to my situation and i got in touch with the man and he told me that he will get a love spell prepared for me to get my boyfriend back to me within 12 to 16 hours. After getting the needful done as instructed by him, i got a call from my boyfriend that he's coming home and he was sorry for everything he made me pass through. The result was successful and today, we are living happily. I gave him my word that i will share my experience with him so that others can get help too. You can email him through ( drbenharbalhome @ gmail . com ) or for urgent response, add him up on WhatsApp +18287990994

HOW I GOT MY HUSBAND BACK WITH THE HELP OF PRIEST WISDOM CONTACT ON WHATS_APP NUMBER +2348124644470 This is my testimony about the good work of priest wisdom who help me.... I'm Ann Earnis from north Carolina USA. And am sorry for putting this on net but i will have to, by this world best spell caster that brought back my husband who left me out for past 3 years, i eventually me t this man on a blog site posting by one of is client for help, i explained everything to him and he told me about a spell caster that he had heard about and he gave me an email address to write to the spell caster to tell him my problems. In just 1 days, my husband was back to me. I just want to say thank you to this truthful and sincere spell caster, sir all you told me have come to pass and thank you sir. Please i want to tell everyone who is looking for any solution to their problem, i advice you to kindly consult this spell caster, he is real,he is powerful and whatever the spell caster tell is what will happen, because all what the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his email address is supernaturalspell1@gmail.com or directly on whats-app +2348124644470  or   https://supernaturalspell21.blogspot.com/   ............

My name is Amanda Vivian, I base in USA,Texas..My life is back!!! After 2 years of Broken marriage, my husband left me with two kids . I felt like my life was about to end i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a spell caster called Dr Enato, which i met online. On one faithful day, as I was browsing through the internet,I came across allot of testimonies about this particular spell caster. Some people testified that he brought their Ex lover back, some testified that he restores womb,cure cancer,and other sickness, some testified that he can cast a spell to stop divorce and so on. i also come across one particular testimony,it was about a woman called Sonia,she testified about how he brought back her Ex lover in less than 2 days, and at the end of her testimony she dropped PROPHET Henry email address. After reading all these,I decided to give it a try. I contacted him via email and explained my problem to him. In just 48hours, my husband came back to me. We solved our issues, and we are even happier than before Dr Enato, is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man... If you have a problem and you are looking for a real and genuine spell caster to solve all your problems for you. Try Prophet Enato at ugbefenlovespell@gmail.com anytime, he might be the answer to your problems. Here's his contact: ugbefenlovespell@gmail.com contact him immediately or contact through his Instagram @Dr_Enato20 or whatsapp +2348107927774

BEST  LOVE SPELL CASTER TO GET YOUR EX LOVER, HUSBAND, WIFE, GIRLFRIEND OR BOYFRIEND BACK. ADD HIM UP ON WHATSAPP:  +2348124644470   I am very happy today with my family. My name is Joann Vara from USA i am 34 years old , My husband left me for good 1 years now, and i love him so much, i have been looking for a way to get him back since then. i have tried many options but he did not come back, until i met a friend that darted me to PRIEST WISDOM  a powerful spell caster, who helped me to bring back my husband after 2 days. Me and my husband are living happily together today, That man is great, you can contact him via email supernaturalspell1@gmail.com … Now i will advice any serious persons that found themselves in this kind of problem to contact him now a fast solution without stress.. He is always there to help you , now i call him my father.contact him now he is always online or email (supernaturalspell@yahoo.com  ) or contact him on his WhatsApp mobile line +2348124644470  MORE INFO @  https://supernaturalspell21.blogspot.com/ ..........

God is Good! I promised God that I would share my testimony on this website. I had all the signs of  STD Virus but I was not too sure as to which one. I did a lot of online research and scared myself straight for a whole week before going to see the nurse. She took one look at my genital part and first said that it could just be the anatomy of my body, then she said it looked like genital warts and that I MAY have herpes. I was devastated. She gave me some medicine for the herpes and some cream for the warts. I was also tested for every single STD including herpes. I went home and cried searching the web for all sorts of cures for herpes and awaiting my results. I saw a post whereby Dr. Kham cured Herpes and other diseases, I copied his contacts out and added him on whats app via +2348159922297. The next day my test result was ready and i confirmed  Herpes positive. I told Dr. Kham about my health problems and he assured me of cure. He prepared his herbal medicine and sent it to me. I took it for 14 days (2 weeks). Before the completion of the 14 days in which I completed the dose, the Blisters and Warts that were on my body was cleared. I went back for check-up and I was told I'm free from the virus. Dr. Kham cures all types of diseases and viruses with the help of his herbal medicine. You can reach Dr. Kham via his email address on (dr.khamcaregiver@gmail.com) or dr.khamcaregiver@outlook.com  or call him on +2348159922297 and whats app him on same number, but You can Also Visit his website to know more about him at > https://drkhamherbalhealingcenter.wordpress.com/   for more info.

