University of Oulu, 2016

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

Instituutin mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita on tällä hetkellä käynnissä 16 maakunnassa, 40 seutukunnassa ja lukuisissa kunnissa. Verkostossa mukana olevat yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja yritysrajapinnan kehitystoimijat ovat sitoutuneet uudistamaan toimintaansa mikroyritysvetoisesti. Kysyntä mikroyrityksiin kohdistuvalle tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kasvaa.

Uusi mikroyrityslähtöinen tapa edistää elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiä

Kerttu Saalasti Instituutin toimintamalli edustaa uudentyyppistä mikroyrityslähtöistä tapaa edistää mikroyritysten elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiponnisteluja. Haluamme edesauttaa tutkimustiedon soveltamista kestävän kasvun eteen tehtävässä työssä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Konkreettinen esimerkki on instituuttiin vuonna 2017 perustettu MicroENTRE yritysverkosto. Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää MicroENTRE yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 maksavaa mikroyritysjäsentä.

MicroENTRE yritysverkosto on mikroyrityslähtöinen, kokeileva, virtuaalisuutta hyödyntävä ja kansainvälinen living lab, joka tuottaa ja levittää näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Toimintamallin pohjana tutkimustietoa

Verkoston toimintamalli perustuu Oulun yliopiston tutkijoiden Aasiasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista keräämään tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suomalaisten yritysten kasvustrategioissa korostuu osaaminen, tuotekehitys ja riskien minimointi.  Maksava asiakas tulee meillä usein mukaan liian myöhään, jolloin suunniteltu tuote ja tarve eivät kohtaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta resurssihukkaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä verkostojen avulla. Yhdysvalloissa puolestaan varhainen panostus kaupallistamiseen tuottaa kassavirtaa ja asiakaspalautetta jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esim. nopeita myyntikokeiluja maksavien asiakkaiden kanssa.

MicroENTRE yritysverkostossa sovellettiin tätä tietoa käytännön tasolla. Tutkimukseen perustuen verkoston toiminnassa otettiin oppia yllä kuvatuista Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoperusteisista kasvumekanismeista ja Pohjois-Amerikkalaisesta markkinavetoisista kasvumekanismeista. Verkostossa kokoonnutaan n. 30 yrityksen ryhmissä kiertävällä periaatteella yritysten tiloissa. Tapaamiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Tapaamisiin voi myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi verkoston toimintaa. Mikroyritykset puolestaan osallistuvat keskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan ohjaukseen, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet verkostosta vertaistukea ja konkreettisia esimerkkejä kasvu- ja vientiavausten tueksi. Verkosto tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. Tutkimuksen tekeminen esimerkin mukaisissa living lab -ympäristöissä mahdollistaa positiiviset vaikutukset yrityksissä ja yritysrajapinnassa jo tutkimuksen aikana.

Linkki akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä

MicroENTRE yritysverkosto toimii vahvana linkkinä uusimman akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä. Kerttu Saalasti Instituutti on osallistanut verkoston yrityksiä mm. Suomen Akatemian huippututkimukseen: Yksi esimerkki tästä on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama Promo@Work- hanke, joka tähtää siihen, että työpaikoilla, erityisesti mikroyrityksissä, olisi terveyttä edistävät rakenteet ja käytännöt.

Hankkeessa tutkitaan erittäin laajan mobiiliteknologialla toteutetun teknologiaintervention vaikutuksia mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Oulun yliopistossa kehitetyt suostuttelevat teknologiat tarjosivat tähän uuden mahdollisuuden ja mikroyrityksiin kohdistuvassa interventiossa käytettiin teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Toinen esimerkki liittyy mikroyritysten osallistamiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Oulun yliopiston profilaatiohankkeeseen Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteisevoluutio 21. vuosisadalla (GenZ), joka keskittyy löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Elinvoimaiset mikroyritykset ja mikroyrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö vahvistavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä selviytyä ja menestyä muutoksissa. Siksi mikroyrittäjät ja mikroyrityksissä työskentelevät nostettiin hankkeen erityiseksi kohderyhmäksi. Entistä useampi digitaalisuuteen kasvanut Z-sukupolven edustaja näkee mikroyrittäjyyden houkuttelevampana vaihtoehtona kuin perinteisen palkkatyön. Yrittäjinä he voivat itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle tuottavat arvoa.

Kaikki kevytyrittäjyyden variaatiot ovat Z-sukupoven käytössä. Digitalisaatio madaltaa nopean kasvun ja viennin kynnyksiä erityisesti mikroyritystasolla. Aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla olleet työkalut ja palvelut ovat nyt mikroyrittäjän ulottuvilla. Esimerkkeinä näistä ovat mm. globaalit verkkokaupan alustat ja logistiset palvelut, maksujärjestelmät ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita sovelletaan aktiivisesti MicroENTRE yritysverkostossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää vuorovaikutusta

Näyttöön perustuvaa tutkimusta tarvitaan yritysrajapinnassa ja tiedon käyttöönottoon on olemassa ratkaisuja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysrajapinnassa kehittämä living lab, MicroENTRE yritysverkosto TM, mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisen tutkimuskohteen ja sen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Tästä hyötyvät kaikki mukana olevat osapuolet. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

p. +358 400407590, e-mail: matti.muhos@oulu.fi

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

After 5 years in marriage with my husband with 2 kids, my husband started acting weird and going out with other ladies and showed me cold love, on several occasions he threatens to divorce me if I dare question him about his affair with other ladies, I was totally devastated and confused until a old friend of mine told me about a spell caster on the internet called Dr Charles who help people with relationship and marriage problem by the powers of love spells, at first I doubt ed if such thing ever exists but decided to give it a try, when I contact him, he helped me cast a love spell and after 3 days my husband came back to me and started apologizing, now he has stopped going out with other ladies and his with me for good and for real. Contact this great love spell caster for your relationship or marriage problem to be solved today via: drcharlesspell@gmail.com WhatSApp: +2348146708557

Do your husband or boyfriend left you for another woman? contact: Dr Emwanta is certainly the best spell caster and his result is 100% guarantee. My name is Pamela I’m 42 years old, I live in Lyon, France.My husband left me for another woman for 3 months ago and ever since then my life have been filled with pains sorrow and heart break because he was my first love whom i have spend my entire life with. A friend of mine told me he saw some testimonies of a spell caster called.Dr Emwanta that he can bring back lover within 48hours, i laugh it out and said i am not interested but because of the love my friend had for me, she consulted the great Dr Emwanta on my behalf and to my greatest surprise after 48hours later my husband called me for the very first time after three months that he is missing me and that he is so sorry for every thing he made me went through.He came back to me and now we are happy together. I still can’t believe it, because it highly unbelievable. Thank you Dr Emwanta for bringing back my lover and also to my lovely friend who interceded on my behalf, I do really highly recommend Dr Emwanta. For anyone who is having troubles right now,Here’s his contact,Email him at: (dremwanta@gmail.com)or call +2348160830324 / whatssapp,Good luck always to you all smile emotion

REAL AND POWERFUL LOVE SPELL THAT WORK FAST AND EFFECTIVELY https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Hello everyone i know there is someone somewhere reading this,My name is Dena Cruz from Leicester city,England,I want to share a great work of a spell caster called Priest Ade my husband and i had a fight which led to our divorce but when he left me a part of me left with him and i was to sad and cried all day and night i was searching something online when i saw people testifying about his great work and i just decided to give him a try i did everything he told me to do and he assured me that after 24 hours my husband will come back to me,the next morning to my greatest surprised a car stopped outside my house and it was my husband i'm so happy he can also help you email him at ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com   Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on +2348112825421.

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on +2348112825421.

When I found Dr. Paul I was in desperate need of bringing my ex lover back. He left me for another woman. It happened so fast and I had no say in the situation at all. He just dumped me after 3 years with no explanation. I contact Dr.Paul through his website and He told me me what i need to do before he can help me and i did what he told me to, after i provided what he wanted, he cast a love spell to help us get back together. Shortly after he did his spell, my boyfriend started texting me again and felt horrible for what  he just put me through. He said that I was the most important person in his life and he knows that now. We moved in together and he was more open to me than before and then he started spending more time with me  than before. Ever since Dr. Paul helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. I highly recommends Dr. Paul to anyone in need of help. Email: astoriashrine@ gmail com, Call him or add him on whatsapp via: +2349051441669         

When I found Dr. Paul I was in desperate need of bringing my ex lover back. He left me for another woman. It happened so fast and I had no say in the situation at all. He just dumped me after 3 years with no explanation. I contact Dr.Paul through his website and He told me me what i need to do before he can help me and i did what he told me to, after i provided what he wanted, he cast a love spell to help us get back together. Shortly after he did his spell, my boyfriend started texting me again and felt horrible for what  he just put me through. He said that I was the most important person in his life and he knows that now. We moved in together and he was more open to me than before and then he started spending more time with me  than before. Ever since Dr. Paul helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. I highly recommends Dr. Paul to anyone in need of help. Email: astoriashrine@ gmail com, Call him or add him on whatsapp via: +2349051441669         

I am Alexis , I promise to share my testimony to the world once my boyfriend returns back to me, and today with all due respect I want to thank PRIEST WISDOM  for bringing joy and happiness to my relationship and my family. I want to inform you all that there is a spell caster that is real and genuine. I never believed in any of these things until I lost my boyfriend, I required help until I found a great spell caster, And he cast a love spell for me, and he assured me that I will get my boyfriend back in two days after the spell has been cast. Three days later, my phone rang, and so shockingly, it was my boyfriend who has not called me for the past 1 year now, and made an apology for the heart break, and told me that he is ready to be my backbone till the rest of his life with me. PRIEST WISDOM released him to know how much I loved and wanted him. And opened his eyes to picture how much we have shared together. As I`m writing this testimony right now I`m the happiest girl on earth and me and my boyfriend are living a happy life and our love is now stronger than how it was even before our break up. So that`s why I promised to share my testimony all over the universe. All thanks goes to PRIEST WISDOM for the excessive work that he has done for me. Below is the email address in any situation you are undergoing, it may be a heartbreak, and I assure you that as he has done mine for me, he will definitely help you too. EMAIL: Supernaturalspell1@gmail.com WEBSITE: http://supernaturalspell1.over-blog.com/ CALL/WHATSAPP : +2348124644470 ///////........///..............

I being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called RICK HACKER WORLD , he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist. They told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not fake. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to 5,000 Euro. This was unbelievable. So far i order a ATM Card of $ 100,000 Euro without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank ATM has really change my life. If you want to contact them, Here is the email address: rickatmcardoffer@gmail.com or Whatsapp: +254750078353.

It's so hard to find a real online herbalist doctor i have now finally found a great herbalist doctor who could help me cure my herpes virus in just 2 week after I have spent lots of funds for others fake herbalist doctor stay happy and contact Dr OLIHA right now on his what'sapp number is +2349038382931 or you can also email him on{oliha.miraclemedicine@gmail.com}  or Facebook page https://www.facebook.com/drolihamiraclemedicine/

It's so hard to find a real online herbalist doctor i have now finally found a great herbalist doctor who could help me cure my herpes virus in just 2 week after I have spent lots of funds for others fake herbalist doctor stay happy and contact Dr OLIHA right now on his what'sapp number is +2349038382931 or you can also email him on{oliha.miraclemedicine@gmail.com}  or Facebook page https://www.facebook.com/drolihamiraclemedicine/

OMG My joy and happiness has been so much so I just want to testify of what Magic Dr has done for me . All hope was gone; I didn’t believe when a friend told me Dr Godwin can help me get my ex lover back and he really did. I just want to thank him so much for helping me in my situation he is a great spell caster. I believe he can help anybody with relationship problems . You can contact him with this. whatsApp him on +2348054615060 Thanks Dr Godwin you can also has well contact him on Gmail drgodwinsolutionhome@gmail.com

OMG My joy and happiness has been so much so I just want to testify of what Magic Dr has done for me . All hope was gone; I didn’t believe when a friend told me Dr Godwin can help me get my ex lover back and he really did. I just want to thank him so much for helping me in my situation he is a great spell caster. I believe he can help anybody with relationship problems . You can contact him with this. whatsApp him on +2348054615060 Thanks Dr Godwin you can also has well contact him on Gmail drgodwinsolutionhome@gmail.com

My Name is EMRY KHALAN, AM from the United states.. I am here to share my testimony on how I conceived my baby. i have been married to my husband for 5 years without no issue.i have Been going to the doctors but still nothing.The doctor said that me and my husband are fine and I don't know where else to turn to.Until one day my co-worker introduce me to this great spell caster who helped her to get back her lost husband back with love spell and also made her pregnant, So I decided to contact this spell caster Dr.Uzoya on his email after interaction with him he instructed me on what to do, after then i should have sex with my husband or any man I love in this world, And i did so,within the next one months i went for a check up and my doctor confirmed that i am 1 month pregnant of two babies.and assist in saving my marriage and also bring joy and happiness to my family.I want to use this medium to tell other women out there who is having pregnancy issues not to wait for years like i did. Because the solution to your problem is right there with Dr. Uzoya so email him so that he can help you. I am so happy...you also need help to get pregnant or need your ex back please email him; driraborspellcaster@gmail.com  you can also call him on his cell phone number +1(301) 909-8775

I contacted Mr. Femi okuns, after wasting time on other so called witches & spell-casters. I spent thousands of dollars with no results. Up to the point where I contacted via email: homeofspells.247@gmail.com I had Not been in contact with my lost love,my wife whom he helped to bring back to me permanently.I realized Dr was special, because,the day and moment i sent our details,He asked me to call my wife , after two months of No contact at all.from that point,everything changed,now my wife is back to me. Mr. Femi has since cast 3 different spells for my friends and all are working fine.the days whilst he is performing the spells, He is there, as he says on his site 24/7. I live in the UK, and the time difference makes it difficult to keep in touch within reasonable hours, but he is always willing to listen and cast spells. I am confident that the results you wish for will manifest when you contact Mr. Femi okuns,via email: homeofspells.247@gmail.com . WhatsApp or call now (+234) 7050775844. I want to share my testimony he is more than a wizard, he is a friend, mentor and HERBAL & spiritual spell-caster Contact today for your SPELLS AND HERBAL CURE.

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on +2348112825421.

Hey,I'm so excited my broken Marriage has been restored & my husband is back after he left me and our 3 kids for another woman. After 9 years of marriage, me and my husband has been into one Argument or the other until he finally left me and moved to texses to be with another woman. i felt my life was over and my kids thought they would never see their father again. i tried to be strong just for the kids but i could not control the pains that torments, my heart was filled withs sorrows and pains because i was really in love with my husband. Every day and night i think of him and always wish he would come back to me, I was really upset and i needed help, so i searched for help online and I came across a website that suggested that Dr Ayoola can help get ex back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do and i did it then he did a (Love spell) for me. 48 hours later, my husband really called me and told me that he miss me and the kids so much, So Amazing!! So that was how he came back that same day,with lots of love and joy,and he apologized for his mistake,and for the pain he caused me and the kids. Then from that day,our Marriage was now stronger than how it were before, All thanks to Dr Ayoola. he is so powerful and i decided to share my story on the internet that Dr Ayoola real and powerful spell caster who i will always pray to live long to help his children in the time of trouble, if you are here and you need your Ex back or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact: Email him at: drayoolasolutionhome@gmail.com He is the best spell caster that can help you with your problems or call him on whatsapp +31684065675 or website https://drayoolasolutionhome.com/

Get Your Ex Lover Back‎ No Matter Why He Left You” My name Rosa Gomes,I live in Florida USA. My husband left me for another woman and i wanted him back. I did everything within my reach to bring him back but all was in vain, I wanted him back so badly because of the love I had for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to my friend and she suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back , I had no choice than to try it. I messaged the spell caster called dr unity, and he assured me there was no problem and that everything will be okay before 11 hours. He cast the spell and surprisingly 11 hours later my husband called me. I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that had happened He wanted me to return to him. He also said he loved me so much. I was so happy and went to him that was how we started living together happily again.thanks to dr unity . if you are here and your Lover is turning you down, or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact Dr.Unity for help now..Here’s his contact, WhatsApp him: +2348055361568 ,Email him at: Unityspelltemple@gmail.com ,website:https://drunity.simplesite.com.

