University of Oulu, 2016

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

Instituutin mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita on tällä hetkellä käynnissä 16 maakunnassa, 40 seutukunnassa ja lukuisissa kunnissa. Verkostossa mukana olevat yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja yritysrajapinnan kehitystoimijat ovat sitoutuneet uudistamaan toimintaansa mikroyritysvetoisesti. Kysyntä mikroyrityksiin kohdistuvalle tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kasvaa.

Uusi mikroyrityslähtöinen tapa edistää elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiä

Kerttu Saalasti Instituutin toimintamalli edustaa uudentyyppistä mikroyrityslähtöistä tapaa edistää mikroyritysten elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiponnisteluja. Haluamme edesauttaa tutkimustiedon soveltamista kestävän kasvun eteen tehtävässä työssä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Konkreettinen esimerkki on instituuttiin vuonna 2017 perustettu MicroENTRE yritysverkosto. Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää MicroENTRE yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 maksavaa mikroyritysjäsentä.

MicroENTRE yritysverkosto on mikroyrityslähtöinen, kokeileva, virtuaalisuutta hyödyntävä ja kansainvälinen living lab, joka tuottaa ja levittää näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Toimintamallin pohjana tutkimustietoa

Verkoston toimintamalli perustuu Oulun yliopiston tutkijoiden Aasiasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista keräämään tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suomalaisten yritysten kasvustrategioissa korostuu osaaminen, tuotekehitys ja riskien minimointi.  Maksava asiakas tulee meillä usein mukaan liian myöhään, jolloin suunniteltu tuote ja tarve eivät kohtaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta resurssihukkaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä verkostojen avulla. Yhdysvalloissa puolestaan varhainen panostus kaupallistamiseen tuottaa kassavirtaa ja asiakaspalautetta jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esim. nopeita myyntikokeiluja maksavien asiakkaiden kanssa.

MicroENTRE yritysverkostossa sovellettiin tätä tietoa käytännön tasolla. Tutkimukseen perustuen verkoston toiminnassa otettiin oppia yllä kuvatuista Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoperusteisista kasvumekanismeista ja Pohjois-Amerikkalaisesta markkinavetoisista kasvumekanismeista. Verkostossa kokoonnutaan n. 30 yrityksen ryhmissä kiertävällä periaatteella yritysten tiloissa. Tapaamiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Tapaamisiin voi myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi verkoston toimintaa. Mikroyritykset puolestaan osallistuvat keskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan ohjaukseen, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet verkostosta vertaistukea ja konkreettisia esimerkkejä kasvu- ja vientiavausten tueksi. Verkosto tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. Tutkimuksen tekeminen esimerkin mukaisissa living lab -ympäristöissä mahdollistaa positiiviset vaikutukset yrityksissä ja yritysrajapinnassa jo tutkimuksen aikana.

Linkki akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä

MicroENTRE yritysverkosto toimii vahvana linkkinä uusimman akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä. Kerttu Saalasti Instituutti on osallistanut verkoston yrityksiä mm. Suomen Akatemian huippututkimukseen: Yksi esimerkki tästä on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama Promo@Work- hanke, joka tähtää siihen, että työpaikoilla, erityisesti mikroyrityksissä, olisi terveyttä edistävät rakenteet ja käytännöt.

Hankkeessa tutkitaan erittäin laajan mobiiliteknologialla toteutetun teknologiaintervention vaikutuksia mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Oulun yliopistossa kehitetyt suostuttelevat teknologiat tarjosivat tähän uuden mahdollisuuden ja mikroyrityksiin kohdistuvassa interventiossa käytettiin teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Toinen esimerkki liittyy mikroyritysten osallistamiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Oulun yliopiston profilaatiohankkeeseen Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteisevoluutio 21. vuosisadalla (GenZ), joka keskittyy löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Elinvoimaiset mikroyritykset ja mikroyrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö vahvistavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä selviytyä ja menestyä muutoksissa. Siksi mikroyrittäjät ja mikroyrityksissä työskentelevät nostettiin hankkeen erityiseksi kohderyhmäksi. Entistä useampi digitaalisuuteen kasvanut Z-sukupolven edustaja näkee mikroyrittäjyyden houkuttelevampana vaihtoehtona kuin perinteisen palkkatyön. Yrittäjinä he voivat itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle tuottavat arvoa.

