Biokiertotalouden kestävät pakkausratkaisut

BIOPAK-ryhmähankkeessa kehitetään uudelleenkäyttöratkaisuja puukuitupakkauksille sekä tätä edesauttavia mittaus- ja prosessimenetelmiä sekä kuluttajanäkökulmia.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

299 808 EUR

Projektin koordinaattori

Tampereen ammattikorkeakoulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

TAMK:in vetämässä BIOPAK-ryhmähankkeessa keskitytään tutkimaan uudelleenkäyttöratkaisuja puukuitupakkauksille. Pullonkaulana kierrätyskuidun käyttämiselle pakkauksissa ovat paitsi sääntely myös tekniset ja prosessin laatuun liittyvät tekijät kuten mikromuovit.

Painotus hankkeessa on kierrätyksessä ja takaisinotto- ja uudelleenkäyttöratkaisuissa. Näkökulmina ovat kokonaisprosessin resurssitehokkuuden kehittäminen, kuluttajanäkökulman mukaan ottaminen jo pakettien suunnitteluvaiheessa sekä puukuitujen kierrätysprosessissa mikromuovipartikkeleiden mittausten tuominen mukaan tarkasteluun.

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään mikromuovien mittaamista kierrätyssellusta. Mikromuoveja syntyy esimerkiksi kartonkinestepakkauksista, joissa on kerroksellinen barrier-rakenne. Perinteisesti barrier-rakenne on muovikalvo, minkä erottaminen kartongin kuiduista kierrätysvaiheessa on haasteellista.

Tässä tavoitteena on tuottaa mittausteknisiä konseptiratkaisuja, joiden avulla voidaa validoida kierrätyssellun mikromuovipitoisuus regulaation niin vaatiessa.

Hankkeessa tunnistettavien mittausratkaisujen ympärille kootaan jatkokehitystä varten soveltuva ekosysteemi.

Hankkeen toteuttaa Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö MITY Kajaanissa, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK Savonlinnassa ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. Valtakunnallinen EAKR-rahoitus tulee Hämeen ELY-keskuksen kautta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1.1 M euroa.