I am Elena, When I eventually found testimonies about this spell caster Dr.Ogedegbe, how he helped many people to get their lovers and broken homes back, i contacted him through his email address dr.ogedegbe6@gmail.com because I was absolutely desperate to get my husband back. Life without my husband was a real mess for me and my children. i wanted a dramatic change and I thought magic could be the solution. After discussing the resolution with Dr Ogedegbe, he gave me hope that he will restore my marriage. I felt confident that he will actually make my husband to return home and he did! It’s fantastic what this great spell caster have done for me, his help is priceless! I don’t know what I would have done without Dr.Ogedegbe ,he does his job so well he is organized and highly functional, i believe he is the best spell caster i can count on when it comes to all kinds of spell, I was floored that his spells worked, if you need help, contact him via email on dr.ogedegbe6@gmail.com  or whatsapp him now on +2348109374702 ......

I want to share this great testimony to the world on how Dr VOODOO cure me from HSV1&2 with his herbs, I was nervous when i first contact him about the cure for HSV but i decided to give him a try because i was desperate to get cured and be free from HSV. Dr VOODOO prepared the remedy and sent it to me through UPS,which I use just the way Dr VOODOO instructed me and thank God today I am a beneficiary to this cure and I went back to the hospital after 7 days of taking the herbs and I tested HSV1&2 Negative. So I will tell you all who are looking for a cure to his/her HSV1&2 that Dr VOODOO took research before he could finally get the solution to it and a lot of people are benefiting from him right now. He also cured my friend from HPV. Dr VOODOO heals with natural herbs. Please I urge you to contact him now through his email address: voodoospelltemple66@gmail.com or call and WhatsApp him on +2348140120719. He is capable of curing HIV/AIDS, HERPES, HPV, HSV1&2, CANCER of all kinds, DIABETES and so many other infections.

How to have your husband back home with your kids again I'm a lady with 2 kids i am from Houston Texa, my husband leave me and his 2 kids for about 10 months i go through a lot of pain i do all i could to make him returned to me and to his kids but nothing works out. it was really a stressful period to me because i could dint go through the heartbreak. i was told to get a love spell doctor contacted to help me out which i did i was lucky to get DR.PEPOKO Contact who was able to help me out, he cast up a love spell that brought back my husband to me and to his kids thanks so much DR. PEPOKO I really appreciate what you have done for me. here he his contact if you may required for it by solving your relationship email. Pepokospiritemple@gmail.com call whatssap +2348156148821 Here is also Dr. PEPOKO website you can visit it yourself www.pepokospiritemple.blogspot.com

What a great and inspiring story! I was married for seven years without any child, because of this my husband start acting strange, coming home lately and not spending time with me any more and he divorced me. So i became very sad and lost in life because my doctor told me there is no way for me to get pregnant this really make life miserable for me. until i came across a friend who told me about DR AFRID from the Internet, how he has helped a lot of women with this similar problems that i am going through so i contacted him on: (drafridherbalhome11@gmail.com) and explained to him. he told me all what to provide before he could cast a reunite spell to bring back my husband which i did and he sent a powerful prayer which i had to say at mid night while he cast the love spell. It was a miracle, 24 hours later my one and only husband came back to me and apologize for all he has done and told me he is fully ready to support me in any thing i want,i quickly call DR AFRID and told him what was going on at that moment and he also prepared and sent me a herbal medicine which he said it will cure every unwanted diseases or infections that has been stopping me from conceiving then instructed me on how to use it before meeting with my husband. Behold after using this native herbs and root, few weeks later i started feeling pregnancy signs all over me, truly i was pregnant i just gave birth to a baby boy on the 1st of this month. I Vow to let the whole world know about DR AFRID for saving my relationship and for also giving me children i can proudly call my own today. For any woman who think it impossible, here is an opportunity for you to smile and bring happiness to your family kindly contact DR AFRID via Email on: (drafridherbalhome11.com). Indeed, he is a God sent to bring back lost lovers and bring you happiness  

Spell to fix your broken marriage or relationship problem or after a divorce or Breakup,I was recently scam by two of them, until one faithful day i meet a man called Dr Oselumen who help me to get back to the father of my kid after we have been separated for two years,I only pay for the items required for the spell and he cast the spell for me within 24hours my ex husband called me and beg me to forgive him for everything until the end of the world he will never leave me again we are back together.if you need a real and quick love spell or you are passing through pregnancy problem Dr Oselumen is the answer, Pleas e if any body needs. LOVE SPELL,LOTTERY,PREGNANCY SPELL, DIVORCE SPELL,STOP COURT CASE AND WIN ANY COURT PROBLEM,DEATH SPELL,BUSINESS SPELL AND MANY MORE YOU MAY NEED. Email him now for your own help. via email droselumen@gmail.com add him on whatsapp line or call +2348054265852. 

HOW Dr,Uzoya THE GREAT SPELL CASTER HELP BRING MY EX LOVER. . My name is Jamison patel from the United States. Great Dr, Uzoya is really powerful and knows how to do his job perfectly. If not for him i could not imagine what would have happened. My ex was always picking up an argument with me and was always beating me. He started acting strange and funny and left me for no cause for another girl. I thought all hope was gone. I searched for help on the internet and I came across Dr,Uzoya. I saw so many testimonies about him. I was delighted and I contacted him on his email and told him what was going on. He laughed and assured me to calm down that he will help me and that my ex will come back begging me. He did his work and cast the spell for me and in 3 days time, my ex came apologizing just as he told me. Today we both live together and we are even more in love than how we used to be before he left. Contact Dr,Uzoya for your own help.You can contact him on his email; driraborspellcaster@gmail.com you can also reach him on Whatsapp +1(301)909-8775...

I'm here today to share my testimony with everyone to save other from killing their selves over heart break and lost love. I'm sorry I am saying this for the first time which I have kept to myself for months but it kept troubling me inside my heart to give this great Testimony to the world just to save others lives, restore their relationship and marriage. I have been in my marriage for 11years with so much love, although we do have argument some times and also get over it in a short period. But this time things became so different that we had a little issue which my husband became so serious about it. I was so confused until he said he wants me out of his life at first I thought it wasn't serious but as the day goes by the more serious it becomes I was so so confused I didn't know what to do because I love my husband so very much and I know he loves me and our 3kids too. On this blessed day i met Antonia a friend I once met in the college but she now work in Chicago far from me. We met and we talked but I couldn't hide my pains from her because my husband has left me and the kids for 9 months now. So I told her everything and how my husband is planning for a divorce, she promised to help me by giving me the contacts to reach this great Priest who once helped her with lottery spell a year ago and she won it after trying a lot. I was like "WHAT? I can't do that, but she was able convinced me cause I don't believe in spells so I told myself, let me give it a try. I contacted Priest OZIGIDON on his email: drozigidonhenz.spell.net@gmail.comand WhatsApp +2349054750112 . He replied me and told me what is required for the spell, I provided all that was needed and surprisingly within 3days my husband called and ask after the kids and reminded me how he loves me and has missed me. also he said he will be coming home that romantic evening I was so grateful to my friend who introduced me to this great PRIEST OZIGIDON because my husband i are together again permanently even stronger than ever before. Now he always remind me how much he loves and can't live without me. If not for PRIEST OZIGIDON I guess my happiness would have been taking away forever Contact him for any you want solution to and you will get your testimony too. His contact Email: drozigidonhenz.spell.net@gmail.com WhatsApp: +2349054750112

I'm here today to share my testimony with everyone to save other from killing their selves over heart break and lost love. I'm sorry I am saying this for the first time which I have kept to myself for months but it kept troubling me inside my heart to give this great Testimony to the world just to save others lives, restore their relationship and marriage. I have been in my marriage for 11years with so much love, although we do have argument some times and also get over it in a short period. But this time things became so different that we had a little issue which my husband became so serious about it. I was so confused until he said he wants me out of his life at first I thought it wasn't serious but as the day goes by the more serious it becomes I was so so confused I didn't know what to do because I love my husband so very much and I know he loves me and our 3kids too. On this blessed day i met Antonia a friend I once met in the college but she now work in Chicago far from me. We met and we talked but I couldn't hide my pains from her because my husband has left me and the kids for 9 months now. So I told her everything and how my husband is planning for a divorce, she promised to help me by giving me the contacts to reach this great Priest who once helped her with lottery spell a year ago and she won it after trying a lot. I was like "WHAT? I can't do that, but she was able convinced me cause I don't believe in spells so I told myself, let me give it a try. I contacted Priest OZIGIDON on his email: drozigidonhenz.spell.net@gmail.comand WhatsApp +2349054750112 . He replied me and told me what is required for the spell, I provided all that was needed and surprisingly within 3days my husband called and ask after the kids and reminded me how he loves me and has missed me. also he said he will be coming home that romantic evening I was so grateful to my friend who introduced me to this great PRIEST OZIGIDON because my husband i are together again permanently even stronger than ever before. Now he always remind me how much he loves and can't live without me. If not for PRIEST OZIGIDON I guess my happiness would have been taking away forever Contact him for any you want solution to and you will get your testimony too. His contact Email: drozigidonhenz.spell.net@gmail.com WhatsApp: +2349054750112

I just discovered the wonders of Dr. Emwanta love spell, which have been disseminated on the Internet and around the world, how it wonderfully helped people around the world to restore their marriage and to recover lost lovers back, and also to win the lottery. I have it contacted after going through so many testimonials from people different about how he was helping to bring back an ex lover back and talk to him about my husband who abandoned me about 8 months ago and left at home with everything I had. Dr. Emwanta only told me to smile 3 times and with peace of mind, he will take care of everything in just 48 After the second day, Anthony called me, I was so shocked, I chose the call and I couldn't believe my eyes, it was really begging me to forgive him and he make promises by telephone. He came home and bought me a surprise and it was a car for him to prove his love for me. I was so happy and I called Dr. Emwanta and I thanked him, he only said to me to share the good news all over the world. Well if you you need an effective and real caster for any problem in your life you can contact Dr. Emwanta his email: dremwanta@gmail.com You can also whatsapp him on +2348160830324.

Get Your Ex Lover Back No Matter Why He Left You” My name Rosa Gomes,I live in Florida USA. My husband left me for another woman and i wanted him back. I did everything within my reach to bring him back but all was in vain, I wanted him back so badly because of the love I had for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to my friend and she suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back , I had no choice than to try it. I messaged the spell caster called dr unity, and he assured me there was no problem and that everything will be okay before 11 hours. He cast the spell and surprisingly 11 hours later my husband called me. I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that had happened He wanted me to return to him. He also said he loved me so much. I was so happy and went to him that was how we started living together happily again.thanks to dr unity . if you are here and your Lover is turning you down, or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact Dr.Unity for help now..Here’s his contact, WhatsApp him: +2348055361568 ,Email him at: Unityspelltemple@gmail.com ,website:https://drunity.simplesite.com.

Hello my name is Sally my finance broke up with me last week i was so sad I changed completely, I wasn't eating and i wasn't talking to anybody, I cried a lot,I was so depressed and stressed out that I was scared I'm going to end up in the hospital because of all the stress and depression until one day i search online on getting love tips because I Love & care about him deeply and I just want us to be together as a couple again and I want us to last forever then i found a powerful spell caster Called Priest Ade that he solved so many relationship problem then Priest Ade told me he will come back to me between 24hrs after he cast spell on him never believe it until my finance called me on the phone and told me he want us to come back and live happily together forever , Am so happy now that Priest Ade help me bring my finance back to me. Thanks so much Priest Ade  he can also help you Email him at  ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465

Hello my name is Sally my finance broke up with me last week i was so sad I changed completely, I wasn't eating and i wasn't talking to anybody, I cried a lot,I was so depressed and stressed out that I was scared I'm going to end up in the hospital because of all the stress and depression until one day i search online on getting love tips because I Love & care about him deeply and I just want us to be together as a couple again and I want us to last forever then i found a powerful spell caster Called Priest Ade that he solved so many relationship problem then Priest Ade told me he will come back to me between 24hrs after he cast spell on him never believe it until my finance called me on the phone and told me he want us to come back and live happily together forever , Am so happy now that Priest Ade help me bring my finance back to me. Thanks so much Priest Ade  he can also help you Email him at  ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465

Add new comment