I never knew i could get good and reliable spell casters online who can really help people like me that are in need of relationship help. I got separated from my boyfriend when he broke up with me and went back to his ex lover, I was devastated and heart broken. I wasn't myself anymore not until my co-worker referred me to a man called Dr Ben, that he could be of help to my situation and i got in touch with the man and he told me that he will get a love spell prepared for me to get my boyfriend back to me within 12 to 16 hours. After getting the needful done as instructed by him, i got a call from my boyfriend that he's coming home and he was sorry for everything he made me pass through. The result was successful and today, we are living happily. I gave him my word that i will share my experience with him so that others can get help too. You can email him through ( drbenharbalhome @ gmail . com ) or for urgent response, add him up on WhatsApp +18287990994

I have seen and tried different strategies and methods, until I lost a lot of money when trying. Until I presented this new strategy that I put back on track and managed to recover my lost money and still make consistent growth across my trade. Mr Carlos Ellison is an incredible professional, with vast experience and deep knowledge of agricultural negotiation, He helps me to take the financial penalty. Invest US $ 500 and earn US $ 6000 per week (7 days), Invest $ 1000 and earn $ 12000 per week (7 days) , Invest $ 2500 and earn $ 30,000 a week (7 days). All in weekly profits and 100% guaranteed. (Guaranteed payment). Free to contact - if you are interested Via whatsapp: +12166263236

Hello everyone i want to testify of the great and powerful spell caster named Priest Ade who brought back my ex who left me and got engaged to another girl,We where happy together when all of a sudden he just change he used to call me every morning and and night before going to bed but all that stopped when i call him he yell at me and told me he didn't want to have anything to do with me anymore i was so sad and confused i didn't know what to do then i went online to search on how to get back my ex then i found an article where someone was talking about how the great and powerful Priest Ade helped her and she left his email address i took it and contacted him i told him my problem he only smiled and told me to relax everything will be OK i did everything he asked me to do and he assured me that after 24hrs he will be back,To my greatest surprise the next morning it was my boyfriend he came back knelling and begging for me to accept him back now we are so happy together he can also help you contact him ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me View more on YouTube: https://youtu.be/jWta3jLP_fo WhatsApp +2347059715465

I have seen and tried different strategies and methods, until I lost a lot of money when trying. Until I presented this new strategy that I put back on track and managed to recover my lost money and still make consistent growth across my trade. Mr Carlos Ellison is an incredible professional, with vast experience and deep knowledge of agricultural negotiation, He helps me to take the financial penalty. Invest US $ 500 and earn US $ 6000 per week (7 days), Invest $ 1000 and earn $ 12000 per week (7 days) , Invest $ 2500 and earn $ 30,000 a week (7 days). All in weekly profits and 100% guaranteed. (Guaranteed payment). Free to contact - if you are interested via email: carlose78910@gmail.com Via whatsapp: +12166263236

PROFESSIONAL SPELL CASTER WHO CAN HELP YOU WITH LOVE-SPELL TO GET YOUR EX LOVER BACK URGENTLY AFTER BREAKUP/DIVORCE EVEN IF YOUR SITUATION SEEMS HOPELESS! CONTACT: INFINITYLOVESPELL@GMAIL.COM IS CERTAINLY THE BEST SPELL CASTER ONLINE AND HIS RESULT IS 100% GUARANTEE..  After 3 Years in a relationship with my Boyfriend, my Boyfriend started going out with other girls and showing me cold love, on several occasions he threatens to broke-up with me if I dare question him about his affair with other girls, I was totally devastated and confused until an old friend of mine told me about a spell caster on the internet DR GREAT who help people with their relationship and marriage problem by the powers of love Spells, At first I doubted If such thing ever exists but decided to give it a try, When I contact him, he told me everything I needed to do and I did and he helped me cast a Love Spell and within 28Hours my boyfriend came back to me and started apologizing, now he has stopped going out with girls and he is with me for good and for real. Contact this Great spell Caster for your relationship or marriage problem.  Here's his contact.. CALL/WHATSAPP: +2348118829899 EMAIL: infinitylovespell@gmail.com  OR  infinitylovespell@yahoo.com   BLOG http://infinitylovespell1.blogspot.com

