Mittaustekniikka

Mittaustekniikan yksikkö (MITY) kehittää mittaustekniikan tutkimusta ja teknologiaa. Yksikkö toimii kahdella sovellusalueella: cleantech sekä terveys ja hyvinvointi.

Yksikkö tarjoaa näihin liittyviä palveluja yrityksille, tutkimuslaitoksille ja muille organisaatioille yhteisrahoitteisilla hankkeilla sekä yksittäisinä toimeksiantoina.
MITY concerns on the measurement technology and analytical chemistry
MITY tuotekehityksen tuloksia

Tutkimus

Mittaustekniikan yksikkö toimii kahdella sovellusalueella: cleantech sekä terveys ja hyvinvointi.

Cleantech-tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia mittausteknologian sovellutuksia reaaliaikaiseen ympäristön monitorointiin, kaivannaisteollisuuteen, metsäteollisuuteen sekä uusiutuvan biotalouden synnyttämiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on muiden tutkimuslaitosten ja erityisesti Kainuussa sekä koko Suomessa toimivien yritysten kanssa kehittää kaupallistettavia mittausratkaisuja. Laajan yritysverkoston kanssa voimme testata ja demonstroida kehitettyjä mittalaiteratkaisuja todellisissa teollisuuskohteissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksessa tavoitteena on on-line biosensoreiden kehittäminen ihmisfysiologisiin sovellutuksiin, elintarvikealaa palvelevan analytiikan kehittäminen ja tarjoaminen, kasvien arvoyhdisteiden analytiikka ja bioaktiivisuuksien tutkimus sekä kasvimateriaalien prosessointi. Analyysipalvelujen tarjoaminen valituilla sovellusalueilla on aina tärkeä osa toimintaa tutkimus- ja kehitystyön rinnalla.

Palvelut

Tarjoamme mittaustekniikan tutkimuksen ja teknologian kehittämispalveluja yrityksille, tutkimuslaitoksille ja muille organisaatioille mm. yhteisrahoitteisilla hankkeilla sekä yksittäisinä toimeksiantoina.

Organisaatio ja yhteystiedot

Mittaustekniikan yksikössä toimii noin 40 korkeasti koulutettua tutkijaa ja mittaustekniikan ja analytiikan ammattilaista.

Johtaja

Vesa Virtanen
Johtaja, professori
puh. 0294 484669
GSM 040 839 7023

Cleantech-tutkimuksen vetäjä

Jarkko Räty
Tutkimuspäällikkö, FT
puh. 0294 484638
GSM 040 839 7353

Terveys ja hyvinvointi -tutkimuksen vetäjä

Pekka Kilpeläinen
Tutkimuspäällikkö, FT
puh. 0294 48 8111
GSM 050 578 1403

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat tyypillisesti muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi

Henkilökunnan puhelinnumeroja voit etsiä yliopiston puhelinluettelosta.