Tutkintotodistus, tutkintotodistuksen liite ja Diploma Supplement

Valmistuessaan opiskelija saa tutkintotodistuksen, tutkintotodistuksen liitteen ja Diploma Supplementin.

Valmistuva, toimi näin!

Tutkintotodistus

1.8.2022 alkaen Oulun yliopistosta valmistuvien virallinen tutkintotodistus on sähköinen tutkintotodistus. Lue ohjeet tutkintotodistuksen lataamiseksi täältä.

Oulun yliopiston antamasta tutkintotodistuksesta käy ilmi opiskelijan nimi ja syntymäaika, tutkintonimike ja koulutusala, tutkinnon pääaine, yliopistojen tutkinnoista annettu asetus sekä valmistumispäivämäärä.

Sähköisen tutkintotodistuksen lisäksi opiskelija saa valmistuessaan tutkintotodistuksen liitteen ja Diploma Supplementin.

1.10.2022 alkaen kaikille opiskelijoille ei toimiteta automaattisesti tutkintotodistuksen paperista kopiota. Publiikkiin osallistuville opiskelijoille jaetaan tutkintotodistuksesta paperinen kopio Oulun yliopiston sinisessä kansiossa. Tekniikan alan opiskelijoiden todistuskopio jaetaan TEKin kansioissa. Valmistunut opiskelija voi myös noutaa henkilökohtaisesti tyhjän todistuskansion itselleen Koulutuksen lähipalveluiden palvelupisteestä sen aukioloaikoina.

Tutkintotodistukset säilytetään Oulun yliopiston sähköisessä arkistossa. Arkistoidusta todistuksesta voi saada jäljennöksen pyydettäessä. Jos opiskelija esimerkiksi hävittää alkuperäisen todistuksen ja pyytää uutta, hänelle toimitetaan kaksoiskappale arkistoidusta todistuksesta. Kaksoiskappale on opiskelijalle maksullinen.

Tutkintotodistuksen liite

Tutkintotodistuksen liite sisältää erittelyn kaikista opiskelijan tutkintoon suorittamista opintosuorituksista.

Tutkintotodistuksen liitteestä käy ilmi tutkinnon opintosuoritukset ja niiden nimi, laajuus, arviointi sekä suorituspäivämäärä. Lisäksi liitteessä on opinnäytetyön tiedot sekä mahdolliset pätevyys- ja muut lisätiedot.

Opiskelija voi ladata omat opintosuoritustietonsa myös Oma Opintopolku -palvelusta. Palvelun käyttö vaatii tunnistautumisen.

Diploma Supplement

Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja Opetusministeriön kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Diploma Supplementin tarkoitus on lisätä tutkintojen kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja helpottaa liikkuvuutta valmistumisen jälkeen.

Diploma Supplementista ilmenee kunkin tutkinnon taso, rakenne ja laajuus, sisältö ja tutkinnon asema kansallisessa koulutusjärjestelmässä. Lisäksi siinä annetaan tietoa suoritetun tutkinnon antamasta kelpoisuudesta. Diploma Supplementin liitteenä on englanninkielinen opintosuoritusote ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Lisätietoja Diploma Supplementista löytyy Euroopan komission sivuilta.