my heart is overwhelmed with Joy.that is why i am advising any one out there to contact Dr OKITI, the mighty Psychic that can help you reunite you and your ex lover in just 48 hours...i don't have much to say but i must thank Dr OKITI for helping me reunite my marriage with my Ex Husband in 48 hours when i taught nothing could be done any more...he is the best, genuine and Great Psychic that can help you solve any relationship problem, getting pregnant and even help you Cure Any Disease with his Natural Power....his spell work within 48 hours and it has no side effect...you can contact Dr OKITI through his email at Okitilovespelltemple@gmail.com. . contact him now and get your problem solved for ever...

A big thanks to Dr OKOLO I never believe that there still exist a real death spell caster after all this years of disappointment from the enormous spammers on the Internet who go about scamming people, until i was opportune to meet Dr OKOLO a real spell caster, through a close friend called Jennifer who Dr OKOLO had helped before, when i contacted him with his email via drokolosolutioncenter@gmail.com i explain how my ex have been giving me problem in my marriage, he never allowed me a moment of peace, and i need to end it by killing him, and i don't want to make use of assassin because it will be risky so i needed to do it in a spiritual way that's why i decided to contact him, he assured me not to worry as i have contacted the right person at the right time, i co-operated with him and in less than a week my ex was dead, she slept and never woke up all thanks to Dr OKOLO indeed he's really a humble man. you can contact DR OKOLO for any death spell, such as to kill your superior in the office and take his or her place, death spell to kill your father and inherit his wealth ,death spell to kill anyone who have scammed you in the past ,spell for increase in salaries, spell for promotion at the office, spell to get your ex lover back, if things is not working well in your life then you need to contact him now via Email drokolosolutioncenter@gmail.com call or add him on whatsapp +2348155333384

I’ve never been a huge believer but when it turned out that love spell was my last hope, I gave it a try because my lover stopped talking to me, after begging and pleading with him I realized that nothing was working out, he left me to meet another girl, I had no choice than to ordered a reunite love spell from ( Tonylovespell@aol.com ) to help me get my lover back, after the spell was cast, the results was fantastic, I never expected what I saw, I’m so grateful I came across this spell caster. My love left his other girlfriend and we came back together. Dr,Tony changed my life and made me a true believer. I want to use this opportunity to thank this great man called Dr, Tony for what he has done for me and my boyfriend. This great man has brought happiness and joy back again to my life. I will advice every one out there suffering from similar issue to contact his email address on; Tonylovespell@aol.com  or call/whatsapp him on +1(903) 847-0267

I’ve never been a huge believer but when it turned out that love spell was my last hope, I gave it a try because my lover stopped talking to me, after begging and pleading with him I realized that nothing was working out, he left me to meet another girl, I had no choice than to ordered a reunite love spell from ( Tonylovespell@aol.com ) to help me get my lover back, after the spell was cast, the results was fantastic, I never expected what I saw, I’m so grateful I came across this spell caster. My love left his other girlfriend and we came back together. Dr,Tony changed my life and made me a true believer. I want to use this opportunity to thank this great man called Dr, Tony for what he has done for me and my boyfriend. This great man has brought happiness and joy back again to my life. I will advice every one out there suffering from similar issue to contact his email address on; Tonylovespell@aol.com  or call/whatsapp him on +1(903) 847-0267

I want to give an unlimited thanks to this Great man Called Dr. Uzoya, I am happy today because my husband is now back with full of love, My husband left me for another woman,just because we had a little misunderstanding. he left me and promise he will never come back to me again. i cry all day looking for a solution to help me bring him back. Then i saw a testimony share on the Internet by Sophia Willie. i email him and tell him my problems with my husband, and he promise to bring him back home within 2 days. indeed he is wonderful he help me to get my husband back within 2 days which he promise and my husband return to me and promise to love me forever and beg me for the pain he caused me. I will forever be grateful to you Dr and i will not stop to publish your name on the Internet for people to see how truthful you are. And I want to say to everyone on this site that I will always remain thankful to this man Dr. Uzoya for all he has done for me,My husband is back with love,caring,truthful and he promise to love me forever.I have made a promise that every body I know will never have a relationship problem, via his email; driraborspellcaster@gmail.com Or call his Whatsapp number on +1(301) 909-8775

