University of Oulu, 2016

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy vuorovaikutuksessa

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vahvuus. Asiakasrekisterimme perusteella vuodesta 2015 Kerttu Saalasti Instituutin yrityskumppanien määrä on yli kaksinkertaistunut siten, että vuonna 2018 instituutilla oli yhteensä 425 kumppaniyritystä.

Instituutin mikroyrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin kohdistuvia valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita on tällä hetkellä käynnissä 16 maakunnassa, 40 seutukunnassa ja lukuisissa kunnissa. Verkostossa mukana olevat yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja yritysrajapinnan kehitystoimijat ovat sitoutuneet uudistamaan toimintaansa mikroyritysvetoisesti. Kysyntä mikroyrityksiin kohdistuvalle tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kasvaa.

Uusi mikroyrityslähtöinen tapa edistää elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiä

Kerttu Saalasti Instituutin toimintamalli edustaa uudentyyppistä mikroyrityslähtöistä tapaa edistää mikroyritysten elinvoimaisuutta, kasvua ja vientiponnisteluja. Haluamme edesauttaa tutkimustiedon soveltamista kestävän kasvun eteen tehtävässä työssä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?Konkreettinen esimerkki on instituuttiin vuonna 2017 perustettu MicroENTRE yritysverkosto. Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää MicroENTRE yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 maksavaa mikroyritysjäsentä.

MicroENTRE yritysverkosto on mikroyrityslähtöinen, kokeileva, virtuaalisuutta hyödyntävä ja kansainvälinen living lab, joka tuottaa ja levittää näyttöön perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Toimintamallin pohjana tutkimustietoa

Verkoston toimintamalli perustuu Oulun yliopiston tutkijoiden Aasiasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista keräämään tutkimusnäyttöön, jonka mukaan suomalaisten yritysten kasvustrategioissa korostuu osaaminen, tuotekehitys ja riskien minimointi.  Maksava asiakas tulee meillä usein mukaan liian myöhään, jolloin suunniteltu tuote ja tarve eivät kohtaa. Tästä aiheutuu tarpeetonta resurssihukkaa. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa nopeutetaan kasvua ja vientiä verkostojen avulla. Yhdysvalloissa puolestaan varhainen panostus kaupallistamiseen tuottaa kassavirtaa ja asiakaspalautetta jo ennen merkittäviä panostuksia teknologian tai palvelun kehittämiseen. Tämä tarkoittaa esim. nopeita myyntikokeiluja maksavien asiakkaiden kanssa.

MicroENTRE yritysverkostossa sovellettiin tätä tietoa käytännön tasolla. Tutkimukseen perustuen verkoston toiminnassa otettiin oppia yllä kuvatuista Itä- ja Kaakkois-Aasian verkostoperusteisista kasvumekanismeista ja Pohjois-Amerikkalaisesta markkinavetoisista kasvumekanismeista. Verkostossa kokoonnutaan n. 30 yrityksen ryhmissä kiertävällä periaatteella yritysten tiloissa. Tapaamiset järjestetään kuukausittain ilta-aikaan ja aiheen päättää kulloinkin vuorossa oleva isäntäyritys. Tapaamisiin voi myös etänä livestream-lähetyksen kautta.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi verkoston toimintaa. Mikroyritykset puolestaan osallistuvat keskuksen tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan ohjaukseen, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Lukuisat mikroyritykset ovat saaneet verkostosta vertaistukea ja konkreettisia esimerkkejä kasvu- ja vientiavausten tueksi. Verkosto tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. Tutkimuksen tekeminen esimerkin mukaisissa living lab -ympäristöissä mahdollistaa positiiviset vaikutukset yrityksissä ja yritysrajapinnassa jo tutkimuksen aikana.

Linkki akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä

MicroENTRE yritysverkosto toimii vahvana linkkinä uusimman akateemisen tutkimustiedon ja mikroyritysten välillä. Kerttu Saalasti Instituutti on osallistanut verkoston yrityksiä mm. Suomen Akatemian huippututkimukseen: Yksi esimerkki tästä on Suomen Akatemian Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama Promo@Work- hanke, joka tähtää siihen, että työpaikoilla, erityisesti mikroyrityksissä, olisi terveyttä edistävät rakenteet ja käytännöt.

Hankkeessa tutkitaan erittäin laajan mobiiliteknologialla toteutetun teknologiaintervention vaikutuksia mikroyrittäjien työstä palautumiseen ja elintapoihin. Oulun yliopistossa kehitetyt suostuttelevat teknologiat tarjosivat tähän uuden mahdollisuuden ja mikroyrityksiin kohdistuvassa interventiossa käytettiin teknologiaa, jonka sisällöt perustuvat näyttöön ja vaikuttavaksi todettuihin ohjausmenetelmiin.

Toinen esimerkki liittyy mikroyritysten osallistamiseen Suomen Akatemian rahoittamaan Oulun yliopiston profilaatiohankkeeseen Ihmisen kyvykkyyden ja älykkäiden teknologioiden yhteisevoluutio 21. vuosisadalla (GenZ), joka keskittyy löytämään keinoja ihmisen osaamisen, yhteistoiminnan, oppimisen ja eettisen toiminnan vahvistamiseen digitaalistuvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Elinvoimaiset mikroyritykset ja mikroyrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö vahvistavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä selviytyä ja menestyä muutoksissa. Siksi mikroyrittäjät ja mikroyrityksissä työskentelevät nostettiin hankkeen erityiseksi kohderyhmäksi. Entistä useampi digitaalisuuteen kasvanut Z-sukupolven edustaja näkee mikroyrittäjyyden houkuttelevampana vaihtoehtona kuin perinteisen palkkatyön. Yrittäjinä he voivat itse määritellä missä, milloin, miten ja kenelle tuottavat arvoa.

Kaikki kevytyrittäjyyden variaatiot ovat Z-sukupoven käytössä. Digitalisaatio madaltaa nopean kasvun ja viennin kynnyksiä erityisesti mikroyritystasolla. Aiemmin vain suurten yritysten ulottuvilla olleet työkalut ja palvelut ovat nyt mikroyrittäjän ulottuvilla. Esimerkkeinä näistä ovat mm. globaalit verkkokaupan alustat ja logistiset palvelut, maksujärjestelmät ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita sovelletaan aktiivisesti MicroENTRE yritysverkostossa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää vuorovaikutusta

Näyttöön perustuvaa tutkimusta tarvitaan yritysrajapinnassa ja tiedon käyttöönottoon on olemassa ratkaisuja. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyritysrajapinnassa kehittämä living lab, MicroENTRE yritysverkosto TM, mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön rakentamisen tutkimuskohteen ja sen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Tästä hyötyvät kaikki mukana olevat osapuolet. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Matti Muhos, johtaja, professori

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

p. +358 400407590, e-mail: matti.muhos@oulu.fi

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on +2348112825421.

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on +2348112825421.

When I found Dr. OSOFO I was in desperate need of bringing my ex lover back. He left me for another man. It happened so fast and I had no say in the situation at all. He just dumped me after 3 years with no explanation. I contact Dr.OSOFO through his website and He told me me what i need to do before he can help me and i did what he told me to, after i provided what he wanted, he cast a love spell to help us get back together. Shortly after he did his spell, my boyfriend started texting me again and felt horrible for what he just put me through. He said that I was the most important person in his life and he knows that now. We moved in together and he was more open to me than before and then he started spending more time with me than before. Ever since Dr. OSOFO helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. I highly recommends Dr. OSOFO to anyone in need of help. Email: osofo.48hoursolutioncenter@gmail.com Call him or add him on whatsapp via: +2349065749952

When I found Dr. OSOFO I was in desperate need of bringing my ex lover back. He left me for another man. It happened so fast and I had no say in the situation at all. He just dumped me after 3 years with no explanation. I contact Dr.OSOFO through his website and He told me me what i need to do before he can help me and i did what he told me to, after i provided what he wanted, he cast a love spell to help us get back together. Shortly after he did his spell, my boyfriend started texting me again and felt horrible for what  he just put me through. He said that I was the most important person in his life and he knows that now. We moved in together and he was more open to me than before and then he started spending more time with me  than before. Ever since Dr. OSOFO helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. I highly recommends Dr. OSOFO to anyone in need of help. Email: osofo.48hoursolutioncenter@gmail.com    Call him or add him on whatsapp via: +2349065749952   

When I found Dr. OSOFO I was in desperate need of bringing my ex lover back. He left me for another man. It happened so fast and I had no say in the situation at all. He just dumped me after 3 years with no explanation. I contact Dr.OSOFO through his website and He told me me what i need to do before he can help me and i did what he told me to, after i provided what he wanted, he cast a love spell to help us get back together. Shortly after he did his spell, my boyfriend started texting me again and felt horrible for what  he just put me through. He said that I was the most important person in his life and he knows that now. We moved in together and he was more open to me than before and then he started spending more time with me  than before. Ever since Dr. OSOFO helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. I highly recommends Dr. OSOFO to anyone in need of help. Email: osofo.48hoursolutioncenter@gmail.com    Call him or add him on whatsapp via: +2349065749952   

When I found Dr. OSOFO I was in desperate need of bringing my ex lover back. He left me for another man. It happened so fast and I had no say in the situation at all. He just dumped me after 3 years with no explanation. I contact Dr.OSOFO through his website and He told me me what i need to do before he can help me and i did what he told me to, after i provided what he wanted, he cast a love spell to help us get back together. Shortly after he did his spell, my boyfriend started texting me again and felt horrible for what  he just put me through. He said that I was the most important person in his life and he knows that now. We moved in together and he was more open to me than before and then he started spending more time with me  than before. Ever since Dr. OSOFO helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. I highly recommends Dr. OSOFO to anyone in need of help. Email: osofo.48hoursolutioncenter@gmail.com    Call him or add him on whatsapp via: +2349065749952   

IN NEED OF REAL SPELL CASTER TO CAST AN INSTANT DEATH SPELL PLS CONTACT DR MAVOO ALSO FOR REUNION LOVE SPELL TO GET BACK YOUR EX WITHIN 24HOURS via doctor4mavoo@gmail.com or doctor4mavoo@yahoo.com whatssapp +905344627907 My name is Amanda may. After being in relationship with Harry for Five years, he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. but one day I explained my problem to someone online and she suggested that I should rather contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that never believed in love spell, I had no choice than to try it, I mailed the spell caster, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: doctor4mavoo@gmail.com or doctor4mavoo@yahoo.com whatssapp +905344627907 https://drmavoospellscaster.blogspot.com http://doctormavoo.com you can email him if you need his assistance in your relationship or anything .i CAN NEVER STOP TALKING ABOUT YOU .

HOW I GOT MY HUSBAND BACK WITH THE HELP OF PRIEST WISDOM CONTACT ON WHATS_APP NUMBER +2348124644470 This is my testimony about the good work of priest wisdom who help me ... I'm Ann Earnis from north Carolina USA. And am sorry for putting this on net but i will have to, by this world best spell caster that brought back my husband who left me out for past 3 years, i eventually met this man on a blog site posting by one of is client for help, i explained everything to him and he told me about a spell caster that he had heard about and he gave me an email address to write to the spell caster to tell him my problems. In just 1 days, my husband was back to me. I just want to say thank you to this truthful and sincere spell caster, sir all you told me have come to pass and thank you sir. Please I want to tell everyone who is looking for any solution to their problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real,he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all what the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his email address is supernaturalspell1@gmail.com or directly on whats-app +2348124644470  https://supernaturalspell21.blogspot.com/ .////................

HOW I GOT MY HUSBAND BACK WITH THE HELP OF PRIEST WISDOM CONTACT ON WHATS_APP NUMBER +2348124644470 This is my testimony about the good work of priest wisdom who help me ... I'm Ann Earnis from north Carolina USA. And am sorry for putting this on net but i will have to, by this world best spell caster that brought back my husband who left me out for past 3 years, i eventually met this man on a blog site posting by one of is client for help, i explained everything to him and he told me about a spell caster that he had heard about and he gave me an email address to write to the spell caster to tell him my problems. In just 1 days, my husband was back to me. I just want to say thank you to this truthful and sincere spell caster, sir all you told me have come to pass and thank you sir. Please I want to tell everyone who is looking for any solution to their problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real,he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all what the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his email address is supernaturalspell1@gmail.com or directly on whats-app +2348124644470  https://supernaturalspell21.blogspot.com/ ........///........

