Tutkintotodistus, tutkintotodistuksen liite ja Diploma Supplement

Valmistuessaan opiskelija saa tutkintotodistuksen, tutkintotodistuksen liitteen ja Diploma Supplementin.

Valmistuva, toimi näin!

Tutkintotodistus

Oulun yliopiston antamasta tutkintotodistuksesta käy ilmi opiskelijan nimi ja syntymäaika, tutkintonimike ja koulutusala, tutkinnon pääaine, yliopistojen tutkinnoista annettu asetus sekä valmistumispäivämäärä.

Huom! Opiskelijat, joiden valmistumispäivämäärä on aikaisintaan 1.8.2022, saavat virallisen tutkintotodistuksensa sähköisenä. Lisäksi heille jaetaan tutkintotodistuksen paperinen kopio.  Ennen 1.8.2022 valmistuneet opiskelijat saavat virallisen tutkintotodistuksensa paperisena koulutuksen lähipalveluilta.

Sähköisen tutkintotodistuksen lisäksi opiskelija saa valmistuessaan tutkintotodistuksen liitteen, Diploma Supplementin sekä paperisen kopion tutkintotodistuksesta ja sen liitteistä.

Valmistumisen yhteydessä opiskelija lataa Pepin Atomi-palvelusta virallisen tutkintotodistuksen liitteineen maksuttomasti. Tutkintotodistuksen paperisen kopion opiskelija voi joko noutaa koulutuksen lähipalveluiden palvelupisteeltä, vastaanottaa osallistumalla publiikkiin tai pyytää toimittamaan todistuskopio omaan osoitteeseensa postitse. Todistuskopion toimitustapa valitaan valmistumishakemuksen yhteydessä Valo-palvelussa.

Tutkintotodistukset säilytetään Oulun yliopiston sähköisessä arkistossa. Arkistoidusta todistuksesta voi saada jäljennöksen pyydettäessä. Jos opiskelija esimerkiksi hävittää alkuperäisen todistuksen ja pyytää uutta, hänelle toimitetaan kaksoiskappale arkistoidusta todistuksesta. Kaksoiskappale on opiskelijalle maksullinen.

Tutkintotodistuksen liite

Tutkintotodistuksen liite sisältää erittelyn kaikista opiskelijan tutkintoon suorittamista opintosuorituksista.

Tutkintotodistuksen liitteestä käy ilmi tutkinnon opintosuoritukset ja niiden nimi, laajuus, arviointi sekä suorituspäivämäärä. Lisäksi liitteessä on opinnäytetyön tiedot sekä mahdolliset pätevyys- ja muut lisätiedot.

Diploma Supplement

Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja Opetusministeriön kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Diploma Supplementin tarkoitus on lisätä tutkintojen kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja helpottaa liikkuvuutta valmistumisen jälkeen.

Diploma Supplementista ilmenee kunkin tutkinnon taso, rakenne ja laajuus, sisältö ja tutkinnon asema kansallisessa koulutusjärjestelmässä. Lisäksi siinä annetaan tietoa suoritetun tutkinnon antamasta kelpoisuudesta. Diploma Supplementin liitteenä on englanninkielinen opintosuoritusote ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

 

Lisätietoja Diploma Supplementista löytyy Euroopan komission sivuilta.