Älykkäät mittaukset karjan ruokinnassa ja terveydessä

Älykkäät mittaukset karjan ruokinnassa ja terveydessä (ÄLYREHU) EIP-kehittämishanke

Projektin kuvaus

Hanke: Älykkäät mittaukset karjan ruokinnassa ja terveydessä (ÄLYREHU) EIP-kehittämishanke

 

Projektin kesto: 1.1.2018 - 30.11.2020

Toteuttaja: Mittaustekniikan yksikkö, ProAgria Kainuu ry

Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020, Maaseudun innovaatioryhmät, EIP. Hankkeen budjetti on 319 818 euroa, josta EU-rahoitusosuus on 42 %.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja rehun laadunvalvontaan ja karjan ruokinnan lehmäkohtaisen tasapainon seuraamiseen kehittämällä tilakäyttöön soveltuvia mittareita ja niiden tiedonsiirtosovelluksia mittaustulosten tehokasta hyödyntämistä varten. Hankkeen ratkaisuilla pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan viljelijän arkea, mutta myös laskemaan ruokintakustannuksia ja parantamaan tuottavuutta.

Toteutus: Käyttöönotettavilla ja kehitettävillä mittauksilla optimoidaan säilörehun korjuuaikaa ja esikuivatun tuorerehun keruuaikaa, sekä voidaan seurata rehun kuiva-ainepitoisuutta jopa päivittäin ja varmistaa näin oikea sekoitussuhde väkirehun kanssa aperuokinnassa. Ruokinnan vaikutusta naudan hyvinvointiin on myös tarpeen seurata. Erityisen tärkeää on poikimisen jälkeen korkeisiin tuotoksiin yltävien lehmien tiivis lehmäkohtainen seuranta, joka on mahdollista kehitettävillä biosensorimittauksilla. Hankkeessa esitetään ratkaisuja myös mittaustuloksien vaivattoman tiedonsiirron, järjestelmällisen tallentamisen sekä niiden pitkäaikaisvertailujen helpottamiseksi. Hankkeen ratkaisuja pilotoidaan lopuksi tiloilla.

Projektin koordinaattori: Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit: ProAgria Kainuu ry

Tutkimusryhmä: Mittaustekniikan yksikkö

Yhteyshenkilö: Tuija Kallio (tuija.kallio(at)oulu.fi)

Projektin kotisivu: https://ita-suomi.proagria.fi/hankkeet/alykkaat-mittaukset-karjan-ruokinnassa-ja-terveydessa-alyrehu-9369

 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto