University of Oulu, 2016

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

Instituutin mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita on tällä hetkellä käynnissä 16 maakunnassa, 40 seutukunnassa ja lukuisissa kunnissa. Verkostossa mukana olevat yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja yritysrajapinnan kehitystoimijat ovat sitoutuneet uudistamaan toimintaansa mikroyritysvetoisesti. Kysyntä mikroyrityksiin kohdistuvalle tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kasvaa.

Uusi mikroyrityslähtöinen tapa edistää elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiä

Kerttu Saalasti Instituutin toimintamalli edustaa uudentyyppistä mikroyrityslähtöistä tapaa edistää mikroyritysten elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiponnisteluja. Haluamme edesauttaa tutkimustiedon soveltamista kestävän kasvun eteen tehtävässä työssä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Konkreettinen esimerkki on instituuttiin vuonna 2017 perustettu MicroENTRE yritysverkosto. Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää MicroENTRE yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 maksavaa mikroyritysjäsentä.

MicroENTRE yritysverkosto on mikroyrityslähtöinen, kokeileva, virtuaalisuutta hyödyntävä ja kansainvälinen living lab, joka tuottaa ja levittää näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Toimintamallin pohjana tutkimustietoa

Verkoston toimintamalli perustuu Oulun yliopiston tutkijoiden Aasiasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista keräämään tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suomalaisten yritysten kasvustrategioissa korostuu osaaminen, tuotekehitys ja riskien minimointi.  Maksava asiakas tulee meillä usein mukaan liian myöhään, jolloin suunniteltu tuote ja tarve eivät kohtaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta resurssihukkaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä verkostojen avulla. Yhdysvalloissa puolestaan varhainen panostus kaupallistamiseen tuottaa kassavirtaa ja asiakaspalautetta jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esim. nopeita myyntikokeiluja maksavien asiakkaiden kanssa.

MicroENTRE yritysverkostossa sovellettiin tätä tietoa käytännön tasolla. Tutkimukseen perustuen verkoston toiminnassa otettiin oppia yllä kuvatuista Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoperusteisista kasvumekanismeista ja Pohjois-Amerikkalaisesta markkinavetoisista kasvumekanismeista. Verkostossa kokoonnutaan n. 30 yrityksen ryhmissä kiertävällä periaatteella yritysten tiloissa. Tapaamiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Tapaamisiin voi myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi verkoston toimintaa. Mikroyritykset puolestaan osallistuvat keskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan ohjaukseen, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet verkostosta vertaistukea ja konkreettisia esimerkkejä kasvu- ja vientiavausten tueksi. Verkosto tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. Tutkimuksen tekeminen esimerkin mukaisissa living lab -ympäristöissä mahdollistaa positiiviset vaikutukset yrityksissä ja yritysrajapinnassa jo tutkimuksen aikana.

Linkki akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä

MicroENTRE yritysverkosto toimii vahvana linkkinä uusimman akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä. Kerttu Saalasti Instituutti on osallistanut verkoston yrityksiä mm. Suomen Akatemian huippututkimukseen: Yksi esimerkki tästä on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama Promo@Work- hanke, joka tähtää siihen, että työpaikoilla, erityisesti mikroyrityksissä, olisi terveyttä edistävät rakenteet ja käytännöt.

Hankkeessa tutkitaan erittäin laajan mobiiliteknologialla toteutetun teknologiaintervention vaikutuksia mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Oulun yliopistossa kehitetyt suostuttelevat teknologiat tarjosivat tähän uuden mahdollisuuden ja mikroyrityksiin kohdistuvassa interventiossa käytettiin teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Toinen esimerkki liittyy mikroyritysten osallistamiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Oulun yliopiston profilaatiohankkeeseen Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteisevoluutio 21. vuosisadalla (GenZ), joka keskittyy löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Elinvoimaiset mikroyritykset ja mikroyrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö vahvistavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä selviytyä ja menestyä muutoksissa. Siksi mikroyrittäjät ja mikroyrityksissä työskentelevät nostettiin hankkeen erityiseksi kohderyhmäksi. Entistä useampi digitaalisuuteen kasvanut Z-sukupolven edustaja näkee mikroyrittäjyyden houkuttelevampana vaihtoehtona kuin perinteisen palkkatyön. Yrittäjinä he voivat itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle tuottavat arvoa.

Kaikki kevytyrittäjyyden variaatiot ovat Z-sukupoven käytössä. Digitalisaatio madaltaa nopean kasvun ja viennin kynnyksiä erityisesti mikroyritystasolla. Aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla olleet työkalut ja palvelut ovat nyt mikroyrittäjän ulottuvilla. Esimerkkeinä näistä ovat mm. globaalit verkkokaupan alustat ja logistiset palvelut, maksujärjestelmät ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita sovelletaan aktiivisesti MicroENTRE yritysverkostossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää vuorovaikutusta

Näyttöön perustuvaa tutkimusta tarvitaan yritysrajapinnassa ja tiedon käyttöönottoon on olemassa ratkaisuja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysrajapinnassa kehittämä living lab, MicroENTRE yritysverkosto TM, mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisen tutkimuskohteen ja sen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Tästä hyötyvät kaikki mukana olevat osapuolet. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

p. +358 400407590, e-mail: matti.muhos@oulu.fi

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Amazing Love Spell To Get Back With your Partner and Fix Your Broken Relationship. This is a very joyful day of my life because of the help Dr.Akereco has rendered to me by helping me get my ex husband back with his love spell. I was married for 9 years and it was so terrible because my husband was really cheating on me and was seeking for a divorce but when i came across Dr.Akereco email address!! drakerecospellcaster@gmail.com on the internet i explained my situation to him and then seek his help but to my greatest surprise he told me that he will help me with my case and here i am now celebrating because my Husband has change totally for good. He always want to be by me and can not do anything without my present. i am really enjoying my marriage, what a great celebration. I will keep on testifying on the internet because DR. Akereco is truly a real spell caster. DO YOU NEED HELP THEN CONTACT Dr.Akereco NOW VIA EMAIL: drakerecospellcaster@gmail.com OR Whats-app: +2348148822140 his via website http://drakerecoproblemssolutionhome.website2.me

GET BACK YOUR EX LOVER FAST AND CONCEIVE SPELL, SAVE YOUR MARRIAGE FROM DIVORCE AND AMEND YOUR BROKEN RELATIONSHIP WITH THE HELP OF DR LOVE0 EMAIL:DOCTOR0LOVESPELL@GMAIL.COM Am shelny by name from UK i want to share my testimony to the world for the good help Dr Love0 granted to me. I have not been able to conceive for 5 years after marriage and this made my Husband Left me for another woman. I have been going through pains and hurt. I loved my husband so much that i cant stop thinking about him, a friend of mine who saw my condition and also know how i feel as woman she was looking for different way to help me, She called one day and said to me that there is this Great man somebody was talking about that he reunite lovers that i should contact him for help. That was how i contacted the great Dr Love0 and explained my problems to him and he told me not to worry that my man is going to come back within 24 hours and he will prepare some herbs for me that will make me pregnant, i never believed him until the 24 hours he promised, my husband called me and was apologizing to me that he needs me now in his life, i was so surprised because i felt it was a dream. So that was how my Husband came back to me March 15. Dr Love0 prepared his herbs for me and i used it a prescribed now am 2 months pregnant. What happened to me is like a dream and am telling people out there if Dr Love0 can solve my case i believe there is nobody Dr Love0 can not help. So if you need his help you contact him through:doctor0lovespell@gmail.com or check his blogs: https://doctorlovespell0.blogspot.com/  or check website:  https://doctor0lovespell.wixsite.com/lovespell or visit his FB page: https://www.facebook.com/Love-Spell-Doctor0-107453264273672/  Once again thanks be unto you the great Dr Love0 and God bless my friend who told me about Dr Love0.

Hello my name is Susan from USA i want to share an amazing experience i had with the almighty Priest Ade, my husband Greg filed for a divorce i was really devastated i cried day and night everyday i told a friend of mine about the situation and she told me about the powerful spell caster Priest Ade i was feeling a little bit skeptical about it but i just decided to give him a try i did every thing he asked me to do and he promised me 24hrs result and the next morning to my greatest surprise it was Greg on his kneels begging me to forgive and accept him back i'm so happy all thanks to Priest Ade he can also help you contact ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com  https://priestade.blogspot.com Website: http://ancientspiritspellcast.website2.me    WhatsApp +2347059715465 .

“Hello, . Despite all, he told me that he was no longer interested in marriage, I could not say what led to this cause, we never really had a serious fight that could lead to such a decision . I was so much worse that I could not continue. One afternoon I was at home talking online with a close friend and reading an article, and then seeing how a woman got married. It really struck me because I never thought it was possible, I thought and tried. I contacted the assistant who was doing all these miracles. When I did, I told him about everything I went through during my marriage, then he assured me to stop crying and should believe that my husband will change his mind in seven days. I did my best to believe it, so I did everything he asked me and after the last seven days, my husband came and ask me to forgive him that he wanted to meet us together and that is now over five years old. now we are a happy family. Am I really grateful for this help for what he has done for me I mean his kindness. Contact this great man by: {{whatsapp{{ {{+17692085860}}}} :: {{lovetemple0001}} {{ @} {{gmail }} . {{ com}}

“Hello, . Despite all, he told me that he was no longer interested in marriage, I could not say what led to this cause, we never really had a serious fight that could lead to such a decision . I was so much worse that I could not continue. One afternoon I was at home talking online with a close friend and reading an article, and then seeing how a woman got married. It really struck me because I never thought it was possible, I thought and tried. I contacted the assistant who was doing all these miracles. When I did, I told him about everything I went through during my marriage, then he assured me to stop crying and should believe that my husband will change his mind in seven days. I did my best to believe it, so I did everything he asked me and after the last seven days, my husband came and ask me to forgive him that he wanted to meet us together and that is now over five years old. now we are a happy family. Am I really grateful for this help for what he has done for me I mean his kindness. Contact this great man by: {{whatsapp{{ {{+17692085860}}}} :: {{lovetemple0001}} {{ @} {{gmail }} . {{ com}}

“Hello, . Despite all, he told me that he was no longer interested in marriage, I could not say what led to this cause, we never really had a serious fight that could lead to such a decision . I was so much worse that I could not continue. One afternoon I was at home talking online with a close friend and reading an article, and then seeing how a woman got married. It really struck me because I never thought it was possible, I thought and tried. I contacted the assistant who was doing all these miracles. When I did, I told him about everything I went through during my marriage, then he assured me to stop crying and should believe that my husband will change his mind in seven days. I did my best to believe it, so I did everything he asked me and after the last seven days, my husband came and ask me to forgive him that he wanted to meet us together and that is now over five years old. now we are a happy family. Am I really grateful for this help for what he has done for me I mean his kindness. Contact this great man by: {{whatsapp{{ {{+17692085860}}}} :: {{lovetemple0001}} {{ @} {{gmail }} . {{ com}}

Hello my name is Susan from USA i want to share an amazing experience i had with the almighty Priest Ade, my husband Greg filed for a divorce i was really devastated i cried day and night everyday i told a friend of mine about the situation and she told me about the powerful spell caster Priest Ade i was feeling a little bit skeptical about it but i just decided to give him a try i did every thing he asked me to do and he promised me 24hrs result and the next morning to my greatest surprise it was Greg on his kneels begging me to forgive and accept him back i'm so happy all thanks to Priest Ade he can also help you contact ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com  https://priestade.blogspot.com Website: http://ancientspiritspellcast.website2.me    WhatsApp +2347059715465 .

TESTIMONY; My name is Hidago Daniel. I made a promise to tell others the wonderful work of he who brought my ex girlfriend back to me. He is doctor UZOYA who is a spell doctor and was able to bring back my ex. My ex left me the very day she met her friend in my place, of which, unknowingly to her, I had nothing to do with her. She grew furious at the very sight of her friend and I was confused if she was initially mad with her. Days into weeks and weeks into months, my ex girlfriend did not speak a word to me as she went away. What was I to do? That was how i contacted doctor UZOYA on the Internet who after some procedures and progress, brought back my ex. Words are not enough to express my feelings and what doctor UZOYA has done for me. He really lifted a heavy load off my chest. To all those out there, please, don't think your situation is too primitive or too hard and complicated for anyone to understand. Contact doctor UZOYA and find joy once again, contact him on;  driraborspellcaster@gmail.com  you also talk to him on or Whatsapp him +1(301)909-8775

Hello my name is Susan from USA i want to share an amazing experience i had with the almighty Priest Ade, my husband Greg filed for a divorce i was really devastated i cried day and night everyday i told a friend of mine about the situation and she told me about the powerful spell caster Priest Ade i was feeling a little bit skeptical about it but i just decided to give him a try i did every thing he asked me to do and he promised me 24hrs result and the next morning to my greatest surprise it was Greg on his kneels begging me to forgive and accept him back i'm so happy all thanks to Priest Ade he can also help you contact ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com  https://priestade.blogspot.com Website: http://ancientspiritspellcast.website2.me    WhatsApp +2347059715465 .

Hello my name is Susan from USA i want to share an amazing experience i had with the almighty Priest Ade, my husband Greg filed for a divorce i was really devastated i cried day and night everyday i told a friend of mine about the situation and she told me about the powerful spell caster Priest Ade i was feeling a little bit skeptical about it but i just decided to give him a try i did every thing he asked me to do and he promised me 24hrs result and the next morning to my greatest surprise it was Greg on his kneels begging me to forgive and accept him back i'm so happy all thanks to Priest Ade he can also help you contact ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com  https://priestade.blogspot.com Website: http://ancientspiritspellcast.website2.me    WhatsApp +2347059715465 .

After being in relationship with my wife for years, she broke up with me. I did everything within my reach to bring her back but all was in vain, I wanted her back so badly because of the love I had for her, I begged her with everything, I made promises but she refused. I explained my problem to my friend and he suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring her back , I had no choice than to try it. I messaged the spell caster, and he assured me there was no problem and that everything will be okay before three days. He cast the spell and surprisingly on the second day, my wife called me. I was so surprised, I answered the call and all she said was that she was so sorry for everything that had happened she wanted me to return to her. She also said she loved me so much. I was so happy and went to her that was how we started living together happily again. The spell casters email is :dr.okisinsolutiontemple@gmail.com , or whatsapp/call_ +2348109374702 You can email him if you need his assistance in your relationship or any Other Case.1) Love Spells......2 Divorce Spells.....3 Marriage Spells......4 Binding Spell....5 Breakup Spell......6 Death spell.......7 win a court case spellContact this great man if you are having any problem for a lasting solution through his whatsapp number +2348109374702 

With so much in my heart i am here to express myself on how Dr. Akuza saved my marriage from divorce. Myself and my husband were having some misunderstanding and it was tearing our marriage apart to the extend my husband was seeking for a divorce. So i have no option than to go to the internet to seek for solution to my problem it was there i came across Dr. Akuza details and about how he has helped a lot of people by restoring there relationship. I contact Dr.Akuza and in less than 48 hours my husband cancelled the divorce papers. Now myself and my husband live together in peace and harmony all thanks to Dr.Akuza for saving my marriage from breaking up. Dr. Akuza contact information are via email: drakuzasolutioncenter@gmail.com   or call his phone number or WhatsApp: +(234) 8072437003 .or check  

WOW!! sums up the reading that I had with Prophet Aluta. {ultimatespell666 @ gmail. com} I have to tell you that I was quite nervous at first to have the reading, Not sure of what information he was going to give me or if he would be able to help me with my situation. But I scheduled the reading with his Assistant/Secretary T, whom I have to say Is GREAT!! She replied to all of my emails and was very friendly and informative. I received the call exactly as scheduled from Prophet Alut and found him easy to talk to which made me more at ease, Without any questions or comments, he started telling me what was wrong and the reason for my reading, Talk about hitting the bulls eye, he couldn’t be more right, He even told me about the conversations I had with my wife before she left me and the things she tried to explain to me when we separated, and though there were these complications and interference’s, he was able to help me fix and correct them so as we can get back together and move on beyond this. He was honest and told me this was not going to be an overnight thing and that this was going to take some time. I felt comfortable talking with him and plan on having him help me in the very near future, and have went ahead and ordered product from him to get things started. This was the BEST reading I have ever had and the most accurate one too, he is truly gifted as his web page says. I am so glad that I stumbled onto his page as it was not easily found. https://rb.gy/zavk50 & his Assistant/Secretary T, offer A Terrific service and I would Highly Recommend them to everyone needing help in their lives. “THANK YOU VERY MUCH” for all your help thus far, and look forward to working with

With so much in my heart i am here to express myself on how Dr. Akuza saved my marriage from divorce. Myself and my husband were having some misunderstanding and it was tearing our marriage apart to the extend my husband was seeking for a divorce. So i have no option than to go to the internet to seek for solution to my problem it was there i came across Dr. Akuza details and about how he has helped a lot of people by restoring there relationship. I contact Dr.Akuza and in less than 48 hours my husband cancelled the divorce papers. Now myself and my husband live together in peace and harmony all thanks to Dr.Akuza for saving my marriage from breaking up. Dr. Akuza contact information are via email: drakuzasolutioncenter@gmail.com   or call his phone number or WhatsApp: +(234) 8072437003 .or check  

I lost my 6 years relationship during April. My ex left me with so much pains and since then i have been heart broken and shattered. I have contact 15 spell casters and 10 of them has rip me off my money without any result. I have visited so many sites online looking for a good spell caster till i was directed by a 16 years old girl to Prophet Aluta website: https://rb.gy/zavk50 At first i never believed him because he was requesting for some amount of money to buy items, it took him three weeks to convince me and something occur to mind and i said let me give him a trial. I was very shocked when Robben called four days after i sent Prophet Aluta the items money. He apologies for all he has done wrong and i am very happy that we are together today because he proposed to me last night. I will advise you contact {ultimatespell666 @ gmail. com} because he has done wonders in my life and i believe he can help you out in any problem

Hello everyone i want to testify of the great and powerful spell caster named Priest Ade who brought back my ex who left me and got engaged to another girl,We where happy together when all of a sudden he just change he used to call me every morning and and night before going to bed but all that stopped when i call him he yell at me and told me he didn't want to have anything to do with me anymore i was so sad and confused i didn't know what to do then i went online to search on how to get back my ex then i found an article where someone was talking about how the great and powerful Priest Ade helped her and she left his email address i took it and contacted him i told him my problem he only smiled and told me to relax everything will be OK i did everything he asked me to do and he assured me that after 24hrs he will be back,To my greatest surprise the next morning it was my boyfriend he came back knelling and begging for me to accept him back now we are so happy together he can also help you contact him ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me View more on YouTube: https://youtu.be/jWta3jLP_fo WhatsApp +2347059715465

Divorce and marital breakthrough save your marriage / relationship from breakup and Divorce? you can contact Dr. Akuza email drakuzasolutioncenter@gmail.com   or call him directly or WhatsApp on +234(8072437003) Good day everybody, My names are Jenny Kay i am out here to spread this good news to the entire world on how I got my ex husband back. It all started when my husband cheated on me with another woman unknowing to him that the woman is a wizard, the woman castes a spell on my husband which made my husband change his feelings towards me and the kids and broke our 6 years marriage. I was confused and stressed because of the pains of being a single mother, so i called a friend and explained my marital challenges to her, she instructed and directed me to contact this great powerful spell caster called Dr. Akuza, The main reason why she instructed me to contact Dr Akuza was because in recent times she have read some testimonies on the internet which some people has written about the powerful spell caster Dr Akuza and i was so pleased and i decided to seek for assistance from him which he did a perfect job by casting a spell on my husband and utilize the powers of the other woman which made him to come back to me and beg for forgiveness. I will not stop publishing his name on the net because of the good work he is doing. To everyone with marital problem, divorce issues, lost lover or any relationship related issues, you can contact Dr. Akuza the powerful urgent spell caster via details below  Email: drakuzasolutioncenter@gmail.com   or  Call/WhatsApp: +234(8072437003).    

I ,Paulina Harvard would love to say a big thank to you  Dr.Joe. i thought i have lost my 5 years relationship with my Ex until i met with him. Today my boyfriend is back to me happily with the powerful spell of Dr.Joe. Finally my happiness is back forever.He has been my love, weakness and everything, i couldn't imagine my life without him, thanks a lot Dr. Joe, i will forever be grateful to you.Please  endeavor to contact Dr.Joe via his email: Dr.joespirtualhome@ gmail. com  or call and chat him on whatsapp +2349048691694

TESTIMONY; My name is Hidago Daniel. I made a promise to tell others the wonderful work of he who brought my ex girlfriend back to me. He is doctor UZOYA who is a spell doctor and was able to bring back my ex. My ex left me the very day she met her friend in my place, of which, unknowingly to her, I had nothing to do with her. She grew furious at the very sight of her friend and I was confused if she was initially mad with her. Days into weeks and weeks into months, my ex girlfriend did not speak a word to me as she went away. What was I to do? That was how i contacted doctor UZOYA on the Internet who after some procedures and progress, brought back my ex. Words are not enough to express my feelings and what doctor UZOYA has done for me. He really lifted a heavy load off my chest. To all those out there, please, don't think your situation is too primitive or too hard and complicated for anyone to understand. Contact doctor UZOYA and find joy once again, contact him on;  driraborspellcaster@gmail.com  you also talk to him on or Whatsapp him +1(301)909-8775...

I lost my 6 years relationship during April. My ex left me with so much pains and since then i have been heart broken and shattered. I have contact 15 spell casters and 10 of them has rip me off my money without any result. I have visited so many sites online looking for a good spell caster till i was directed by a 16 years old girl to Prophet Aluta website: https://rb.gy/zavk50 At first i never believed him because he was requesting for some amount of money to buy items, it took him three weeks to convince me and something occur to mind and i said let me give him a trial. I was very shocked when Robben called four days after i sent Prophet Aluta the items money. He apologies for all he has done wrong and i am very happy that we are together today because he proposed to me last night. I will advise you contact {ultimatespell666 @ gmail. com} because he has done wonders in my life and i believe he can help you out in any problem

Hello my name is Jenna i want to share my amazing experience with the greatest spell caster Priest Ade my husband was cheating on me and when i found out we had a fight which lead to him filling for a divorce i cried and fell sick when i was searching about love quotes online i saw people talking about him and his great work whose case was similar to mine they left his contact info i contacted him and he told me not to worry that after 24hrs he will cancel the divorce and be back to me after i did everything he asked me to do to my greatest surprise the next day evening it was my husband he knelt down begging me to accept him back,thank you once again Priest Ade you are indeed a blessing to me he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465  .

I lost my 6 years relationship during April. My ex left me with so much pains and since then i have been heart broken and shattered. I have contact 15 spell casters and 10 of them has rip me off my money without any result. I have visited so many sites online looking for a good spell caster till i was directed by a 16 years old girl to Prophet Aluta website: https://rb.gy/zavk50 At first i never believed him because he was requesting for some amount of money to buy items, it took him three weeks to convince me and something occur to mind and i said let me give him a trial. I was very shocked when Robben called four days after i sent Prophet Aluta the items money. He apologies for all he has done wrong and i am very happy that we are together today because he proposed to me last night. I will advise you contact {ultimatespell666 @ gmail. com} because he has done wonders in my life and i believe he can help you out in any problem

My Name is Nadira from United States of America , I do hope my post gets read and hopefully helps somebody along the line. i will never forget the help the Dr,Tony temple render to me in my marital life. i have been married for 4 years now and my husband and i love each other very dearly. after 4 years of our marriage my husband suddenly change he was having an affair with a lady outside, i notice it then i was praying for divine intervention the thing became more serious i told my pastor about it we prayed but nothing happen. my husband just came home one day he pick up his things and left me and the kids to his mistress outside at that time i was confuse not knowing what to do again because i have lost my husband and my marriage too. i was just checking my mails in the office when i saw someone sharing her testimony on how Dr,Tony help her out with her marital problems so i contacted the email of Dr,Tony i told him my problem and i was told to be calm that i have come to the right place that i should fill some information concerning my self i did after 30 minus he called me again congratulating me that my problems will be solve within 48 hours. he told me what went wrong with my husband and how it happen.that they will restored my marriage but i will make a free donation to his spell home anything my heart told me. to my greatest surprise my husband came to my office begging me on his knees that i should find a place in my heart to forgive him i quickly ask him up that i have forgiven him.friends your case is not too hard why don't you give Dr,Tony a try he work surprises because i know they will also bring back your husband. contact him via tonylovespell@aol.com OR his whatsapp mobile number +1(903) 847 0267

Heal from Broken Heart” Reunion Love spell from dr.Adoda brought my husband back” contact dr Adoda to help you get your Ex lover back urgently after breakup/divorce. I live in USA Rhode Island and i am a happy woman today? I told my self that any love spell caster that could change my Life and that of my family, i will refer any person that is looking for help to him. If you are in need of Love Spell to Save Your Marriage OR Get Your Ex lover Back. Please visit (http://dradodalovetemple.com) and please tell him Mrs.Kimberly Christopher referred you to him, dr Adoda brought my husband back after he leaves me for another woman.. Here’s his dr Adoda contact,Email him at: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on +2348112825421.

Love spell doctor has brought my husband back to me after 6 months of separation. My husband left me and wanted a divorce because of a young girl who is young enough to be her daughter. Your love spell has reunited my family once again after mourning and tears that I am now a single mom, but my teas has turn to Joy with your amazing return lover spell. I am grateful for everything. Anyone experiencing heartbreak and needs their lover back should contact (doctor0lovespell@gmail. com) and that will be the end of your problems in that relationship

I'm tom kingsley,USA.It's been a while since I've written to thank Dr OHIKHOBO who helped me in my life. I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS in 2016, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day my Aunt Rosa introduce me to Doctor OHIKHOBO having seen so many testimony online about his herbal medication to cure HERPES and gave me his email:drohikhoboherbalcenter@gmail.com , so i mail him. He told me all the things I need to do and also give me instructions to follow, which I followed properly. Before I knew what is happening after one weeks the HERPES that was in my body got vanished. so if you are you are having herpes or any kind of disease listed below *DIABETES *CANCER *STROKE *INFERTILITY *HEART DISEASE *HIV *COLD SORES *GENITAL WARTS*LUPOS VIRUS*CHLAMYDIA And you also want cure, you can also email him at:drohikhoboherbalcenter@gmail.com or through his WhatsApp +2348103601042

When I found Dr. Paul I was in desperate need of bringing my ex lover back. He left me for another woman. It happened so fast and I had no say in the situation at all. He just dumped me after 3 years with no explanation. I contact Dr.Paul through his website and He told me me what i need to do before he can help me and i did what he told me to, after i provided what he wanted, he cast a love spell to help us get back together. Shortly after he did his spell, my boyfriend started texting me again and felt horrible for what  he just put me through. He said that I was the most important person in his life and he knows that now. We moved in together and he was more open to me than before and then he started spending more time with me  than before. Ever since Dr. Paul helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. I highly recommends Dr. Paul to anyone in need of help. Email: astoriashrine@ gmail com, Call him or add him on whatsapp via: +2349051441669         

I NEED A LOVE SPELL CASTER (DR. GBOJIE) THAT HELPED ME RESTORE MY RELATIONSHIP   I was absolutely desperate to get my husband back. Life without my husband was a real mess for me and my children. i wanted a dramatic change and I thought love spell could be the solution. After discussing the resolution with Him, he gave me hope that he will restore my marriage. I felt confident that he will actually make my husband to return home and he did! It’s fantastic what this great spell caster has done for me, his help is priceless! I don’t know what I would have done without his help, He does his job so well he is organized and highly functional, i believe he is the best service to use i can count on when it comes to restoring relationship, I was floored that his worked was perfect, if you need help, ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ gbojiespiritualtemple@gmail.com or whatsapp :  +2349066410185 check out his website :http://gbojiespiritualtemple.website2.me    

Hello everyone I want to let the whole world know how Dr Great has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just don’t want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr Great helped her to get back her Ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr Great can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help email him at  infinitylovespell@gmail.com OR infinitylovespell@yahoo.com  You can also call or add him on WhatsApp +2348118829899 BLOG http://infinitylovespell1.blogspot.com

Do you have problem with increasing your credit score and removing your poor credit reports, I've got a good news for you guys, my credit score was just increased from 470 to 820 and and all my awful credit reports has been cleared,he also hacked into my 3 credit bureaus, let me introduce you guys to George, you can contact him through onlinecreditrepair@outlook.com

Add new comment