Kajaani Lab –projekti

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteet: Hankeen avulla luodaan laboratorioon osaamisympäristö, jossa henkilökunnan osaamista syvennetään, lisätään erityisosaajien määrää, lisätään tutkimustarjonnan laajuutta ja parannetaan ja monipuolistetaan infrastruktuurin tehokasta käyttöä henkilöstön lisäkoulutuksen avulla.

Osaamista lisätään terveysteknologiassa, biosensoripintojen valmistamisessa eri tulostusmenetelmillä sekä sensoripintojen materiaalien ja  lukulaitteiden osalta. Lisäksi tavoitteena on hallita uusien mallinnusohjelmien laaja-alainen käyttö.

Koulutuksen avulla henkilöstö saa uudet biotekniset työkalut käyttöönsä, sekä paremmat valmiudet hallita ja optimoida pilotointeja ja proof of consept vaiheita. Toisaalta MITY voi paremmin hankkeen aikana ja sen jälkeen tukea mikro- ja pk -yritysten omia kehitysprojekteja ja kilpailukykyä.

Tavoitteena on myös parantaa MITY:n  kilpailukykyä hankkia kansainvälistä t&k –rahoitusta. Koulutukseen sisältyy kansainvälisen hankkeen tekeminen rahoittajille yhdessä kumppaneiden kanssa. Koulutuksen avulla luodaan ja juurrutetaan organisaatioon biobisness –innovaatiomalli.

 

Koulutusmenetelmät: Koulutuksessa on mukana erilaisia näyttötekniikoita, demonstraatioita, ongelman ratkaisumenetelmien hallintaa, hand on –työtapojen opettelua ja diagnosoivaa sekä instrumenttaalista opetusta. Opetusta voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai webinaareissa.

Hankkeessa toteutetaan kouluttajakoulutusstrategia eli koulutetut henkilöt voivat toimia henkilöstön kouluttajina hankkeen aikana ja sen jälkeen. Myös yritykset voivat käyttää koulutettuja tutkijoita omissa kehitysprojekteissaan.

 

Hankkeen koulutusmodulit ovat:

  • Kainuun luonnon biomassat
  • Tietokoneperusteisen fysiikan ja kemian ilmiöiden mallinnus
  • Tulevaisuuden cleantech alan mittausratkaisut
  • E –health
  • Uudet nousevat osaamis- ja hanketarpeet sekä rahoitusinstrumentit

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2015-31.8.2018. Projektin budjetti on 392 232 €. Päärahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus / ESR. Kontaktihenkilö on projektipäällikkö Jouko Käsmä (sähköposti: jouko.kasma@oulu.fi)

 

Liitteet: 

 RollUpp-posteri Kajaani Lab

 Kajaani Lab -päätösseminaari 21.8.2018

 Kajaani Lab -päätösseminaari: Cleantech testausympäristö

 Kajaani Lab -päätösseminaari: Kainuun luonnon biomassat

 Kajaani Lab -päätösseminaari: Multiphysics simulation

 Kajaani Lab -päätösseminaari: Terveys

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto