Poissaoloilmoittautuminen

Poissaoloilmoittautuminen tulee tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisaikana. Uusien opiskelijoiden poissaoloilmoittautuminen tehdään 12.8.2024 mennessä ja jatkavien opiskelijoiden poissaoloilmoitttautuminen tehdään 1.5.-13.9.2024 välisenä aikana.

Yleistä

Jatkava opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ilman erityistä syytä enintään kahdeksi lukukaudeksi eikä tämä poissaolo kuluta tutkinnon suorittamisaikaa. Lisää tietoa tutkintojen suorittamisajoista

Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus poissaoloon lakisääteisen syyn perusteella (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa sekä vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen). Poissaolo lakisääteisen syyn perusteella pidentää opiskeluaikaa, mikäli poissaolon ajaksi on tehty poissaoloilmoittautuminen.

Uudet opiskelijat ja siirto-opiskelijat

Uusi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain lakisääteisellä syyllä. Poissaoloilmoittautuminen täytyy tehdä ilmoittautumisaikana 12.8.2024 klo 15 mennessä.

Siirto-opiskelijoita koskevat samat ensimmäisen vuoden poissaolosäännöt kuin uusia opiskelijoita.

Muuta huomioitavaa

Jos sinulla on ennestään jokin muu tutkinnonsuoritusoikeus ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi tulevalle lukuvuodelle vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi, mutta huomaathan, että tällöin opiskeluaikaa pidentävät vain ne poissaololukukaudet, joiden ajalle lakisääteinen syy osuu.

Jatkavat opiskelijat

Poissaolevaksi voi ilmoittautua, jos ei aio osallistua opetukseen eikä suorittaa opintoja/tutkintoa lukuvuoden aikana tai jos poissaoloon on lakisääteinen syy eli asepalvelus, siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa.

Jatkava opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi kahdeksi lukukaudeksi. Poissaolon syytä ei tarvitse ilmoittaa eikä tämä poissaolo kuluta tutkinnon suorittamisaikaa. Jos olet kahden lukukauden lisäksi poissa esimerkiksi sairauden takia, kuluttavat nämä poissaolot tutkinnon suorittamisaikaa. Tarvittaessa voit hakea lisäaikaa opintojen loppuun suorittamiseen. Lisäaikaa myönnettäessä otetaan huomioon opiskelijan vaikea elämäntilanne (esimerkiksi sairaus), joka tulee todistaa lisäaikaa hakiessa luotettavilla dokumenteilla, kuten lääkärintodistuksella tai muulla selvityksellä.

Myös poissaolevaksi ilmoittautuminen on tehtävä ilmoittautumisaikana.

Voit tehdä poissaoloilmoittautumisen seuraavilla tavoilla:

  1. OILI-järjestelmällä. Syksyllä tehty kevätlukukauden poissaoloilmoitus on mahdollista muuttaa läsnäoloksi kevään ilmoittautumisajan ollessa voimassa.
  2. Sähköpostitse tai postitse. Poissaoloilmoittautumisen voi hoitaa palauttamalla allekirjoitettu ilmoittautumislomake sähköpostilla tai postitse koulutuksen lähipalveluihin.
  3. Asioimalla koulutuksen lähipalveluissa, ilmoittautumislomake kannattaa täyttää etukäteen. Tarkista aukioloajat koulutuksen lähipalveluista.