BEST  LOVE SPELL CASTER TO GET YOUR EX LOVER, HUSBAND, WIFE, GIRLFRIEND OR BOYFRIEND BACK. ADD HIM UP ON WHATSAPP:  +2348124644470   I am very happy today with my family. My name is Joann Vera from the USA . I am 34 years old. My husband left me for good 1 years now, and i love him so much, i have been looking for a way to get him back since then. i have tried many options but he did not come back, until i met a friend that darted me to PRIEST WISDOM  a powerful spell caster, who helped me to bring back my husband after 2 days. Me and my husband are living happily together today, That man is great, you can contact him via email supernaturalspell1@gmail.com … Now i will advise any serious persons that found themselves in this kind of problem to contact him now for fast solution without stress.. He is always there to help you , now i call him my father.contact him now he is always online or email (supernaturalspell@yahoo.com  ) or contact him on his WhatsApp mobile line +2348124644470  MORE INFO @  https://supernaturalspell21.blogspot.com/  /........

HOW I GOT MY HUSBAND BACK WITH THE HELP OF PRIEST WISDOM CONTACT ON WHATS_APP NUMBER +2348124644470 This is my testimony about the good work of priest wisdom who help me ... I'm Ann Earnis from north Carolina USA. And am sorry for putting this on net but i will have to, by this world best spell caster that brought back my husband who left me out for past 3 years, i eventually met this man on a blog site posting by one of is client for help, i explained everything to him and he told me about a spell caster that he had heard about and he gave me an email address to write to the spell caster to tell him my problems. In just 1 days, my husband was back to me. I just want to say thank you to this truthful and sincere spell caster, sir all you told me have come to pass and thank you sir. Please I want to tell everyone who is looking for any solution to their problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real,he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all what the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his email address is supernaturalspell1@gmail.com or directly on whats-app +2348124644470  https://supernaturalspell21.blogspot.com/ /.//............

HOW I GOT MY HUSBAND BACK WITH THE HELP OF PRIEST WISDOM CONTACT ON WHATS_APP NUMBER +2348124644470 This is my testimony about the good work of priest wisdom who help me ... I'm Ann Earnis from north Carolina USA. And am sorry for putting this on net but i will have to, by this world best spell caster that brought back my husband who left me out for past 3 years, i eventually met this man on a blog site posting by one of is client for help, i explained everything to him and he told me about a spell caster that he had heard about and he gave me an email address to write to the spell caster to tell him my problems. In just 1 days, my husband was back to me. I just want to say thank you to this truthful and sincere spell caster, sir all you told me have come to pass and thank you sir. Please I want to tell everyone who is looking for any solution to their problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real,he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all what the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his email address is supernaturalspell1@gmail.com or directly on whats-app +2348124644470  https://supernaturalspell21.blogspot.com/ ///................

Testimony By Lizzy Desler. How to get your ex back fast! I was hurt and heart broken when a very big problem occurred in my marriage seven months ago, between me and my husband . so terrible that he took the case to court for a divorce. he said that he never wanted to stay with me again,and that he didn't love me anymore. So he packed out of the house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get him back,after much begging,but all to no avail.and he confirmed it that he has made his decision,and he never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my husband .So i explained every thing to him,so he told me that the only way i can get my husband back,is to visit a priest,because it has really worked for him too. So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow his advice. Then he gave me the Email address of the priest whom he visited. Pristbacasim2000@gmail.com. So the next morning,i sent a mail to the address he gave to me,and the priest assured me that i will get my husband back the next day. What an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me, and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my husband who didn't call me for the past 7 months, gave me a call to inform me that he was coming back. So Amazing!! So that was how he came back that same day,with lots of love and joy,and he apologized for his mistake,and for the pain he caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a priest. So, i will advice you out there if you have any problem contact Priestbacasim, i give you 100% guarantee that he will help you.. Email him at: Pristbacasim2000@gmail.com or call +2348144258822 / whatssapp,

Real love spell to help you bring back your ex husband and save your marriage urgently no matter why he left” Dr.unity is a true and real psychics he brought back my ex husband. I'M SO EXCITED MY BROKEN MARRIAGE HAS BEEN RESTORED MY EX HUSBAND IS BACK AFTER HE LEFT ME AND OUR 3KIDS FOR ANOTHER WOMAN. MY HUSBAND BREAKUP WITH ME AND LEFT ME TO BE WITH ANOTHER WOMAN, AND I WANTED HIM BACK. I WAS SO FRUSTRATED AND I COULD NOT KNOW WHAT NEXT TO DO AGAIN, I LOVE MY HUSBAND SO MUCH BUT HE WAS CHEATING ON ME WITH ANOTHER WOMAN AND THIS MAKES HIM BREAK UP WITH ME SO THAT HE CAN BE ABLE TO GET MARRIED TO THE OTHER LADY AND THIS LADY I THINK USE WITCHCRAFT ON MY HUSBAND TO MAKE HIM HATE ME AND MY KIDS AND THIS WAS SO CRITICAL AND UNCALLED-FOR,I CRY ALL DAY AND NIGHT FOR GOD TO SEND ME A HELPER TO GET BACK MY HUSBAND!! I WAS REALLY UPSET AND I NEEDED HELP, SO I SEARCHED FOR HELP ONLINE AND I CAME ACROSS A WEBSITE THAT SUGGESTED THAT DR UNITY CAN HELP GET EX BACK FAST. SO, I FELT I SHOULD GIVE HIM A TRY. I CONTACTED HIM AND HE TOLD ME WHAT TO DO AND I DID IT THEN HE DID A LOVE-SPELL FOR ME. 28 HOURS LATER, MY HUSBAND REALLY CALLED ME AND TOLD ME THAT HE MISS ME SO MUCH, OH MY GOD! I WAS SO HAPPY, AND TODAY I AM HAPPY WITH MY MAN AGAIN AND WE ARE JOYFULLY LIVING TOGETHER AS ONE BIG FAMILY AND I THANK THE POWERFUL SPELL CASTER DR.UNITY, HE IS SO POWERFUL AND I DECIDED TO SHARE MY STORY ON THE INTERNET THAT DR.UNITY IS BEST SPELL CASTER ONLINE WHO I WILL ALWAYS PRAY TO LIVE LONG TO HELP HIS CHILDREN IN THE TIME OF TROUBLE, IF YOU ARE HERE AND YOUR LOVER IS TURNING YOU DOWN, OR YOUR HUSBAND MOVED TO ANOTHER WOMAN, DO NOT CRY ANYMORE, CONTACT THIS POWERFUL SPELL CASTER DR.UNITY ON HIS WHATS-APP: +2348055361568. OR EMAIL HIM AT: UNITYSPELLTEMPLE@GMAIL. COM

I promise to share my testimony to the world once my boyfriend returns back to me, and today with all due respect I want to thank DR. MKURU for bringing joy and happiness to my relationship and my family. I want to inform you all that there is a spell caster that is real and genuine. I never believed in any of these things until I lost my boyfriend, I required help until I found a great spell caster, And he cast a love spell for me, and he assured me that I will get my boyfriend back in two days after the spell has been cast. Three days later, my phone rang, and so shockingly, it was my boyfriend who has not called me for the past 1 year now, and made an apology for the heart break, and told me that he is ready to be my backbone till the rest of his life with me. DR. MKURU released him to know how much I loved and wanted him. And opened his eyes to picture how much we have shared together. As I`m writing this testimony right now I`m the happiest girl on earth me and my boyfriend are living a happy life and our love is now stronger than how it was even before our break up. So that`s why I promised to share my testimony all over the universe. All thanks goes to DR. MKURU for the excessive work that he has done for me. Below is the email address in any situation you are undergoing, it may be a heartbreak, and I assure you that as he has done mine for me, he will definitely help you too. EMAIL: dr.baba.mkurulovespellcaster@gmail.com WEBSITE: https://babamkurulovepellcaster.blogspot.com/ CALL/WHATSAPP : +2349075998982

When I found Dr. OSOFO I was in desperate need of bringing my ex lover back. He left me for another man. It happened so fast and I had no say in the situation at all. He just dumped me after 3 years with no explanation. I contact Dr.OSOFO through his website and He told me me what i need to do before he can help me and i did what he told me to, after i provided what he wanted, he cast a love spell to help us get back together. Shortly after he did his spell, my boyfriend started texting me again and felt horrible for what  he just put me through. He said that I was the most important person in his life and he knows that now. We moved in together and he was more open to me than before and then he started spending more time with me  than before. Ever since Dr. OSOFO helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. I highly recommends Dr. OSOFO to anyone in need of help. Email: osofo.48hoursolutioncenter@gmail.com    Call him or add him on whatsapp via: +2349065749952   

Hello everyone am so Happy to share my wonderful experience about Dr WISKID he is a powerful spell caster from west Africa he helped me to cast a love spell that brought back my lover to me in 48hrs just as he promised he is a man of his words and i so much believe in him and I have directed many of my friends to him and they always get the result that they are looking for if you need his help below here is his email address.DR. WISKID or you can also reach him in his WhatsApp +2348078467513 or EMAIL: drwiskid.spellcaster@yahoo.com

My life is back!!! After 1 year of Broken marriage, my husband left me with two kids . I felt like my life was about to end i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a spell caster called Dr. Mkuru, which i met online. On one faithful day as I was browsing through the internet,I came across allot of testimonies about this particular spell caster. Some people testified that he brought their Ex lover back, some testified that he restores womb,cure cancer,and other sickness, some testified that he can cast a spell to stop divorce and so on. i also come across one particular testimony,it was about a woman called Helen, she testified about how he brought back her Ex lover in less than 2 days, and at the end of her testimony she dropped Dr. Mkuru's e-mail address. After reading all these,I decided to give it a try. I contacted him via email and explained my problem to him. In just 48hours, my husband came back to me. We solved our issues, and we are even happier than before Dr. Mkuru, is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man... If you have a problem and you are looking for a real and genuine spell caster to solve all your problems for you. Try High Dr. Mkuru, anytime, he might be the answer to your problems. Here's his contact: Email: dr.baba.mkurulovespellcaster@gmail.com Whatsapp him +2349075998982. https://babamkurulovepellcaster.blogspot.com/

My life is back!!! After 1 year of Broken marriage, my husband left me with two kids . I felt like my life was about to end i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a spell caster called Dr. Mkuru, which i met online. On one faithful day as I was browsing through the internet,I came across allot of testimonies about this particular spell caster. Some people testified that he brought their Ex lover back, some testified that he restores womb,cure cancer,and other sickness, some testified that he can cast a spell to stop divorce and so on. i also come across one particular testimony,it was about a woman called Helen, she testified about how he brought back her Ex lover in less than 2 days, and at the end of her testimony she dropped Dr. Mkuru's e-mail address. After reading all these,I decided to give it a try. I contacted him via email and explained my problem to him. In just 48hours, my husband came back to me. We solved our issues, and we are even happier than before Dr. Mkuru, is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man... If you have a problem and you are looking for a real and genuine spell caster to solve all your problems for you. Try High Dr. Mkuru, anytime, he might be the answer to your problems. Here's his contact: Email: dr.baba.mkurulovespellcaster@gmail.com Whatsapp him +2349075998982. https://babamkurulovepellcaster.blogspot.com/

