Kestävää kehitystä voidaan edistää tieteellisellä tiedolla ja koulutuksella

Kestävyys on ollut keskeinen kansainvälisen kehityksen ja yhteistyön tavoite jo yli 30 vuotta. Yhä edelleen koko maailma ja sen mukana Suomi ovat ennennäkemättömien ja kasvavien kestävyyshaasteiden edessä. Näitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, biodiversiteettikato ja globaali eriarvoistuminen.

Kansainvälisen ilmastopaneelin mukaan meillä on vain kymmenen vuotta aikaa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Tämän rajan ylittyminen kiihdyttää entisestään lajien sukupuuttoa ja muuttaa laajoja alueita elinkelvottomiksi. Tämä johtaa kasvavaan poliittiseen ja taloudelliseen epävarmuuteen ja pakolaisuuteen.

Pohjois-Suomessa ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat voimakkaimpia ja ne lisääntyvät edelleen, mikäli kestämätöntä kehitystä ei saada pysähtymään nopeasti. Vaikutukset ovat jo näkyvissä luonnossa ja ovat vaikuttaneet muun muassa saamelaisten päivittäiseen elämään.

Nykyisellä kehityssuunnalla on tulevaisuudessa merkittäviä vaikutuksia muun muassa alueen elinvoimaisuudelle, luonnolle, maanviljelykselle ja matkailulle sekä asukkaiden hyvinvoinnille. Maailmassa tapahtuvat kestävyyskriisin vaikutukset tulevat lisäksi väistämättä vaikuttamaan myös Suomeen niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisenkin kehityksen näkökulmista.

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda 2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen vuoteen 2030 mennessä. Tavoiteohjelman ydinperiaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen. Juuri julkaistun Euroopan kestävän kehityksen raportin 2020 mukaan Euroopan unioni ei kuitenkaan ole vielä päässyt tavoitteiden saavuttamisessa riittävään vauhtiin. Suomen osalta erityisiä haasteita tuottavat maatalous, kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti ja sukupuolten eriarvoisuus.

Suomen hallitus on sitoutunut tavoitteeseen hiilineutraalista yhteiskunnasta vuoteen 2035 mennessä. Tämä on kansainvälisesti kunnianhimoinen tavoite, joka edellyttää pikaisia ja voimakkaita toimenpiteitä meiltä kaikilta. Lisäksi hallitusohjelmassa on tärkeitä tavoitteita muun muassa luonnon monimuotoisuuden varjelemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

Korkeakouluilla on erityisen merkittävä rooli kestävyysmuutoksen kirittämisessä ja viestin tuojana. Tämän vuoksi Suomen yliopistot ovat yhdessä julkaisseet kaksitoista kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesiä. Teesit sisältävät konkreettisia toimenpide-ehdotuksia liittyen yliopistojen perustoimintoihin: tutkimukseen, opetukseen, kampuskehittämiseen sekä yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Teesit on laatinut Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI:n työryhmä, jossa Oulun yliopiston edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana.

Oulun yliopisto on sitoutunut strategiassaan kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Yliopistolla on mahdollisuus vaikuttaa niin uuden tieteellisen tiedon kuin tulevaisuuden osaajien koulutuksen kautta. Yliopistomme kestävän kehityksen työryhmä aloitti työnsä vuoden 2020 alussa, ja vahvistaa entisestään tavoitteiden jalkauttamista. UNIFI:n teesit ovat yksi tärkeä työkalu tässä työssä. Tällä hetkellä työryhmä työstää yliopiston kestävyyden ja vastuullisuuden strategiaa, jonka pohjana ovat UNIFI:n teesit. Yliopistoyhteisö on mukana keskustelussa kestävän kehityksen neuvottelukunnan kautta.
 
Kestävä kehitys on merkittävässä roolissa yliopistomme tutkimuksessa, ja tutkimuksen profiloitumisen ohjelmassa korostuvatkin ihmisen toiminta ja biodiversiteetti, 6G:n ja kestävän kehityksen suhde, kiertotalous ja hiilen käytön vähentäminen. Yliopistomme on mukana useissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja -verkostoissa, joiden teemoja ovat muun muassa yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus. Yliopisto kouluttaa vuosittain yli 1 300 asiantuntijaa, joiden rooli yritysten kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemissa on merkittävä.

Kampustoiminnoissa yliopistolla on aloitettu hiilijalanjäljen laskenta, ja kestävien kampusten toimenpideohjelma on valmistumassa yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Yliopistomme tutkijoita on mukana useissa merkittävissä kansallisissa kestävän kehityksen asiantuntijaelimissä, kuten Suomen kestävyyspaneelissa ja ilmastopaneelissa. Yliopisto osallistui viime vuonna ensimmäistä kertaa kansainväliseen korkeakoulujen vertailuun, Times Higher Education Impact Ranking, josta saimme lisää eväitä vaikuttavuutemme arviointiin.

Oulun yliopisto on vahvasti mukana kansainvälisen yhteisön ja suomalaisen yhteiskunnan yhteisessä työssä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tieteellisen tiedon ja koulutuksen kautta.

Pidämme kestävyyttä yhtenä yliopistojen tärkeimmistä ihmiskunnan tulevaisuutta määrittävistä tehtävistä, ja kannustamme myös muita yhteiskunnan toimijoita mukaan yhteistyöhön. Toiminnan aika on nyt.


Elina Lehtomäki, professori, Oulun yliopiston kestävän kehityksen työryhmän puheenjohtaja
Anni Huovinen, projektipäällikkö, Oulun yliopiston kestävän kehityksen työryhmän sihteeri

Kirjoitus on julkaistu sanomalehti Kalevan kolumnina 14.1.2021
 

Last updated: 15.1.2021

Comments

https://iseconsultingltd.co.uk/how-to-find-new-customers-remotely/ https://hibbertsandson.co.uk/how-to-manage-your-payroll/ https://genesisgroupuk.co.uk/6-ways-to-form-customers-the-keystone-of-your-business/ https://kaafweb.com/how-to-keep-your-business-afloat-during-a-challenging-economy/ https://wo.barataa.com/read-blog/33_the-4-stages-of-start-up.html https://www.trolleytooldev.com/blogs/135/550/the-true-cost-of-doing-all-of-your-own-bookkeeping https://topdigitalmarketingindia.blogspot.com/2021/02/differences-between-cash-and-accrual.html https://toprateddigitalmarketing.over-blog.com/2021/02/3-bookkeeping-leading-practices.html https://aayati-chandra2010.medium.com/how-a-persons-bookkeeper-can-make-your-life-easier-fe21ecac7ea4 https://aayatichandra2010.tumblr.com/post/643822669495746560/what-is-managed-accounting https://techbuildersop.com/bookkeeping-tips-for-start-ups/ https://iseconsultingltd.co.uk/5-tips-on-how-to-market-an-accounting-firm/ https://hibbertsandson.co.uk/benefits-of-re-examining-accounting-and-bookkeeping-organizations/ https://genesisgroupuk.co.uk/how-outsourced-accounts-payable-can-help-with-overdue-invoices/ https://kaafweb.com/best-payroll-processing-company-for-your-business/ https://rosadoacctg.com/how-finance-and-accounting-outsourcing-can-be-beneficial-for-you/ https://honolulutech.co.in/steps-for-getting-best-accounting-outsourcing-services/ https://thepostrecords.com/need-of-finance-and-accounting-outsourcing/ https://areteg.com/how-bookkeeping-outsourcing-company-helps-to-achieve-better-roi/ https://laredvirtua.com/bookkeeping-and-accounts-outsourcing-services-to-improve-business/ http://susidy.com/blogs/8747/3389/astounding-real-factors-about-re-examined-accounting-you-should http://www.soaljawaban.com/question/benefits-of-reconsidering-accounting-organizations-for-your-business/ https://m.mydigoo.com/forums-topicdetail-235677.html https://elmosafer.com/app/blog/straightforward-bookkeeping-tips-for-small-business-owners http://trojanshieldgaming.esportsify.com/forums/team-sponsor-application-forum/1745/how-a-virtual-and-remote-bookkeeper-can-help-your-business https://aayatichandra2010.tumblr.com/post/644428936294662144/the-ultimate-tax-deductions-checklist-for-small https://topdigitalmarketingcompaniesinindia.weebly.com/blog/the-best-bookkeeping-service-for-your-small-business https://yuzaneluis.wixsite.com/my-site/post/how-small-business-bookkeeping-solutions-can-make-your-life-easier https://yuzaneluis.medium.com/advancing-your-private-dare-to-cloud-accounting-418bed1124c3 https://toprateddigitalmarketing.over-blog.com/2021/03/rules-to-choose-a-cloud-accounting-provider.html https://topdigitalmarketingindia.blogspot.com/2021/02/rethink-your-accounting-and-do-better.html https://digitalmarketingcompanies151259858.wordpress.com/2021/03/01/the-differences-between-a-bookkeeper-and-accountant/

about his about his additional info additional info additional reading additional reading additional resources additional resources address address advice advice anchor anchor anonymous anonymous article article article source article source basics basics best site best site blog blog blog her blog her blog link blog link Bonuses Bonuses browe this site browe this site check check check here check here check it out check it out check my reference check my reference check my site check my site check my source check my source check out here check out here check over here check over here check that check that check this check this click click click for info click for info click for more click for more click for source click for source Click Here Click Here click no click no click over here click over here click reference click reference click resources click resources click site click site click this click this click this site click this site click to read click to read Clicking Here Clicking Here contet contet Contin Contin Continued Continued description description dig this dig this directory directory discover hre discover hre Discover Moe Discover Moe discover tis discover tis explanation explanation Extra resource Extra resource find find find he find he find more find more find more info find more info find out find out find out here find out here find this find this from this surce from this surce Full Article Full Article Full Report Full Report get more get more Get More Info Get More Info Go Here Go Here go now go now go right here go right here go to my blog go to my blog go to my site go to my site go to website go to website Going Here Going Here great site great site he said he said helpful hints helpful hints helpful sit helpful sit her explanation her explanation her response her response her her his response his response home home Home Pag Home Pag Homepage Homepage i loved this i loved this image source image source imp source imp source index index internet internet keywords: keywords: Learn More Learn More like it like it lik this lik this link link linked here linked here look at here look at here look here look here look these up look these up more more More Bonuses More Bonuses More Help More Help More hints More hints More Info More Info more information more information moved here moved here my blog my blog my company my company my explanation my explanation my lin my lin my response my response my site my site my sources my sources my website my website navigate here navigate here news news next next next pa next pa official sit official sit official source official source official website official website original site original site other other Our site Our site our website our website over here over here page page popover here popover here read read read here read here read more read more read review read review read the article read the article read this read this referenc referenc Related Site Related Site resource resource Resources Resources review review right here right here see see see here see here see it here see it here see page see page see post see post see this see this site site site here site here site link site link site web site web sit sit Source Source special nfo special nfo that site that site their website their website these details these details this this this article this article this content this content this link this link this page this page this post this post This Site This Site this website this website top article top article try here try here try these out try these out try thi try thi try this out try this out try this site try this site use this link use this link useful content useful content useful link useful link useful site useful site useful source useful source view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view view

At Downloadsocial.media.com our FB video downloader provides online video downloader service to save video from Facebook to mp4, mp3 with High HD quality.

If your laptop or computer is broken, we can repair it for you! Whether it's a broken keyboard, cracked screen, or it won't boot, our technicians can help. Hawthorne Store13822 Prairie AveHawthorne, CA 90250 Phone +1 (310) 978 3085 info@365laptoprepair.com

"Below are the top five most affordable and, in reality, the nicest clothing brands in Pakistan to date, which are not only great in quality and design but also affordable to a middle-class Pakistani in a highly segregated society. So take a look and don't miss out on the opportunity to buy the best while still saving a little money. Location Shop No 4B, Mateen Center Main Tariq Road Karachi Shop No 3, Block 3 Near Levis Store Main KDA Market Gulshan Phone 0334-3883755 0333-9260601 "

https://fullservicelavoro.jimdosite.com/ http://treeads.nation2.com/ https://jumperads.yolasite.com/ http://jumperads.nation2.com/ http://transferefurniture.hatenablog.com https://allmoversinriyadh.wordpress.com/ https://companymoversinjeddah.wordpress.com/ https://moversfurniture2018.wordpress.com/ https://moversriyadhcom.wordpress.com/ https://moversmedina.wordpress.com/ https://moversfurniture2018.wordpress.com/ شركات نقل عفش واثاث بجدة شركات نقل عفش بالطائف اسعار وارقام شركات نقل العفش بالمدينة المنورة دينا نقل عفش جدة ,افضل دينا ارخص شركه نقل عفش بجده دليل شركات نقل العفش بجدة شركة نقل عفش برابغ ,15 عام خبرة شركات نقل عفش واثاث بالباحه وسائل نقل العفش بخميس مشيط

http://emc-mee.com/blog.html شركات نقل العفش اهم شركات كشف تسربات المياه بالدمام كذلك معرض اهم شركة مكافحة حشرات بالدمام والخبر والجبيل والخبر والاحساء والقطيف كذكل شركة تنظيف خزانات بجدة وتنظيف بجدة ومكافحة الحشرات بالخبر وكشف تسربات المياه بالجبيل والقطيف والخبر والدمام http://emc-mee.com/cleaning-company-yanbu.html شركة تنظيف بينبع http://emc-mee.com/blog.html شركة نقل عفش اهم شركات مكافحة حشرات بالخبر كذلك معرض اهم شركة مكافحة حشرات بالدمام والخبر والجبيل والخبر والاحساء والقطيف كذلك شركة رش حشرات بالدمام ومكافحة الحشرات بالخبر http://emc-mee.com/anti-insects-company-dammam.html شركة مكافحة حشرات بالدمام شركة تنظيف خزانات بجدة الجوهرة من افضل شركات تنظيف الخزانات بجدة حيث ان تنظيف خزانات بجدة يحتاج الى مهارة فى كيفية غسيل وتنظيف الخزانات الكبيرة والصغيرة بجدة على ايدى متخصصين فى تنظيف الخزانات بجدة http://emc-mee.com/tanks-cleaning-company-jeddah.html شركة تنظيف خزانات بجدة http://emc-mee.com/water-leaks-detection-isolate-company-dammam.html شركة كشف تسربات المياه بالدمام http://emc-mee.com/ شركة الفا لنقل عفش واثاث http://emc-mee.com/transfer-furniture-jeddah.html شركة نقل عفش بجدة http://emc-mee.com/transfer-furniture-almadina-almonawara.html شركة نقل عفش بالمدينة المنورة http://emc-mee.com/movers-in-riyadh-company.html شركة نقل اثاث بالرياض http://emc-mee.com/transfer-furniture-dammam.html شركة نقل عفش بالدمام http://emc-mee.com/transfer-furniture-taif.html شركة نقل عفش بالطائف http://emc-mee.com/transfer-furniture-mecca.html شركة نقل عفش بمكة http://emc-mee.com/transfer-furniture-yanbu.html شركة نقل عفش بينبع http://emc-mee.com/transfer-furniture-alkharj.html شركة نقل عفش بالخرج http://emc-mee.com/transfer-furniture-buraydah.html شركة نقل عفش ببريدة http://emc-mee.com/transfer-furniture-khamis-mushait.html شركة نقل عفش بخميس مشيط http://emc-mee.com/transfer-furniture-qassim.html شركة نقل عفش بالقصيم http://emc-mee.com/transfer-furniture-tabuk.html شركة نقل عفش بتبوك http://emc-mee.com/transfer-furniture-abha.html شركة نقل عفش بابها http://emc-mee.com/transfer-furniture-najran.html شركة نقل عفش بنجران http://emc-mee.com/transfer-furniture-hail.html شركة نقل عفش بحائل http://emc-mee.com/transfer-furniture-dhahran.html شركة نقل عفش بالظهران http://emc-mee.com/transfer-furniture-kuwait.html شركة نقل عفش بالكويت http://emc-mee.com/price-transfer-furniture-in-khamis-mushit.html اسعار شركات نقل عفش بخميس مشيط http://emc-mee.com/numbers-company-transfer-furniture-in-khamis-mushit.html ارقام شركات نقل عفش بخميس مشيط http://emc-mee.com/new-company-transfer-furniture-in-khamis-mushit.html شركة نقل عفش بخميس مشيط جديدة http://emc-mee.com/transfer-furniture-from-khamis-to-riyadh.html شركة نقل عفش من خميس مشيط الي الرياض http://emc-mee.com/transfer-furniture-from-khamis-mushait-to-mecca.html شركة نقل عفش من خميس مشيط الي مكة http://emc-mee.com/transfer-furniture-from-khamis-mushait-to-jeddah.html شركة نقل عفش من خميس مشيط الي جدة http://emc-mee.com/transfer-furniture-from-khamis-mushait-to-medina.html شركة نقل عفش من خميس مشيط الي المدينة المنورة http://emc-mee.com/best-10-company-transfer-furniture-khamis-mushait.html افضل 10 شركات نقل عفش بخميس مشيط

Add new comment