Poissaoloilmoittautuminen

Poissaoloilmoittautuminen tulee tehdä ilmoittautumisaikana. Uudet opiskelijat 12.8.2023 mennessä ja jatkavat opiskelijat 2.5.-13.9.2023 välisenä aikana.

Yleistä

Jatkava opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ilman erityistä syytä enintään kahdeksi lukukaudeksi eikä tämä poissaolo kuluta tutkinnon suorittamisaikaa. Lisää tietoa tutkintojen suorittamisajoista

Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus poissaoloon lakisääteisen syyn perusteella (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa sekä vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen). Poissaolo lakisääteisen syyn perusteella pidentää opiskeluaikaa, mikäli poissaolon ajaksi on tehty poissaoloilmoittautuminen.

Uudet opiskelijat ja siirto-opiskelijat

Uusi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain lakisääteisellä syyllä. Poissaoloilmoittautuminen täytyy tehdä ilmoittautumisaikana 12.8.2023 klo 15 mennessä.

Siirto-opiskelijoita koskevat samat ensimmäisen vuoden poissaolosäännöt kuin uusia opiskelijoita.

 • Tee poissaoloilmoittautuminen täyttämällä ilmoittautumis- ja rekisteröintilomake opintoasioiden lomakesivulta ja lähettämällä se muiden vaadittujen asiakirjojen kanssa sähköpostilla tai postissa koulutuksen lähipalveluihin. HUOM! postitse lähetetyt asiakirjat tulee olla perillä ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.
 • Koulutuksen lähipalvelut tiedekunnittain

  Humanistinen tiedekunta: study.humanities(at)oulu.fi
  Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta: study.education(at)oulu.fi
  Luonnontieteellinen tiedekunta: study.science(at)oulu.fi
  Teknillinen tiedekunta: study.technology(at)oulu.fi
  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta: study.fbmm(at)oulu.fi
  Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta: study.itee(at)oulu.fi
  Lääketieteellinen tiedekunta: study.medicine(at)oulu.fi
  Oulun Kauppakorkeakoulu: study.business(at)oulu.fi

 • Mikäli poissaoloilmoittautumista ei ole tehty edellä kuvatulla tavalla määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava Oulun yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ja maksettava uudelleenkirjaamismaksu.
 • HUOM! Jos sinulla ei ole yliopistolaissa määriteltyä syytä poissaolevaksi ilmoittautumiselle, sinun tulee ilmoittautua läsnäolevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi.
Muuta huomioitavaa

Jos sinulla on ennestään jokin muu tutkinnonsuoritusoikeus ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi tulevalle lukuvuodelle vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi, mutta huomaathan, että tällöin opiskeluaikaa pidentävät vain ne poissaololukukaudet, joiden ajalle lakisääteinen syy osuu.

Jatkavat opiskelijat

Poissaolevaksi voi ilmoittautua, jos ei aio osallistua opetukseen eikä suorittaa opintoja/tutkintoa lukuvuoden aikana tai jos poissaoloon on lakisääteinen syy eli asepalvelus, siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa. Myös poissaolevaksi ilmoittautuminen on tehtävä ilmoittautumisaikana.

Voit tehdä poissaoloilmoittautumisen seuraavilla tavoilla:

 1. OILI-järjestelmällä. Syksyllä tehty kevätlukukauden poissaoloilmoitus on mahdollista muuttaa läsnäoloksi kevään ilmoittautumisajan ollessa voimassa.
 2. Sähköpostitse tai postitse. Poissaoloilmoittautumisen voi hoitaa palauttamalla allekirjoitettu ilmoittautumislomake sähköpostilla tai postitse koulutuksen lähipalveluihin.
 3. Asioimalla koulutuksen lähipalveluissa, ilmoittautumislomake kannattaa täyttää etukäteen. Tarkista aukioloajat koulutuksen lähipalveluista.