My life is back!!! After 1 year of Broken marriage, my husband left me with two kids . I felt like my life was about to end i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a spell caster called Dr. Mkuru, which i met online. On one faithful day as I was browsing through the internet,I came across allot of testimonies about this particular spell caster. Some people testified that he brought their Ex lover back, some testified that he restores womb,cure cancer,and other sickness, some testified that he can cast a spell to stop divorce and so on. i also come across one particular testimony,it was about a woman called Helen, she testified about how he brought back her Ex lover in less than 2 days, and at the end of her testimony she dropped Dr. Mkuru's e-mail address. After reading all these,I decided to give it a try. I contacted him via email and explained my problem to him. In just 48hours, my husband came back to me. We solved our issues, and we are even happier than before Dr. Mkuru, is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man... If you have a problem and you are looking for a real and genuine spell caster to solve all your problems for you. Try High Dr. Mkuru, anytime, he might be the answer to your problems. Here's his contact: Email: dr.baba.mkurulovespellcaster@gmail.com Whatsapp him +2349075998982. https://babamkurulovepellcaster.blogspot.com/

I am leaving with my husband for 4 years, we have 2 children. So, suddenly 7 months ago, he decided to end up the relationship for not reasonable reason. He was really distant, it was not a good atmosphere home, sadness, I could not recognize him. So I go online looking for solution. I found someone called Dr. Ighodalo I contacted him for help he really help me y my husband could come back to me and love me as it was in the beginning. He is a really good person. So, he helped me, I did what he asked me to do. and I can guarantee you, my husband has come back and my family is getting back together with happiness and love. Trust him and he will fix it. This is his email: Doctorighodalo@gmail.com OR call/WhatsApp +234 814 357 7645

Mi nombre es CARO GERRARD. Nunca pensé que volvería a sonreír. Mi esposo me dejó con dos hijos durante un año. Todo el esfuerzo para traerlo de regreso falló. Pensé que no lo volvería a ver hasta que conozca a una señora llamada BRENDY. quien me habló de un lanzador de hechizos llamado Dr. Ebamie, ella me dio su dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil y me contacté con él y me aseguró que dentro de 48 horas mi esposo volverá a mí, en menos de 48 horas mi esposo regresó y comenzó a mendigar perdón diciendo que es el trabajo del diablo, así que todavía estoy sorprendido hasta ahora sobre este milagro, no pude concebirlo, pero tan pronto como se lanzó el hechizo, quedé embarazada y di a luz a mi tercer hijo, si necesita asistencia de él puedes contactarlo vía: correo electrónico: spelltemple33@gmail.com Número de WhatsApp: +1(854)529-8669. +2348051699674

Mi nombre es SARAH MORRISON. Nunca pensé que volvería a sonreír. Mi esposo me dejó con dos hijos durante un año. Todo el esfuerzo para traerlo de regreso falló. Pensé que no lo volvería a ver hasta que conozca a una señora llamada BRENDY. quien me habló de un lanzador de hechizos llamado Dr. Ebamie, ella me dio su dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil y me contacté con él y me aseguró que dentro de 48 horas mi esposo volverá a mí, en menos de 48 horas mi esposo regresó y comenzó a mendigar perdón diciendo que es el trabajo del diablo, así que todavía estoy sorprendido hasta ahora sobre este milagro, no pude concebirlo, pero tan pronto como se lanzó el hechizo, quedé embarazada y di a luz a mi tercer hijo, si necesita asistencia de él puedes contactarlo vía: correo electrónico: spelltemple33@gmail.com Número de WhatsApp: +1(854)529-8669. +2348051699674

Mi nombre es SARAH MORRISON. Nunca pensé que volvería a sonreír. Mi esposo me dejó con dos hijos durante un año. Todo el esfuerzo para traerlo de regreso falló. Pensé que no lo volvería a ver hasta que conozca a una señora llamada BRENDY. quien me habló de un lanzador de hechizos llamado Dr. Ebamie, ella me dio su dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil y me contacté con él y me aseguró que dentro de 48 horas mi esposo volverá a mí, en menos de 48 horas mi esposo regresó y comenzó a mendigar perdón diciendo que es el trabajo del diablo, así que todavía estoy sorprendido hasta ahora sobre este milagro, no pude concebirlo, pero tan pronto como se lanzó el hechizo, quedé embarazada y di a luz a mi tercer hijo, si necesita asistencia de él puedes contactarlo vía: correo electrónico: spelltemple33@gmail.com Número de WhatsApp: +1(854)529-8669. +2348051699674

