PALi-projekti

Projektin kuvaus

Hankkeen nimi: S 11564 Mittalaitelaboratorion ja Biotekniikan laboratorion palvelututkimuksen ja innovaatiokyvykkyyden kehittäminen (S 11564 PALi –projekti)

Hankkeen päärahoittaja: EU-ohjelma/ESR

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteisiin kuuluu laboratorioiden asiakaslähtöisen (yrityslähtöisen) palvelututkimuksen kehittäminen ja sen volyymin (absoluuttisen ja suhteellisen) kasvattaminen sekä yhteistyön tiivistäminen yhteisen palvelutarjonnan kautta. Palvelututkimusta tullaan tarjoamaan etenkin Kainuun alueen yrityksille (esim. Metso, UPM, CABB -Cemicals, Kiantama) näiden tutkimus-, tuotekehitys-, innovaatio- ja palvelutoimien tueksi. Hankkeessa kehitetään laboratorioiden sisäisiä toiminta-malleja, ideoidaan uusia palveluja (palvelusalkku), tehdään aktiivista markkinointia ja yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. Markkinointia toteutetaan myös ulkomaisille yrityksille ja tutkimuslaitoksille.

Yritysyhteistyön laajuus käsittää n. 100 yritystä. Lisäksi MIKES ja Cemis-Oulu tekevät strategista palveluliiketoiminta yhteistyötä. Cemis –kehittämisohjelman kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä mm. uuden Cemis -kehittämisohjelman suunnittelussa, erityisesti siihen sisältyneen CBD –ohjelman osalta.

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat osa CEMIS-OULUN entisten MILAn ja BIOn henkilöt, jotka ovat avainroolissa palvelututkimusta kehitettäessä ja toteuttaessa (laboratorioiden koulutus- ja tutkimusyksiköiden tutkimusjohtajat, tutkijat, jatkokoulutettavat, laboratorio- ja tietohallintohenkilöstö, t&k -hankkeita valmistelevat projekti- ja suunnitteluhenkilöstö sekä yritysyhteistyöstä vastaavat henkilöt).

Toimenpiteet ja tulokset

Kehitetään kohderyhmien innovaatio- ja yrittäjyysosaamista sekä tuotteistamis- ja kaupallistamisosaamista, jotta tehokas palvelututkimus olisi mahdollista. Toimenpiteet (mm. toimintajärjestelmän päivitys, koulutus, kansainvälinen toiminta) kohdistetaan toiminnanohjaustyökaluihin että työntekijöihin.

Muodostetaan tarkka kuva laboratorioiden palvelututkimuksen nykytilanteesta palvelusalkun sisällön suunnittelemiseksi ja kokoamiseksi. Palvelusalkun kehittämisen tavoitteena on vastata nykyistä paremmin yritysten tarpeisiin. Yritysten tarpeet on huomioitu uusien analyysimenetelmien (DNA – , ORAC –, ammonium- ja resvatrolianalytiikan) kehittämisessä ja uuden polven mittalaitteiden (OPM –mittalaite ja Jukkas Instruments) kehitystyössä. Tulokset kaupallistetaan tuote spinoffeina ja / tai palveluliiketoimintana.

Cemis-Oulun –innovaatiokeskukselle tehtiin yhteiset ohjeet ja tuote- sekä laitekortit koko TKI –palvelujärjestelmän osalta. Ko. materiaali palvelee yritysasiakkaita ja TKI –hankkeiden tekemistä.

Hankkeen kustannusarvio: CEMISin toimijat koko hankkeen kustannusarvio: 682 914€

Hankkeen toteuttajat: Oulun yliopiston, Kajaanin yliopistokeskus (Mittalaitelaboratorio ja Biotekniikan laboratorio). 1.1.2010 alkaen käytetty toteuttajaorganisaatiosta nimeä: Oulun yliopisto Cemis-Oulu. Projektipäällikkö Jouko Käsmä.

PALi-projektin esittely:

Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Cemis-Oulun innovaatiojärjestelmä

Suomeksi
Englanniksi
Venäjäksi

Cemis-Oulun palveluliiketoiminta

 PALi - Alueelliset innovaatiokeskusten menestyksen avaimet -seminaari

Innovaatioseminaarin esitykset 10.-11.10.2011:

Metrologia innovaatioiden tukijalkana - Martti Heinonen

Millaista on tulevaisuuden työ ja innovaatiotoiminta? Janica Ylikarjula

Saadaanko tutkimushankkeen ja yrityksen tarpeet kohtaamaan? Anssi Mäkynen

Maaseudulla aloittavien ja toimivien mokroyritysten tukeminen - Pirjo Oikarinen

Palvelututkimuksen ja innovaatiokyvykkyyden kehittäminen yhdessä yritysten ja rahoittajien kanssa - Jouko Käsmä

 

PALin päätösseminaari pidettiin 1.11.2012

Uutta teknologiaa, uusia osaajia ja innovaatioita - Jarkko Räty

 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto