Science with Arctic Attitude

Researchers are the stars of the University. They are pushing the boundaries of the known every day. Science with Arctic Attitude is our new blog to give a voice to those who know. It is a blog maintained by top researchers at the University of Oulu based on their research. The writers describe their work in an understandable way, each with their own style. They share their big insights, small frustrations, and vice versa. Enjoy, challenge, and ask! There will be a new blog post regularly in Finnish or in English.
Follow #arcticattitude

The Science with Arctic Attitude blog is edited by communications specialists Kukka Haapaniemi (editor in chief), Anna-Maria Hietapelto and Meri Rova
10.09.2019 blog

X-ray crystallographer Rosalind Franklin inspires Heini Hakosalo

Dear Dr Franklin, I am writing to you from Oulu, a town in Northern Finland. The University of Oulu, where I work, was founded in 1959, a year after your death. I am not a scientist myself, but a historian of science specializing in the history of 20th-century biomedicine. Everyone in our research field would know your name today – in fact, most schoolchildren would, at least in the Anglophone countries. In many respects, you are still with us.

10.09.2019 blog

Röntgenkristallografi Rosalind Franklin innoittaa Heini Hakosaloa

Arvoisa tri Franklin, Kirjoitan teille Oulusta, Pohjois-Suomesta. Työskentelen Oulun yliopistossa, joka perustettiin vuonna 1959, siis vuosi kuolemanne jälkeen. En itse ole luonnontieteilijä vaan 1900-luvun biolääketieteeseen erikoistunut tieteenhistorioitsija. Teidän nimenne on tuttu kaikille tällä alalla työskenteleville – itse asiassa se on tuttu useimmille koululaisillekin, ainakin englanninkielisessä maailmassa. Olette monessa mielessä yhä keskuudessamme.

03.09.2019 blog

Pelastaako parlamentin sulkeminen demokratian?

Jo pitkään olemme saaneet todistaa uuden homo politicuksen syntymistä. Tätä uutta poliittista ihmistä eivät sido perinteiset totuudenmukaisuuden, johdonmukaisuuden ja monet muut hyvän käytöksen velvoitteet. Washington Post dokumentoi Trumpin valeita, ja hiljattain ylitettiin 12 000 valheen raja alle kolmessa vuodessa. Valevauhti on kolmetoista per päivä.

22.08.2019 blog

Biotalous 2.0 – mitä ovat tulevaisuuden biomateriaalit?

Biopohjaisista raaka-aineista valmistettuja materiaaleja eli biomateriaaleja pidetään keskeisenä ratkaisuna korvattaessa nykyisiä fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia tuotteita, kemikaaleja ja lukuisia muita sovelluksia. Taustalla on luonnollisesti ajatus nykyisten tuotteiden hiilijalanjäljen ja muiden ympäristövaikutusten vähentämisestä. Yleisessä keskustelussa on kuitenkin havahduttu siihen tosiasiaan, että myös biopohjaisia raaka-aineita, kansallisesti siis metsiä, on vain rajallisesti käytettävissä kasvavan biotalouden tarpeisiin.

06.08.2019 blog

Välimeren siirtolaiskriisin hoito peilaa Euroopan moraalista omaatuntoa

17 900 ihmistä kuollut tai kadonnut. 678 lasta. Nämä ovat YK:n siirtolaisjärjestö IOM:n (International Organization for Migration) synkät luvut siirtolaismatkoista vuosina 2014-2018 Välimeren yli. Viimeksi heinäkuun lopulla pelättiin jopa 150 hengen hukkuneen aluksen kaaduttua.

09.07.2019 blog

Tunteiden tasolla tulevaisuus on lupauksiaan laimeampi

Olen elänyt tulevaisuudessa suuren osan elämääni. Koululaisena odottelin yleensä joululoman tai kesäloman alkua. Urheilijana suurta voittoa, mieluiten olympiavoittoa, saapuvaksi. Lukiolaisena koko koulunkäynnistä vapautumista. Yliopistossa mahdollisuutta päästä tekemään tutkimusta omista lähtökohdista. Suomessa asuessani ulkomaille ja mahdollisimman suureen metropoliin pääsyä. Ulkomailla ollessani paluumuuttoa. Listaa olisi helppo jatkaa.

11.06.2019 blog

Tiede tarvitsee portinvartijansa niiden puutteista huolimatta

Albert Einstein järkyttyi pahemman kerran, kun amerikkalainen tieteellinen lehti lähetti hänen artikkelinsa ulkopuoliselle asiantuntijalle kolmekymmentäluvun alussa. Ketä tahansa nykyajan tieteilijää tällainen reaktio todennäköisesti hämmästyttäisi. Ulkopuolisesta arvioinnista on tullut lähes yleismaailmallinen osa sekä tieteellisten julkaisujen että rahoitushakemusten käsittelykäytäntöä.     

28.05.2019 blog

Discovering the meaning of attitude in Arctic science

I’m not really a hard-core outdoorsman like many environmental scientist are. I’m more what true field scientists make fun of (politely behind our backs) - a modeler. Nonetheless, in March of 2019 I found my bags packed for a month-long fieldwork expedition to the remote wilderness of Arctic Alaska. During this time I was to take part in week-long snow mobile traverse with winter camping, a sampling road trip along the infamous “Haul road” highway all the way up to the Arctic ocean, and flying on small aircraft to measurement sites inside the majestic Brooks Range mountains.