Lottery spells that works immediately to win large sums of money at any lotto jackpot. Get the lottery winning numbers with the help of Dr.nana. Is a great thing to announce to the general public for I have been saved and redeemed by winning a power ball lottery with a spell and a winning number from Nanakwakuspiritualist@gmail.com I heard he has helped lot of people until he helped me this month to win my first $500,000 from power ball. You too can try for your self today is just a spell and a winning number. His Whats App number +234 902 990 5501. This just a beginning I will win  more, Good luck. visit website https://lotteryspellsthatworkfast.blogspot.com/ 

I'm Redha Soyan, Out of respect for you and your spells I must make this testimony know to all. I've been to other spell casters without seeing any result.I just wished I came to you earlier,i got the best from you. My ex husband was gone for a year and I went everywhere and other spell casters for help but no result until my friend introduce me to Dr Tony After the Love Spell was done, I finally got a calls from him.His spells worked wonders and my husband is back with full of love. It's a miracle! He suddenly came back with flowers saying that i should forgive him, i was truly flabbergasted and shocked when my husband kneel down begging for forgiveness and for me to accept him back..I'm really short of words and joyful,you are a God sent to me and my entire family.. And now i am a joyful woman once again.Thank you so much Dr Tony To everyone who is looking for a real spell caster should contact Dr Tony On Tonylovespell@aol.com OR you can also reach him directly on his Whatsapp  +1(903) 847-0267  

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on +2348112825421.

Strong And Powerful Love Spell To Win Your Ex Back.. I have decided that i am going to spend the whole day on the internet just to make sure that a lot of people are able to read this my testimony about Dr.Ayoola who is a powerful spell caster, After been abandon by my Wife i was so lonely that very day that i decided to go through the net for some relationships tips, I never knew that this was the road map that will secure the return of my Wife. After reading a lot of tips on how to restore my relationship in a more better way i discovered that Dr Ayoola has a lot of recommendation than other spell casters, So with this i had my mind made up that Dr Ayoola was the right person to help me in getting my Wife back to me, And i contacted Dr Ayoola through his details which i saw on the internet and i was so happy that i chose to work with Dr Ayoola because his work was 100% perfect and the spell brought my Wife back to me with fast relief you can also contact him for help now email drayoolasolutionhome@gmail. com or contact info@drayoolasolutionhome. com or call him on whatsapp +31684065675 or website https://drayoolasolutionhome.com/

l never thought that there will be a miracle on the internet until i came in contact with DR OSOFO, finally i made it with his help, with his spiritual power which was recommended by a lady in baby center he help before, i never believe it was real until i confirm it now because i have tried so many things to make sure i get pregnant but no luck, immediately i contact him. he did some spiritual prayers and send me a medicine which i took, i got pregnant three weeks after, and i now have a son to show. thank you so much priest and i recommend DR OSOFO for everyone out there that is willing to have a child of  her own out there. contact him for help too he is real and powerful, i have confirmed it, contact  him on email: (osofo.48hoursolutioncenter@gmail.com )Whats App him on +2349065749952  

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on +2348112825421.

I want to thank DR.WEALTHY for bringing joy and happiness to my relationship and my family. I lost my fiance, and i required help until i found DR.WEALTHY a male spell caster, And he assured me that I will get my fiancee back in two days after the spell has been cast. two days later, my phone rang, and so shockingly, it was my fiancee who has not called me for long, and made an apology for the heart break, and told me that she is ready to devote the rest of her life with me. DR.WEALTHY released her up to know how much i loved and wanted her......right now me and my fiancee are living a happy life and our love is now stronger than how it were even before our break up..All thanks goes to DR.WEALTHY for the excessive work that He has done for me. Below is her email address in any situation you are undergoing a heart break, and I assure you that as he has done mine for me, he will definitely help you too. Email: wealthylovespell@gmail.com Whatsapp +2348105150446

Add new comment