Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille laadittu ohjeisto siitä, miten opetus ja opiskelu etenevät. Opetussuunnitelmassa kuvataan muun muassa opetussuunnitelman rakenne ja ajoitussuunnitelma (eli opintojaksojen suositeltu suoritusjärjestys opetusperiodeittain, lukukausittain ja lukuvuosittain), tutkinnon osaamistavoitteet sekä jokaisen opintojakson yksityiskohtaiset tiedot (ks. tarkemmin kohdasta opintojakso).

Opetussuunnitelma