Palveluiden yhteystiedot

Lainaus ja neuvonta
Puh. 0294 48 3501, sähköposti: kirjasto@oulu.fi

Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus
Puh. 0294 483504 (yleensä ma-pe klo 9-15), sähköposti: informationservice@oulu.fi

Bibliometriset palvelut
Sähköposti: bibliometriikka@oulu.fi

Kaukopalvelu, tilaava (oululaiset asiakkaat)
Puh. 0294 483503, sähköposti: oyk.kaukopalvelu@oulu.fi

Kaukopalvelu, lähettävä (Oulun ulkopuoliset asiakkaat)
Puh. 0294 483520, sähköposti: kirjasto.kaukopalvelu@oulu.fi

Kokoelmiin liittyvät asiat, hankintaehdotukset, kokoelmien siirrot ja lahjoitusasiat
Sähköposti: kirjasto.kokoelmat@oulu.fi

Kurssikirjat ja kirjatilauksia koskevat tiedustelut
Sähköposti: kirjasto.hankinta@oulu.fi

Lehtihankinta
Sähköposti: kausijulkaisut.tilaukset@oulu.fi

Elektroniset aineistot
Sähköposti: elele@oulu.fi

Julkaiseminen Acta-sarjassa tai muissa Oulun yliopiston sarjoissa
Sähköposti: acta.toimitus@oulu.fi
Tiedekirjasto Pegasus, 3. kerros

Diplomitöiden ja pro gradu -töiden sekä kandidaatintutkielmien julkaiseminen
Sähköposti: laturi@oulu.fi
Tiedekirjasto Pegasus, 3. kerros

Urkund-järjestelmä
Sähköposti: urkund@oulu.fi
Tiedekirjasto Pegasus, 3. kerros

Oamkin opinnäytetöiden julkaiseminen
Sähköposti: theseus_kirjasto@oamk.fi

Oulun yliopiston julkaisurekisteri
Sähköposti: oy.tutkii@oulu.fi
Tiedekirjasto Pegasus, 3. kerros

Oamkin julkaisurekisteri
Sähköposti: julkaisurekisteri.kirjasto@oamk.fi

Avoin julkaiseminen
Sähköposti: openpublishing@oulu.fi

Tutkimusdata
Sähköposti: researchdata@oulu.fi

 


 

 

Viimeksi päivitetty: 17.9.2020