INNOBIO

Projektin kuvaus

Hankkeen keskeinen tavoite on vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä kehittämällä mittausratkaisuja bioenergiatuotannon ja kaivosteollisuuden prosessien optimointiin. Hankkeessa lisäksi on tavoitteena fermentointiosaamisen kehittäminen (bioetanolin tuotanto) ja siihen liittyvän jo olemassa olevien pilottimittakaavan laitteistojen modernisointi. Hanketta on valmisteltu tiivisti keskeisten Kainuulaisten yritysten kanssa ottaen huomioon heidän tarpeet. Hankkeessa kehitettyjä ratkaisuja pilotoidaan yhdessä yritysten kanssa. Lupaavat teknologiset ratkaisut kaupallistetaan hankkeen jälkeen yritysten T&K-projektien kautta.

Hanke on osa Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön MITYn hankekokonaisuutta Cemis-kehittämisohjelmassa. Hankkeessa toinen toteuttaja on VTT Oy:n Kajaanin yksikkö. Hanke toteutetaan 1.1.2019 - 31.12.2020 välisenä aikana, ja sen budjetti on 949.000 € rahoittajana Kainuun Liitto (Euroopan aluekehitysrahasto EAKR), Kajaanin ja Sotkamon kunta, Yritykset sekä VTT Oy ja Oulun yliopisto. Toteutukseen  osallistuu 10+ eri alojen asiantuntijaa, tutkijaa ja teknisen tuen henkilöä. 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto