NMR-spektroskopian tutkimusyksikkö

NMR-tutkimusyksikkö keskittyy moderniin ydinmagneettiseen resonanssispektroskopiaan (NMR-spektroskopiaan). NMR-ilmiö tunnetaan erityisesti lääketieteellisestä magneettikuvauksesta, mutta se soveltuu erinomaisesti myös molekyylien ja materiaalien rakenteen ja ominaisuuksien määrittämiseen sekä niiden kuvantamiseen. Kehitämme uusia kokeellisia ja laskennallisteoreettisia NMR-menetelmiä molekyylien, materiaalien ja nanosysteemien tutkimiseen sekä tulosten tarkkaan tulkitsemiseen.

Tutkimus

NMR-tutkimusyksikkö koostuu teoreettisesta ja kokeellisesta tutkimusryhmästä, jotka muodostavat yhtenäisen yhteistyöympäristön NMR-tutkimukselle. Tutkimuksemme kattaa laajan alueen aiheita molempiin aloihin liittyen. Kehitämme uusia NMR-spektroskopiaan liittyviä menetelmiä ja sovellamme niitä monitieteisessä tutkimuksessa.

Tarjoamme opetusta sekä kandi- että maisteriohjelmissa, ja ohjaamme myös jatko-opiskelijoita. Näistä ohjelmista valmistuvat henkilöt työllistyvät mm. opettajina, tutkijoina yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja teollisuudessa, sekä sairaalafyysikkoina.