Kaikki kevytyrittäjyyden variaatiot ovat Z-sukupoven käytössä. Digitalisaatio madaltaa nopean kasvun ja viennin kynnyksiä erityisesti mikroyritystasolla. Aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla olleet työkalut ja palvelut ovat nyt mikroyrittäjän ulottuvilla. Esimerkkeinä näistä ovat mm. globaalit verkkokaupan alustat ja logistiset palvelut, maksujärjestelmät ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita sovelletaan aktiivisesti MicroENTRE yritysverkostossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää vuorovaikutusta

Näyttöön perustuvaa tutkimusta tarvitaan yritysrajapinnassa ja tiedon käyttöönottoon on olemassa ratkaisuja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysrajapinnassa kehittämä living lab, MicroENTRE yritysverkosto TM, mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisen tutkimuskohteen ja sen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Tästä hyötyvät kaikki mukana olevat osapuolet. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

p. +358 400407590, e-mail: matti.muhos@oulu.fi

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on +2348112825421.

Strong And Powerful Love Spell To Win Your Ex Back.. I have decided that i am going to spend the whole day on the internet just to make sure that a lot of people are able to read this my testimony about Dr.Ayoola who is a powerful spell caster, After been abandon by my Wife i was so lonely that very day that i decided to go through the net for some relationships tips, I never knew that this was the road map that will secure the return of my Wife. After reading a lot of tips on how to restore my relationship in a more better way i discovered that Dr Ayoola has a lot of recommendation than other spell casters, So with this i had my mind made up that Dr Ayoola was the right person to help me in getting my Wife back to me, And i contacted Dr Ayoola through his details which i saw on the internet and i was so happy that i chose to work with Dr Ayoola because his work was 100% perfect and the spell brought my Wife back to me with fast relief you can also contact him for help now email drayoolasolutionhome@gmail. com or contact info@drayoolasolutionhome. com or call him on whatsapp +31684065675 or website https://drayoolasolutionhome.com/

l never thought that there will be a miracle on the internet until i came in contact with DR OSOFO, finally i made it with his help, with his spiritual power which was recommended by a lady in baby center he help before, i never believe it was real until i confirm it now because i have tried so many things to make sure i get pregnant but no luck, immediately i contact him. he did some spiritual prayers and send me a medicine which i took, i got pregnant three weeks after, and i now have a son to show. thank you so much priest and i recommend DR OSOFO for everyone out there that is willing to have a child of  her own out there. contact him for help too he is real and powerful, i have confirmed it, contact  him on email: (osofo.48hoursolutioncenter@gmail.com )Whats App him on +2349065749952  

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on +2348112825421.

I want to thank DR.WEALTHY for bringing joy and happiness to my relationship and my family. I lost my fiance, and i required help until i found DR.WEALTHY a male spell caster, And he assured me that I will get my fiancee back in two days after the spell has been cast. two days later, my phone rang, and so shockingly, it was my fiancee who has not called me for long, and made an apology for the heart break, and told me that she is ready to devote the rest of her life with me. DR.WEALTHY released her up to know how much i loved and wanted her......right now me and my fiancee are living a happy life and our love is now stronger than how it were even before our break up..All thanks goes to DR.WEALTHY for the excessive work that He has done for me. Below is her email address in any situation you are undergoing a heart break, and I assure you that as he has done mine for me, he will definitely help you too. Email: wealthylovespell@gmail.com Whatsapp +2348105150446

I had the luxury of being gifted 30 minutes for a reading with The Great Dr OKITI. Meeting with Dr OKITI I was able to gain some clarity on many things, my marriage precisely after a video on youtube This was my first time meeting with a Psychic medium and I have to say, it's really worth it. It had been 5 years since my lover left me and my kids, thanks to Dr OKITI I was able to connect with my husband and he loves me more than he used to. Eternally grateful with The Great Dr OKITI! I highly recommend, take a chance.. if your not a believer, he will make you one! His contact details Whatsapp Number:+2348140757352 or email: [ Okitilovespelltemple@gmail. com ] You are in safe hands he is ready to help you.

MY TESTIMONY ON HOW I GET BACK MY DIVORCED HUSBAND WITH THE GOOD HELP OF PRIEST ADE THE MOST HIGH/BEST PSYCHIC ONLINE CONTACT HIM NOW: http://ancientspiritspellcast.website2.me It's a privilege to share this miraculous testimony to the world. I'm Beth Walters from England. My husband divorced me 4 months back and i have been filled with remorse for i didn't know what to do to amend issues with my husband. I searched for help on the internet on how i could get help in my marriage and i discovered great testifiers about Priest Ade who has been progressive with his spells. I got in touch with him and behold, Priest Ade told me that he will prepare a spell for me that will bring back my husband. I was skeptical but i had no other option but to work with him. 2 days after, my husband called me that he's coming back home and from that day till this moment, we have been living peacefully. He is back now with so much love and caring. today i am glad to let you all know that this spell caster have the powers of bring lovers back and the most surprising thing is that our love is very strong now,every day is happiness and joy. and there is nothing like being with the man you love. I will highly recommend Priest Ade  to anyone one out there who needs help whatsoever.if you have any problem contact Priest Ade, i give you 100% guarantee that he will help you!!.  ancientspiritspellcast@gmail.com or ancientspiritspellcast@yahoo.com Write him on Whats-app +2347059715465 https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com

Hello everyone i want testify how DR OKOLO the spell cast saved my marriage After being in relationship with my husband for years, he broke up with me. I did everything within my reach to bring him back but all was in vain, I wanted him back so badly because of the love I had for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to my friend and she suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back , I had no choice than to try it. I messaged the spell caster, and he assured me there was no problem and that everything will be okay before three days. He cast the spell and surprisingly on the second day, my husband called me. I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that had happened He wanted me to return to him. He also said he loved me so much. I was so happy and went to him that was how we started living together happily again. The spell casters email is : drokolosolutioncenter@gmail.com. You can email him if you need his assistance in your relationship or any other Case. Or WhatApp him on+2348155333384 1) Love Spells 2) Lost Love Spells 3) Divorce Spells 4) Marriage Spells 5) Binding Spell. 6) Breakup Spells 7) Banish a past Lover 8.) You want to be promoted in your office/ Lottery spell 9) want to satisfy your lover Contact this great man if you are having any problem for a lasting solution through drokolosolutioncenter@gmail.com  

Lotto results rely upon the likelihood of tickets and a good fortune of the individual. That is my many people purchase the tickets over and over but don’t win anything. The reason why most people never win for their entire life it’s because of bad omen but the good news is that my powerful lottery spells can clear that bad luck from you. Working with my spirits for these kinds of spells clears bad luck from you and infuses you with good luck and positive energy. The power of my lottery spells brings luck and wins during your lottery games. Clearing paths with in the universe for money and great luck to reach you. These powerful lottery spell castings will bring wins in your lottery life and change your life. Get out of debts and pay your bills with lottery wins using powerful lottery spells. Lottery spells bring you money so that you can enjoy the life of being in higher social status. Enjoy more of life and edit your mistakes so that you can accomplish financial freedom. So summon Dr.Nana for his powerful lottery spells and become a winner from the looser you have been because everything is possible once you discover how to do it. Here’s his my contact  Nanakwakuspiritualist@gmail.com Call /Whats App me +234 902 990 5501. my website https://lotteryspellsthatworkfast.blogspot.com/ 

I've been reluctant in purchasing this blank ATM card i heard about online because everything seems too good to be true, but i was convinced & shocked when my friend at my place of work got the card from guarantee atm blank card & we both confirmed it really works, without delay i gave it a go. Ever since then I've been withdrawing $5000 daily from the card & the money has been in my own account. So glad i gave it a try at last & this card has really changed my life financially without getting caught, its real & truly works though its illegal but made me rich!! If you need this card from guarantee atm blank card then here is their EMAIL : blankatm156@gmail.com

BEST SPELL CASTER WHO CAN HELP YOU WITH LOVE-SPELL TO GET YOUR EX LOVER BACK URGENTLY AFTER BREAKUP/DIVORCE EVEN IF YOUR SITUATION SEEMS HOPELESS! CONTACT: DOCTOR0LOVESPELL@GMAIL.COM IS CERTAINLY THE BEST SPELL CASTER ONLINE AND HIS RESULT IS 100% GUARANTEE..   Today being the most happiest day of my life after 1 year of sadness and sorrow without being with the one i love so much, i tried all my possible best to make sure i make my lover happy but it never seems to work out well it was like am doing everything in vain but all thanks to Dr love0 for coming to change all my worries and sadness to Joy. i knew the great man when i read some wonderful reviews about Dr love0 how he has helped a lots of people on there relationship problem i was reading a magazine which then i saw great testimonies as well which then i decided not to waste time because i have missed my lover so much i decided to contact him and share all my problem with him which then he told me not to worry that he assures me that within 48 hours everything would be sorted out i believed Dr love0 so much because i believe he can’t fail me but truly Dr love0 never failed me cos a man that stand on his worlds is really a man,my husband who left me for a year plus replied my text and for the first time returned my calls and asked me to please forgive him i was so happy and so grateful to Dr love0 for what he has done for me. if you are there passing through this same problem or of any kinds just contact this great man on email:( doctor0lovespell@gmail.com ) check his blogs: https://doctorlovespell0.blogspot.com/  or check website:  https://doctor0lovespell.wixsite.com/lovespell or visit his FB page: https://www.facebook.com/Love-Spell-Doctor0-107453264273672/

REAL AND POWERFUL LOVE SPELL THAT WORK FAST AND EFFECTIVELY https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Hello everyone i know there is someone somewhere reading this,My name is Dena Cruz from Leicester city,England,I want to share a great work of a spell caster called Priest Ade my husband and i had a fight which led to our divorce but when he left me a part of me left with him and i was to sad and cried all day and night i was searching something online when i saw people testifying about his great work and i just decided to give him a try i did everything he told me to do and he assured me that after 24 hours my husband will come back to me,the next morning to my greatest surprised a car stopped outside my house and it was my husband i'm so happy he can also help you email him at ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com   Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465

PROFESSIONAL SPELL CASTER WHO CAN HELP YOU WITH LOVE-SPELL TO GET YOUR EX LOVER BACK URGENTLY AFTER BREAKUP/DIVORCE EVEN IF YOUR SITUATION SEEMS HOPELESS! CONTACT: INFINITYLOVESPELL@GMAIL.COM IS CERTAINLY THE BEST SPELL CASTER ONLINE AND HIS RESULT IS 100% GUARANTEE..  After 3 Years in a relationship with my Boyfriend, my Boyfriend started going out with other girls and showing me cold love, on several occasions he threatens to broke-up with me if I dare question him about his affair with other girls, I was totally devastated and confused until an old friend of mine told me about a spell caster on the internet DR GREAT who help people with their relationship and marriage problem by the powers of love Spells, At first I doubted If such thing ever exists but decided to give it a try, When I contact him, he told me everything I needed to do and I did and he helped me cast a Love Spell and within 28Hours my boyfriend came back to me and started apologizing, now he has stopped going out with girls and he is with me for good and for real. Contact this Great spell Caster for your relationship or marriage problem.  Here's his contact.. CALL/WHATSAPP: +2348118829899 EMAIL: infinitylovespell@gmail.com  OR  infinitylovespell@yahoo.com    BLOG http://infinitylovespell1.blogspot.com

EFFECTIVE AND POWERFUL LOVE SPELL TO GET YOUR EX PARTNER BACK TO YOU CONTACT DR LARRY +1(424)-261-8520 Hello everyone i want to testify of the great and powerful spell caster named Dr Larry who brought back my ex who left me and got engaged to another girl, We where happy together when all of a sudden he just change he used to call me every morning and and night before going to bed but all that stopped when i call him he yell at me and told me he didn't want to have anything to do with me anymore i was so sad and confused i didn't know what to do then i went online to search on how to get back my ex then i found an article where someone was talking about how the great and powerful Dr Larry helped her and she left his email address i took it and contacted him i told him my problem he only smiled and told me to relax everything will be OK i did everything he asked me to do and he assured me that after 24hrs he will be back,To my greatest surprise the next morning it was my boyfriend he came back knelling and begging for me to accept him back now we are so happy together he can also help you contact him assurancesolutionhome@gmail. com Website: http://assurancesolutioncenter.website2.me/ WhatsApp +1(424)-261-8520

LOVE SPELL CASTER (DR. GBOJIE) THAT HELPED ME RESTORE MY RELATIONSHIP   I was absolutely desperate to get my husband back. Life without my husband was a real mess for me and my children. i wanted a dramatic change and I thought love spell could be the solution. After discussing the resolution with Him, he gave me hope that he will restore my marriage. I felt confident that he will actually make my husband to return home and he did! It’s fantastic what this great spell caster has done for me, his help is priceless! I don’t know what I would have done without his help, He does his job so well he is organized and highly functional, i believe he is the best service to use i can count on when it comes to restoring relationship, I was floored that his worked was perfect, if you need help, ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ gbojiespiritualtemple@gmail.com or whatsapp :  +2349066410185 check out his website :http://gbojiespiritualtemple.website2.me    

Hi everyone I'm Olivia Hannah and am here to share the wonderful work Dr Raypower did for me. After 5 years in marriage with my husband with 2 kids, my husband started acting weird and going out with other ladies and showed me cold love, on several occasions he threatens to divorce me if I dare question him about his affair with other ladies, I was totally devastated and confused until a old friend of mine told me about a spell caster on the internet called Dr. Raypower who help people with relationship and marriage problem by the powers of love spells, at first I doubted if such thing ever exists but decided to give it a try, when I contact him, he helped me cast a love spell and within 48hours my husband came back to me and started apologizing, now he has stopped going out with other ladies and his with me for good and for real. Contact this great love spell caster for your relationship or marriage problem to be solved today via email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com or WhatsApp: +14243308109.  Read more about him on his website: http://urgentspellcast.website2.me/  and  https://urgentspellcast.wordpress.com/  Blog:  https://drraypower.blogspot.com/  

I’m so excited my broken Marriage has been restored. “We recently made up, even though it was difficult. It’s been more than a month now, and everything feels like it’s returned to normal. He has began to treat me better, and it’s been a healing process for both of us. The nightmare that had lasted for almost 2 years before we broke up is finally over. It’s like we fell in love all over again! We’ve both put the past behind us, and are trying to move forward – and for the first time in a long time, the future looks a lot brighter. I can’t express in words how grateful I am Dr Great! It’s like we’ve finally rediscovered those things about each other that made us fall in love in the first place. All of the worrying and stress has simply vanished. Thank you Dr Great for saving my broken Marriage and brought my husband back to me!”. Me and my husband are living together happily again.. All thanks to Dr Great. If you have any problem contact Dr Great now and i guarantee you that he will help you contact him through infinitylovespell@gmail.com or infinitylovespell@yahoo.com WhatsApp +2348118829899 blog http://infinitylovespell1.blogspot.com

Nimeni on John Carthy ~ Tämä on todistukseni maailmalle ~ Minulla oli sydän särkynyt, kun sain toimistolta kirjeen, että he eivät enää tarvitse minua.OMG Minulla on talon kiinnitys maksettavaksi, teen tohtorini opiskelu, minulla on perhe huolehtia liikaa ja paljon muita henkilökohtaisia ​​kuluja..ja ollut tässä sulkemisessa minulla on vähän rahaa jäljellä pankistani..Olin niin masentunut ja tunsin, että elämä ei ollut elämisen arvoinen.Aloin juoda alkoholit ja sitten näin blogissa viestin oikeinkirjoittajan tohtori okososta. okosotemple@gmail.com Vedin WhatsAppiin puhumaan tohtori okoson kanssa työpaikan menetyksestä ja hän pyysi minua lähettämään yrityksen nimeni ja asemani..En uskonut alussa, mutta minun on luotettava häneen. Hän kehotti minua työnloitsun ja 3 päivän kuluttua sain työhuoneeltani puhelun, jonka mukaan minua on palautettu takaisin työhöni..kuin olen niin onnellinen ja päätin jakaa tämän maailman kanssa siitä, kuinka tohtori okoso auttoi minua tällä tehokkaalla työnloitsulla. Jos tarvitset apua työloitsun yhteydessä tai tarvitset loitsun työllistyäksesi korkeasti palkattuun työhön, ota hänet yhteyttä täällä sähköpostitsean okosotemple@gmail.com tai hänen WhatsAppiin +2348104720961

Nimeni on John Carthy ~ Tämä on todistukseni maailmalle ~ Minulla oli sydän särkynyt, kun sain toimistolta kirjeen, että he eivät enää tarvitse minua.OMG Minulla on talon kiinnitys maksettavaksi, teen tohtorini opiskelu, minulla on perhe huolehtia liikaa ja paljon muita henkilökohtaisia ​​kuluja..ja ollut tässä sulkemisessa minulla on vähän rahaa jäljellä pankistani..Olin niin masentunut ja tunsin, että elämä ei ollut elämisen arvoinen.Aloin juoda alkoholit ja sitten näin blogissa viestin oikeinkirjoittajan tohtori okososta. okosotemple@gmail.com Vedin WhatsAppiin puhumaan tohtori okoson kanssa työpaikan menetyksestä ja hän pyysi minua lähettämään yrityksen nimeni ja asemani..En uskonut alussa, mutta minun on luotettava häneen. Hän kehotti minua työnloitsun ja 3 päivän kuluttua sain työhuoneeltani puhelun, jonka mukaan minua on palautettu takaisin työhöni..kuin olen niin onnellinen ja päätin jakaa tämän maailman kanssa siitä, kuinka tohtori okoso auttoi minua tällä tehokkaalla työnloitsulla. Jos tarvitset apua työloitsun yhteydessä tai tarvitset loitsun työllistyäksesi korkeasti palkattuun työhön, ota hänet yhteyttä täällä sähköpostitsean okosotemple@gmail.com tai hänen WhatsAppiin +2348104720961

CONTACT DR OKOLO FOR GENUINE LOVE SPELL TO HELP YOU GET YOUR EX BOYFRIEND, GIRLFRIEND, WIFE OR HUSBAND BACK,Is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee.Email: drokolosolutioncenter@gmail.com Call/WhatsApp: +2348155333384 , Here is a little sad story, I am not broadcasting this message to views all over the world to be Sad or down casted by my story, But to give them hopes and enlighten them about what they can do and how to go about it. I had several Problems that made me search and search for solution, I carried a Pregnancy for 3 years, I could not give birth but my Tommy was very big, I was in terrible Pains, My husband ran away from me, Took all that i had, I lost my job as a result of this ailment, Hospitals regretted me after conducting series of text on me and said they have not seen such before. I was rejected by my own family. To cut the Long Story short, I came in contact with this simple man here online, The Great DR OKOLO Without much talk, He did a spell for me and within 72 hours, after the spell, I gave birth to triplet, and after 14 days, My husband that ran away before located me. Peeps, What else can i say if not to thank and share this wonderful testimony to the world, I really do not know how to say this, But i must tell you the plain truth, The Best place to seek for solution of any kind is from the Temple of DR OKOLO. You can get him via his email, drokolosolutioncenter@gmail.com, Go to him with a heavy heart and receive your own Miracle. He is a Great Man, I have wasted money in so many, but non could solve my problem, But DR OKOLO did it, and he can go it for you as well.Here’s his contact Call/WhatsApp: +2348155333384 Email: drokolosolutioncenter@gmail.com 

Hello my name is Susan from USA i want to share an amazing experience i had with the almighty Priest Ade, my husband Greg filed for a divorce i was really devastated i cried day and night everyday i told a friend of mine about the situation and she told me about the powerful spell caster Priest Ade i was feeling a little bit skeptical about it but i just decided to give him a try i did every thing he asked me to do and he promised me 24hrs result and the next morning to my greatest surprise it was Greg on his kneels begging me to forgive and accept him back i'm so happy all thanks to Priest Ade he can also help you contact ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com  https://priestade.blogspot.com Website: http://ancientspiritspellcast.website2.me    WhatsApp +2347059715465 .

LOVE SPELL CASTER (DR. GBOJIE) THAT HELPED ME RESTORE MY RELATIONSHIP   I was absolutely desperate to get my husband back. Life without my husband was a real mess for me and my children. i wanted a dramatic change and I thought love spell could be the solution. After discussing the resolution with Him, he gave me hope that he will restore my marriage. I felt confident that he will actually make my husband to return home and he did! It’s fantastic what this great spell caster has done for me, his help is priceless! I don’t know what I would have done without his help, He does his job so well he is organized and highly functional, i believe he is the best service to use i can count on when it comes to restoring relationship, I was floored that his worked was perfect, if you need help, ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ gbojiespiritualtemple@gmail.com or whatsapp :  +2349066410185 check out his website :http://gbojiespiritualtemple.website2.me    

I’m so excited my broken Marriage has been restored. “We recently made up, even though it was difficult. It’s been more than a month now, and everything feels like it’s returned to normal. He has began to treat me better, and it’s been a healing process for both of us. The nightmare that had lasted for almost 2 years before we broke up is finally over. It’s like we fell in love all over again! We’ve both put the past behind us, and are trying to move forward – and for the first time in a long time, the future looks a lot brighter. I can’t express in words how grateful I am Dr Great! It’s like we’ve finally rediscovered those things about each other that made us fall in love in the first place. All of the worrying and stress has simply vanished. Thank you Dr Great for saving my broken Marriage and brought my husband back to me!”. Me and my husband are living together happily again.. All thanks to Dr Great. If you have any problem contact Dr Great now and i guarantee you that he will help you contact him through infinitylovespell@gmail.com or infinitylovespell@yahoo.com WhatsApp +2348118829899 blog http://infinitylovespell1.blogspot.com

I just want the whole world to know about this spell caster I met two weeks ago, wisdomspiritualtemple@gmail.com I cannot say everything he has done for me my wife left me 3 years ago left with my kids I was going through online when I meant this wonderful man's testimony online I decided to give it a try and my wife is back to me now and we ar1e happily married again cause is too much to put in writing all I can say is thank you very much am very happy .and does alot of spell including Love Spell Death Spell Money Spell Power Spell Success Spell Sickness Spell Pregnancy Spell Marriage Spell Job Spell Protection Spell Lottery Spell Court Case Spell Luck Spell etc. In case you need his help contact him on this email address wisdomspiritualtemple@gmail.com he is a good man thanks.whatsapp number +234813 648 2342

Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Am HUNCHO from NY, USA. My wife divorced me year 2017 and went back to her EX husband. I felt heart broken and weak for i didn't know how to get her back. I did all i could do to get her back through my close friends and family members but nothing worked out. So, in my place of work, i tried searching for help online on how i can get her back and i found various testifiers of how a Doc named uzoya has been faithful & helpful with his spells. I gave it a try by getting in touch with him on his Email ( Driraborspellcaster@gmail.com ) and i explained my problem to him. Doc uzoya prepared a spell for me that brought back my wife within 48 Hours after i contacted him. Doc uzoya assured me that nothing can break us apart again and since 2018 till this moment, i have been full of joy with my wife. You out there that needs help why not contact him today and be happy again. Call/Whasapp him on +1 (301)-909-8775 OR  for more info. FB.ME/DRUZOYALOVESPELL

