University of Oulu, 2016

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

Instituutin mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita on tällä hetkellä käynnissä 16 maakunnassa, 40 seutukunnassa ja lukuisissa kunnissa. Verkostossa mukana olevat yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja yritysrajapinnan kehitystoimijat ovat sitoutuneet uudistamaan toimintaansa mikroyritysvetoisesti. Kysyntä mikroyrityksiin kohdistuvalle tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kasvaa.

Uusi mikroyrityslähtöinen tapa edistää elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiä

Kerttu Saalasti Instituutin toimintamalli edustaa uudentyyppistä mikroyrityslähtöistä tapaa edistää mikroyritysten elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiponnisteluja. Haluamme edesauttaa tutkimustiedon soveltamista kestävän kasvun eteen tehtävässä työssä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Konkreettinen esimerkki on instituuttiin vuonna 2017 perustettu MicroENTRE yritysverkosto. Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää MicroENTRE yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 maksavaa mikroyritysjäsentä.

MicroENTRE yritysverkosto on mikroyrityslähtöinen, kokeileva, virtuaalisuutta hyödyntävä ja kansainvälinen living lab, joka tuottaa ja levittää näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Toimintamallin pohjana tutkimustietoa

Verkoston toimintamalli perustuu Oulun yliopiston tutkijoiden Aasiasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista keräämään tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suomalaisten yritysten kasvustrategioissa korostuu osaaminen, tuotekehitys ja riskien minimointi.  Maksava asiakas tulee meillä usein mukaan liian myöhään, jolloin suunniteltu tuote ja tarve eivät kohtaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta resurssihukkaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä verkostojen avulla. Yhdysvalloissa puolestaan varhainen panostus kaupallistamiseen tuottaa kassavirtaa ja asiakaspalautetta jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esim. nopeita myyntikokeiluja maksavien asiakkaiden kanssa.

MicroENTRE yritysverkostossa sovellettiin tätä tietoa käytännön tasolla. Tutkimukseen perustuen verkoston toiminnassa otettiin oppia yllä kuvatuista Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoperusteisista kasvumekanismeista ja Pohjois-Amerikkalaisesta markkinavetoisista kasvumekanismeista. Verkostossa kokoonnutaan n. 30 yrityksen ryhmissä kiertävällä periaatteella yritysten tiloissa. Tapaamiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Tapaamisiin voi myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi verkoston toimintaa. Mikroyritykset puolestaan osallistuvat keskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan ohjaukseen, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet verkostosta vertaistukea ja konkreettisia esimerkkejä kasvu- ja vientiavausten tueksi. Verkosto tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. Tutkimuksen tekeminen esimerkin mukaisissa living lab -ympäristöissä mahdollistaa positiiviset vaikutukset yrityksissä ja yritysrajapinnassa jo tutkimuksen aikana.

Linkki akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä

MicroENTRE yritysverkosto toimii vahvana linkkinä uusimman akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä. Kerttu Saalasti Instituutti on osallistanut verkoston yrityksiä mm. Suomen Akatemian huippututkimukseen: Yksi esimerkki tästä on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama Promo@Work- hanke, joka tähtää siihen, että työpaikoilla, erityisesti mikroyrityksissä, olisi terveyttä edistävät rakenteet ja käytännöt.

Hankkeessa tutkitaan erittäin laajan mobiiliteknologialla toteutetun teknologiaintervention vaikutuksia mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Oulun yliopistossa kehitetyt suostuttelevat teknologiat tarjosivat tähän uuden mahdollisuuden ja mikroyrityksiin kohdistuvassa interventiossa käytettiin teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Toinen esimerkki liittyy mikroyritysten osallistamiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Oulun yliopiston profilaatiohankkeeseen Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteisevoluutio 21. vuosisadalla (GenZ), joka keskittyy löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Elinvoimaiset mikroyritykset ja mikroyrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö vahvistavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä selviytyä ja menestyä muutoksissa. Siksi mikroyrittäjät ja mikroyrityksissä työskentelevät nostettiin hankkeen erityiseksi kohderyhmäksi. Entistä useampi digitaalisuuteen kasvanut Z-sukupolven edustaja näkee mikroyrittäjyyden houkuttelevampana vaihtoehtona kuin perinteisen palkkatyön. Yrittäjinä he voivat itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle tuottavat arvoa.

Kaikki kevytyrittäjyyden variaatiot ovat Z-sukupoven käytössä. Digitalisaatio madaltaa nopean kasvun ja viennin kynnyksiä erityisesti mikroyritystasolla. Aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla olleet työkalut ja palvelut ovat nyt mikroyrittäjän ulottuvilla. Esimerkkeinä näistä ovat mm. globaalit verkkokaupan alustat ja logistiset palvelut, maksujärjestelmät ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita sovelletaan aktiivisesti MicroENTRE yritysverkostossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää vuorovaikutusta

Näyttöön perustuvaa tutkimusta tarvitaan yritysrajapinnassa ja tiedon käyttöönottoon on olemassa ratkaisuja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysrajapinnassa kehittämä living lab, MicroENTRE yritysverkosto TM, mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisen tutkimuskohteen ja sen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Tästä hyötyvät kaikki mukana olevat osapuolet. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

p. +358 400407590, e-mail: matti.muhos@oulu.fi

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Hello my name is Jenna i want to share my amazing experience with the greatest spell caster Priest Ade my husband was cheating on me and when i found out we had a fight which lead to him filling for a divorce i cried and fell sick when i was searching about love quotes online i saw people talking about him and his great work whose case was similar to mine they left his contact info i contacted him and he told me not to worry that after 24hrs he will cancel the divorce and be back to me after i did everything he asked me to do to my greatest surprise the next day evening it was my husband he knelt down begging me to accept him back,thank you once again Priest Ade you are indeed a blessing to me he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465  .

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on +2348112825421.

A GREAT SPELL CASTER (DR.MICHAEL) THAT HELP ME GET MY EX HUSBAND BACK, AM SO HAPPY My name is SUSAN SETHI from the USA .I am here to give testimony on how I got my husband back. My husband left me for no reason 3 years ago. He moved in with another woman, I felt like killing myself, my life became very bitter and sorrowful. Then 1 day, a friend of mine told me about a great spell caster that is very good and, he said he gave him some lucky numbers that he played in a lottery and he won. I didn't believe it because I've worked with so many of them and it didn't work. He begged me further so I decided to try this great spell caster called DR MICHAEL. I still didn't believe. I used the spell he gave me and the next day I received a call from my darling husband Thomas last month. He apologized and came back to me. He even gave me 10,000USD as a means of compensating me. I'm very happy now. please i will advise you to contact him now and see for your self his Email is via____ drmichaelspellcaster@gmail.com or whatsapp him through the following contact on +2348139206346 Dr.MICHAEL also cures: 1. HEPATITIS A,B,C 2. HERPES 1/2 3.DIABETES 4.STROKE. 5.HIV/AIDS HERBAL CURE, STDS and STI 6. MARRIAGE COUNSELLING 7.LOVE SPELL CASTING 8.JOB PROMOTION SPELLS 9.MARITAL PROBLEM 10.MAGIC MONEY SPELLS

DR KIZZEKPE, Here is my testimony from a Heart Warming indebted Client (LISA DAVIS from United states) Sir i had to write back to you though I am at work now to let you know that your spell has successfully worked, and he has returned back to me just as you said it sir. A beautiful of red roses was just brought to my place of work from the man I contacted you about on March 15th. Sir i am so happy to tell it to the whole world now that he returned back to me through your powerful spells yesterday at about 6:00pm. Everything worked out just the way you said it. No more doubt. Because Dr kizzekpe realizes we were meant to be, and that we were compatible. This is actually hard for me to believe now. It’s really surprising!! Thank you so much Dr kizzekpe for weaving you magical powers on me, and for reuniting me and my ex together with your utmost powers. You can contact him for help via email kizzekpespells@outlook.com

I live in united state, Two years ago i married a lady called saline, we had two children together, we were very happy to be husband and wife, so when i travel on business trip to Brazil, i spent 1 years in Brazil due to my kind of business, i and my wife talked on phone all the time, we chat on the Internet, i never knew that my wife had started cheating on me by going out with her old school friend called mark, i never knew something was going wrong till i came back from my trip, then i and My wife started having problems, she goes out and come back late at night, she changed in a strange way that i could not endure, i tried to do everything to please her but it got worst, so one day she left the house and never came back, i tried reaching her but no way i could reach her, i never knew she traveled with her new lover which was mark, i wanted her so much because of the children she left for me and because i loved her so much too, because of the heart break she put me into, i went into search of a real spell  caster I was scammed twice by a spell caster, but I never relented in my search because I want a happy life with my wife, so one morning i saw testimony about a spell caster Dr kuta, so i contacted him and to my greatest surprise this drkutaherbalcenter@gmail.com made life manful for me again, my wife came back to me, i took her back and I am now settled with my wife by the spell caster drkutaherbalcenter@gmail.com or his whatsapp+2347054547814

REAL AND POWERFUL LOVE SPELL THAT WORK FAST AND EFFECTIVELY https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Hello everyone i know there is someone somewhere reading this,My name is Dena Cruz from Leicester city,England,I want to share a great work of a spell caster called Priest Ade my husband and i had a fight which led to our divorce but when he left me a part of me left with him and i was to sad and cried all day and night i was searching something online when i saw people testifying about his great work and i just decided to give him a try i did everything he told me to do and he assured me that after 24 hours my husband will come back to me,the next morning to my greatest surprised a car stopped outside my house and it was my husband i'm so happy he can also help you email him at ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com   Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465

Hello my name is Lauren i'm from USA i want to testify of a great and powerful spell caster my husband left me and the kids for 2 weeks when i called him he didn't pick up when he came back home the 3rd week he told me he wanted a divorce i was so sad i cried all night he left again i was so lonely the next day i was searching for something online when i found a spell caster called Priest Ade who have helped so many people with their problems so i contacted him with my problems he told me it will take 24hrs and my husband will be back to me i did every thing he told me to do and the next day my husband came back kneeling and begging he canceled the divorce we are now happy together Priest Ade can help you too Email him at ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465

Hello, I am Monalisa. After being in relationship with my husband for years, he broke up with me. I did everything within my reach to bring him back but all was in vain, I wanted him back so badly because of the love I had for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to my friend and she suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back , I had no choice than to try it. I messaged the spell caster, and he assured me there was no problem and that everything will be okay before three days. He cast the spell and surprisingly on the second day, my husband called me. I was so surprised, I answered the call all he said was that he was so sorry for everything that had happened He wanted me to return to him. He also said he loved me so much. I was so happy and went to him that was how we started living together happily again. The spell casters email is : [dredesspellcaster@gmail.com]. You can email him if you need his assistance in your relationship or any other Case. DR. EDES SPELL CASTER could help you with the following: 1) Love Spells 2) Lost Love Spells 3) Divorce Spells 4) Marriage Spells 5) Binding Spell. 6) Breakup Spells 7) Banish a past Lover 8.) You want to be promoted in your office/ Lottery spell 9) want to satisfy your lover He also cure the below listed sickness; (1) HERPES, (2) DIABETES, (3) HIV&AIDS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) HEPATITIS B, (6) IMPOTENCE, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA... Contact this great man if you are having any problem for a lasting solution EMAIL ....dredesspellcaster@gmail.com/dredeshome@gmail.com Whatsapp him now ; +2348151937428 https://dredesherbal.webs.com https://monalisajoseph.blogspot.com

Are you looking for a way to restore back your broken relationship? If yes help has come your way i got a testimony online about Dr.Nana how he helped someone to get back his ex wife and i contacted him for help also, I am so happy that right now my husband is back to me with so much love and happiness with the help of Dr.Nana if you need help in getting your ex or to fix your relationship back, you can contact him he will help you just the same way he helped me brought back my husband after 1 year of separation contact him today and be happy in your relationship you can email him on nanakwakuspiritualist@gmail.com Call or WhatsApp +2349029905501 webpage https://lovespellsite.blogspot.com/

Are you looking for a way to restore back your broken relationship? If yes help has come your way i got a testimony online about Dr.Nana how he helped someone to get back his ex wife and i contacted him for help also, I am so happy that right now my husband is back to me with so much love and happiness with the help of Dr.Nana if you need help in getting your ex or to fix your relationship back, you can contact him he will help you just the same way he helped me brought back my husband after 1 year of separation contact him today and be happy in your relationship you can email him on nanakwakuspiritualist@gmail.com Call or WhatsApp +2349029905501 webpage https://lovespellsite.blogspot.com/

Are you looking for a way to restore back your broken relationship? If yes help has come your way i got a testimony online about Dr.Nana how he helped someone to get back his ex wife and i contacted him for help also, I am so happy that right now my husband is back to me with so much love and happiness with the help of Dr.Nana if you need help in getting your ex or to fix your relationship back, you can contact him he will help you just the same way he helped me brought back my husband after 1 year of separation contact him today and be happy in your relationship you can email him on nanakwakuspiritualist@gmail.com Call or WhatsApp +2349029905501 webpage https://lovespellsite.blogspot.com/

Greatest thanks to Dr Oyagu for his herbal drugs that he prepared for me and when i start using it in just 2weeks i was completely cured and that ended my HERPES SIMPLEX 1&2 DISEASE i am so happy and grateful to Dr Oyagu . after reading about him on a testimony of Jason Cash on a blogger. i knew suddenly Dr Oyagu was the right Doctor to cure my HERPES SIMPLEX 1&2 DISEASE. i discuss with Dr Oyagu and he prepared a herbal medicine for me and when it got sent to me in south korean . i used the herbal medicine and 2weeks and i went to check up again. after 15years of suffering from HERPES SIMPLEX 1&2 at last i am smiling once again. Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from your suffering. contact his WhatsApp line: +2348101755322 or his Email:Oyaguherbalhome@gmail.com

This is a testimony that I will tell everyone to hear. i have been married four 4 years and on the fifth year of my marriage, another woman had a spell to take my lover away from me and my husband left me and the kids and we have suffered for 2 years until i meant a post where this man Dr, Landy have helped someone and i decided to give him a try to help me bring my love Husband home and believe me i just send my picture to him and that of my husband and after 48 hours as he have told me, i saw a car drove into the house and behold it was my husband and he have come to me and the kids and that is why i am happy to make every one of you in similar to met with this man and have your lover back to your self His email: landylovespell@gmail.com or landylovespell@yahoo.com you can also contact him or whatspp him on this +2347053160384 thank so much

Hi! Thanks to dr Okoro} for helping me out with my relationship problem, i was having issues with my wife, which led to breakup ‘so happy’… that dr Okoro was able to bring my wife back home. contact him if you may need urgent help in your relationship problems via email.drokorohomeofsolution20@gmail.com or whatsapp/call his number: +2347026251438 LOVE SPELL,LOTTERY,PREGNANCY SPELL, DIVORCE SPELL,STOP COURT CASE AND WIN ANY COURT PROBLEM,DEATH SPELL,BUSINESS SPELL AND MANY MORE YOU MAY NEED

Hello everyone I want to let the whole world know how Dr Great has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just don’t want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr Great helped her to get back her Ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr Great can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help email him at  infinitylovespell@gmail.com OR infinitylovespell@yahoo.com   You can also call or add him on WhatsApp +2348118829899 BLOG http://infinitylovespell1.blogspot.com

Are you looking for a way to get back your relationship if yes help has come your way i got a testimony online about Dr Ayoola how he help someone in getting back his wife and i contacted him for help i am so happy that right now my husband is back to me with the help of Dr Ayoola if you need help in getting your ex or your relationship back you can contact him he will help you just the same way he help me win my husband back after 2 years of separation contact him today and be happy with your marriage you can email him on drayoolasolutionhome@gmail.com or contact info@drayoolasolutionhome. com or call him on whatsapp +31684065675 or website https://drayoolasolutionhome.com/

Are you looking for a way to get back your relationship if yes help has come your way i got a testimony online about Dr Ayoola how he help someone in getting back his wife and i contacted him for help i am so happy that right now my husband is back to me with the help of Dr Ayoola if you need help in getting your ex or your relationship back you can contact him he will help you just the same way he help me win my husband back after 2 years of separation contact him today and be happy with your marriage you can email him on drayoolasolutionhome@gmail.com or contact info@drayoolasolutionhome. com or call him on whatsapp +31684065675 or website https://drayoolasolutionhome.com/

Are you looking for a way to get back your relationship if yes help has come your way i got a testimony online about Dr Ayoola how he help someone in getting back his wife and i contacted him for help i am so happy that right now my husband is back to me with the help of Dr Ayoola if you need help in getting your ex or your relationship back you can contact him he will help you just the same way he help me win my husband back after 2 years of separation contact him today and be happy with your marriage you can email him on drayoolasolutionhome@gmail.com or contact info@drayoolasolutionhome. com or call him on whatsapp +31684065675 or website https://drayoolasolutionhome.com/

Are you looking for a way to get back your relationship if yes help has come your way i got a testimony online about Dr Ayoola how he help someone in getting back his wife and i contacted him for help i am so happy that right now my husband is back to me with the help of Dr Ayoola if you need help in getting your ex or your relationship back you can contact him he will help you just the same way he help me win my husband back after 2 years of separation contact him today and be happy with your marriage you can email him on drayoolasolutionhome@gmail.com or contact info@drayoolasolutionhome. com or call him on whatsapp +31684065675 or website https://drayoolasolutionhome.com/

MY BREAKTHROUGH TESTIMONY THAT SAVED MY LIFE AND MARRIAGE Hello everyone i want to testify of how DR HARRY herbal mixture cream enlarged my penis size. i never thought i will be happy again in my life because of my small penis situation,i have struggling with this issue my life time and i could not find a professional result i wanted ,i ave went to hospitals,used vaccines,tried several herbs online ,penis pumps and all but none rendered me the solution i wanted ,i felt like killing when my fiance ASHLEY JOE  left me after undressing myself in front of her,my size was too embarrassing and shameful imagine a 36 years old man like me having 2.5inches penis size..the world seem to an end to me when we she left so one faithful day as i was watching a video on you tube i saw on the comments of  Ryan Peterson  testifying of this great herbal healer DR HARRY helped him enlarge his penis and win lottery lucky number worth $76,000,000 for him  .i was shocked and happy so i quickly emailed him on drharrysolution@gmail.com within 30 mins he got back to me and told me all i need to buy and i did so after 4 days i received his herbal medicine ,he gave me instructions on how to use it ,as i am speaking to you people now after using the cream for just two weeks my penis size is 10.5 inches long and 8.0 girth ,,am so happy and grateful for his work in my life thank you so much Dr HARRY ,,i also learnt he has cure for LOW SPERM COUNT,PREMATURE EJACULATION,ERECTILE DYSFUNCTION,HIV/AIDS VIRUS,DIABETES 1/2,HERPES DISEASE,CANCER,and lots more you can email him on drharrysolution@gmail.com website https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple or call/whatsapp him directly on +2349036417079 thanks  

Are you looking for a way to restore back your broken relationship? If yes help has come your way i got a testimony online about Dr.Nana how he helped someone to get back his ex wife and i contacted him for help also, I am so happy that right now my husband is back to me with so much love and happiness with the help of Dr.Nana if you need help in getting your ex or to fix your relationship back, you can contact him he will help you just the same way he helped me brought back my husband after 1 year of separation contact him today and be happy in your relationship you can email him on nanakwakuspiritualist@gmail.com Call or WhatsApp +2349029905501 webpage https://lovespellsite.blogspot.com/

Hi! Thanks to dr Okoro} for helping me out with my relationship problem, i was having issues with my wife, which led to breakup ‘so happy’… that dr Okoro was able to bring my wife back home. contact him if you may need urgent help in your relationship problems via email.drokorohomeofsolution20@gmail.com or whatsapp/call his number: +2347026251438 LOVE SPELL,LOTTERY,PREGNANCY SPELL, DIVORCE SPELL,STOP COURT CASE AND WIN ANY COURT PROBLEM,DEATH SPELL,BUSINESS SPELL AND MANY MORE YOU MAY NEED

It's awesome and amazing. My name is Tony Orela and I am from the United States. Getting my husband back is what I least expected and could never imagine. I and my husband have been married for five years and we have been living happily but all of a sudden he changed completely and turned away from me but i never knew what was going on, and i tried to ask him but he refused to tell me what the problem is, and as time went on he sought for a divorce. I was so worried and confused. During my search for a way out, a friend of mine who had a similar problem told me about a great spell caster called Dr Uzoya who helped her with her situation. I never used to believe in spell casting in my entire life because I never thought it would work but i tried to give this man a chance and to my greatest surprise Dr Uzoya got me a positive result and he was able to get my husband back to me. After the spell caster did his work, I discovered that my husband fell so much in love with me unlike before. This spell casting isn't brainwashing but he opened up his eyes to see how much I loved and needed him. Now i am a happy woman again and I don't know how am going to thank Dr Uzoya so i am using this opportunity to tell anyone having similar problem to visit him on driraborspellcaster@gmail.com his telephone whatsapp number is +1(301)909-8775

After a year of Broken marriage, my lover left me with one kid, I felt like ending it all, i almost committed suicide because She left us with nothing, i was emotionally down all this while. Thanks to a spell caster called Dr Mkuru which i met online who brought my Lover back to me. On one faithful day, as I was browsing through the internet, I came across several of testimonies about Dr Mkuru Some people testified that he brought their Ex lover back, some testified that he restores womb, cure cancer, and other sickness, you can Reach him on His Email: dr.baba.mkurulovespellcaster@gmail.com He is the best spell caster that can help you with your problems or call him on whatsApp +2349075998982 https://babamkurulovepellcaster.blogspot.com/ https://youtu.be/nXLKOgL3l9w

Hello My name is Monica, Am from USA, Texas. and I am very happy for posting on this blog on how a great spell caster helped me in bringing back the love of my life. I know there are lots of women like me out there who have done so much to have their Husband back, I am here to tell you all to search no further because the answer is right here. I sincerely believe if there are up to five spell casters like Dr Landy this world would be a better place, I have seen people complaining on how fake spell castes promised to help them but couldn’t but with Dr Landy I tell you your problem is solved already. My Husband and I had been apart for 4 YEARS and I couldn’t bear without living with him, I have tried everything to have him back but nothing was working until I saw numerous testimonies about a spell caster called Dr Landy and how great his work is. I contacted him via email landylovespell@gmail.com immediately and followed the step that he asked and in less than 48 hours my lover called me and was eager for my forgiveness and that he wished nothing more than to have me in his arms forever. I felt so much joy and happiness that I found Dr Landy , I hope you all here will find this testimony of mine and get your husband back in just 48 hours thanks… contact his email: landylovespell@gmail.com or landylovespell@yahoo.com you can whatsApp him +2347053160384

My husband and I have been married for about 7 yrs now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone. He started coming home late from work, he hardly care about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the Internet one day, I came across a website that suggested that Dr Great can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he did a spell for me. Two days later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again.. All thanks to Dr Great . If you need a spell caster that can cast a spell that truly works, I suggest you contact him. He will not disappoint you. This is his E-mail:  infinitylovespell@gmail.com or infinitylovespell@yahoo.com WhatsApp +2348118829899 Blog http://infinitylovespell1.blogspot.com

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on +2348112825421.

My husband and I were married 17 years. Another woman came into his life and he left me and his 3 kids behind. I read a lot of reviews on Priest Okadi and decided to ask for His help. We cast a breakup spell on them and a few days later he came home. He apologized for what happened, and It has been a good 3 month since he came back. Our marriage is going great and the other woman is no where to be seen. Thank you Priest Okadi www.primespell.com info@primespell.com

Everyone wanted a relationship that lasts forever, you have to respect your husband, because your relationship will last forever, just as you want me to respect my husband so much that I follow his rules. But after many years of marriage, my husband came home from work and was very sad. I tried to talk to him to leave the house and he told me that you want a divorce. I was very frustrated and confused because I love my husband so much. when we have two children together, I don't know what to do by luck. I met a friend of mine who referred me to a kind and powerful man named Dr. Winner, who cast a love spell that took my husband home successfully. very grateful for the help of Dr. Winner Email him now Winnersspellcast@gmail.com or you can also whatsapp him +2348138289852 or view his website:https://winnersspellcast.blogspot.com in my family, all thanks to you for saving my marriage, my husband, now he loves me more than ever

My ex husband is back with the help of Dr. Okuns, AM POSTING HERE IN CASE YOU ALSO NEED YOUR EX LOVER BACK? Just Contact Dr. Okuns now on his email: (herbal.home247@yahoo.com) or call his phone number: +2348078467513 He help me i believe he will help you too. I am Cielo Lari by name, I have been rejected by my husband after three (3) years of marriage just because of another woman he left me and the kids to suffer. one day when i was reading through the web online, i saw a post on how this great spell caster man called Dr. Okuns have help a woman to get back her husband and i gave him a reply to his email address [herbal.home247@yahoo.com and] he told me that a woman had a spell on my husband and he told me that he will help me to break the yoke and after 2 days that i will have my husband back. i believed him and today i am glad to let you all know that My Husband Is Back With Full Love, this spell caster have the power to bring lovers back. because he bring my love back i am now happy with my husband. Thanks to DR. OKUNS. you can call him for any kinds of relationship help his Phone number is: +2348078467513 you can also whatsapp him on that same number or email him now on: herbal.home247@yahoo.com You can also visit his website( https://herbalhome247.wixsite.com/mysite )

Add new comment