Opiskeluoikeuden palautus ja passiivirekisteri

Opiskelija voi menettää opiskeluoikeuden eri syistä. Yliopistolain mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos hän ei hoida lukuvuosi-ilmoittautumista yliopiston määräämällä tavalla.

Opiskeluoikeuden palautus ja passiivirekisteri

Opiskeluoikeus on alkanut 1.8.2005 tai sen jälkeen

Opiskelija voi menettää opiskeluoikeuden eri syistä. Yliopistolain mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos hän ei hoida lukuvuosi-ilmoittautumista yliopiston määräämällä tavalla. Oulun yliopistossa koulutuspalvelut määrää vuosittain opiskelijoiden ilmoittautumisajan ja antaa ohjeet ilmoittautumisesta läsnä- tai poissaolevaksi. Opiskelija, joka ei ole tehnyt lukuvuosi-ilmoittautumista yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeuden. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava opiskeluoikeuden aktivointia. Jos opiskeluoikeus palautetaan ja saat oikeuden ilmoittautua yliopistoon, peritään sinulta uudelleenkirjaamismaksu 35 euroa.

Opiskeluoikeuden palautusta haetaan Eforms-järjestelmässä.

Hakemuksen liitteeksi kandidaatin- tai maisterintutkintoa suorittava opiskelija liittää HOPS-ohjaajan, pääaineen opintoneuvojan tai omaopettajan hyväksymän tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen HOPSin opintojen loppuun saattamisesta. Huom! Jos olet ottanut opiskelupaikan vastaan Oulun yliopistossa, mutta olet laiminlyönyt ensimmäisen lukukauden ilmoittautumisen ja haet opiskeluoikeuden palautusta, sinun ei tarvitse sisällyttää hakemukseen liitteitä.

Tohtoriopiskelijan tulee tarkistaa ohjeet ja tarvittavat liitteet UniOGSin sivulta.

Opiskeluoikeus on alkanut ennen 1.8.2005 tai jos kyseessä on jatkotutkinto-oikeus (passiivirekisteri)

Perus- ja jatkotutkinto-opiskelijan, joka ei opiskele aktiivisesti, opiskeluoikeus voidaan siirtää passiiviseksi. Passiivirekisteri koskee niitä perustutkinto-opiskeluoikeuksia, jotka ovat alkaneet ennen 1.8.2005 sekä jatkotutkinto-oikeuksia (lisensiaatin ja väitöskirjatutkijan tutkinnot) opintojen aloittamisajankohdasta riippumatta.