Thank you Dr Williams for what you have done for me am so greatful my lover is back to me and we are now living happily together. Dr Williams love spell is very powerful and effective and it does not have any side effect as he promised I decided to give Dr Williams a try when my lover left me for another he helped me to cast a love spell on my lover that brought him back to me what makes me excited the most is that my lover did not even know he is under a spell if you are passing through relationship love problem I advice you to contact Dr Williams to get your problem solve. It's very hard to loose a love one and I know how it feels so do not let somebody take away your lover from you. Contact Dr Williams today and get your problem solve and if you need his help below here is his email address. drwilliams533@gmail. com or you can also reach him on his WhatsApp +2348136785562

I want to give a testimony about my HIV virus that was cured by a great spell caster. Since last 4 months I have being a HIV AID patient. I never think I live long again and am so greatful about him Dr. Wealthy who help me cured my HIV AIDS last 3 weeks. I was in a great pain so I told one of my best friends; he told me that there is a great spell caster that can cure my VIRUS. I asked her if she had his email, she gave me his email, I emailed him he talked to me and he perform the necessary rituals and he told me that after two weeks I should go for a test. Which I did, when the doctor told me that am now a HIV negative I couldn’t believe myself I went to see another doctor the result was still the same, I was human on planet earth, so I emailed him and thanked him. Please if you are having a similar problem please visit him/contact him at; wealthylovespell@gmail.com or add him up on WhatsApp +2348105150446 visit Blog http://wealthyspellhome.over-blog.com ALL THANKS TO Dr. Wealthy.................GOOGLUCK

What a joy my husband is right here with me all thanks to DR Ayoola far helping me, me and my husband was separated for good 2 years and 7 months i try everything to get him back and i did not see until i read a testimony about DR Ayoola online and i contacted him and tell him my problem and he promise me that my husband will come back if i do what he will tell me to do and i said yes and i did it after 2 day my husband came looking for me and ask me to come back home all thanks to you DR AYOOLA i am living happily with my husband right now if you need help in getting your ex or husband or wife contact him today and i promise you that you will get what so ever you want here is email ( drayoolasolutionhome@gmail.com ) also add him on Whatsapp: +31684065675. or his website https://drayoolasolutionhome.com/

What a joy my husband is right here with me all thanks to DR Ayoola far helping me, me and my husband was separated for good 2 years and 7 months i try everything to get him back and i did not see until i read a testimony about DR Ayoola online and i contacted him and tell him my problem and he promise me that my husband will come back if i do what he will tell me to do and i said yes and i did it after 2 day my husband came looking for me and ask me to come back home all thanks to you DR AYOOLA i am living happily with my husband right now if you need help in getting your ex or husband or wife contact him today and i promise you that you will get what so ever you want here is email ( drayoolasolutionhome@gmail.com ) also add him on Whatsapp: +31684065675. or his website https://drayoolasolutionhome.com/

POWERFUL LOVE SPELLS AND LOST LOVE SPELLS TO BRING BACK LOST LOVER +1(424)-261-8520 I've gotten back with my ex boyfriend with the help of Dr.Larry the best spell caster online and i highly recommends Dr.Larry to anyone in need of help!.. I want to testify of how i got back my boyfriend after he breakup with me, we have been together for 3 years, recently i found out my boyfriend was having an affair with another Girl, when i confronted him, it led to quarrels and he finally broke up with me, i tried all i could to get him back but all to no avail until i saw a post in a relationship forum about a spell caster who helps people get back their lost love through Love spell, at first i doubted it but decided to give it a try, when i contacted this spell caster via his email, and he told me what to do and i did it, Then he did a Love spell for me. 48 hours later, my boyfriend really called me and told me that he miss me so much, So Amazing!! So that was how he came back that same day, with lots of love and joy, and he apologized for his mistake. Then from that day, our relationship was  now stronger than how it were before, Dr.Larry is a powerful spell caster who i will always pray to live long to help  his children in the time of trouble, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact: Email him at: assurancesolutionhome@gmail. com you can also contact his Website: http://assurancesolutioncenter.website2.me/     WhatsApp +1(424)-261-8520

Add new comment