Hello my name is Gracia i want to share my amazing experience with the greatest spell caster Dr Freedom, my husband was cheating on me and when i found out we had a fight which lead to him filling for a divorce i cried and fell sick when i was searching about love quotes online i saw people talking about him and his great work whose case was similar to mine they left his contact info i contacted him and he told me not to worry that after 24hrs he will cancel the divorce and be back to me after i did everything he asked me to do to my greatest surprise the next day evening it was my husband he knelt down begging me to accept him back,thank you once again DR freedom you are indeed a blessing to me he can also help you contact freedomspellcast@gmail.com, he is a father to all. Website  https://freedomspellcast.wixsite.com/spell WhatsApp +2348070670337

Me and my wife have been married for the last 15 years and we have a beautiful 12 year old daughter.Throughout it has been a love affair and I really don't love anyone in the world more than I love her. We have had a difficult life in the beginning with financial problems, but now we have gone through them and we are actually living a very comfortable life for the last 5 years.We spent a lot of time together and really had zero problems until a yearago . Last July, we went to a hotel for a weekend and when we got back, my wife confessed to me crying that she had started smoking.I reacted very badly (now I understand) and tried to push him to give up, always because Icare .Last year we had 6 incidents where we always had big fights for the same reason.Wile she would not smoke at home, she would smoke at work.On the weekends she was visiting a loved one who lives near our house where she wouldgo forhalfanhourtosmoke . Our weekends were stressful because of her NeW habit and a month ago she chose her things, rented an apartment and moved there.I was out with my daughter when this happened and when I got home and saw her lost things I basically crashed. -3 weeks I made all the mistakes of begging and crying but her heart had hardened so much that I couldn't believe how she was treating me. Last week I decided on vacation with my daughter. My wife is not contacting me at all this past week but contacting our daughter in the morning and evening making texts to her, I did everything I could to bring her back but I know the way. .just 2 months ago I was through an article online before I saw a woman sharing some gratitude for a powerful man named DR ALAMI who helps her to bring peace to her home, I was so impressed with the testimony and decided to try it .. I explain my whole problem, doctor ALAM .. he promises to help me and he did as he promised, my wife is coming back begging, she has even stopped smoking .. his name can be praised .. for more information can contact him forinyour home.email me at dralahalah@gmail.com or call whatsap + 2348115720823.thanks to share my story with me.Email Dr ALAM TODAY HE WILL HELP YOU .... EMAIL dralahalah@gmail.com WHATSAPP +2348115720823

hello everyone im luciona Tanja by name, i am here to thank great (dr ALLAM) for bringing peace to my home..for making my home unite again, my husband that me is back for the most people that know how i suffered with mykids .. but dr Allam change my story .. I can't tell everything here .. please if you having same situation contact dr Allam today he will help you he is a great man .. Email dralahalah@gmail.com WhatsApp or Viber. .08115720823 thanks.

Hello my name is Gracia i want to share my amazing experience with the greatest spell caster Dr UROKO, my husband was cheating on me and when i found out we had a fight which lead to him filling for a divorce i cried and fell sick when i was searching about love quotes online i saw people talking about him and his great work whose case was similar to mine they left his contact info i contacted him and he told me not to worry that after 24hrs he will cancel the divorce and be back to me after i did everything he asked me to do to my greatest surprise the next day evening it was my husband he knelt down begging me to accept him back,thank you once again DR UROKO you are indeed a blessing to me he can also help you contact drurokospellcaster@gmail.com, he is a father to all. WhatsApp +2347059352550

Hello my name is Gracia i want to share my amazing experience with the greatest spell caster Dr UROKO, my husband was cheating on me and when i found out we had a fight which lead to him filling for a divorce i cried and fell sick when i was searching about love quotes online i saw people talking about him and his great work whose case was similar to mine they left his contact info i contacted him and he told me not to worry that after 24hrs he will cancel the divorce and be back to me after i did everything he asked me to do to my greatest surprise the next day evening it was my husband he knelt down begging me to accept him back,thank you once again DR UROKO you are indeed a blessing to me he can also help you contact drurokospellcaster@gmail.com, he is a father to all. WhatsApp +2347059352550

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on +2348112825421.

Add new comment