University of Oulu, 2016

Lakkautetut tutkinto-ohjelmat

Oulun yliopistossa on ollut useita rinnakkaisia tutkinto-ohjelmia, joissa ei käytännössä ole toimintaa ja joissa ei ole ollut opiskelijavalintaa.  Rinnakkaiset tutkinto-ohjelmat yh­distämällä selkeytetään koulutustarjontaa ja vähennetään tut­kinto-ohjelmien määrää.

Opiskelijalla, joka yliopiston hallituksen päätöksen (16.12.2014 § 4) voimaan tullessa on ollut opiskelijana lakkautettavassa tutkinto-ohjelmassa, on oikeus siirtyä opiskelemaan päätöksessä mainittuun vastaavaan, rinnakkaiseen tutkinto-ohjelmaan. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi aiemmassa tutkinto-ohjelmassa suoritetut opinnot yliopiston määräämällä tavalla.

Opiskelijoihin otetaan yhteyttä, selvitetään opintojen nykytila ja laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelija voi myös itse ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen study(at)oulu.fi.

Lue tarkemmat ohjeet ja luettelo lakkautetuista tutkinto-ohjelmista oman tiedekuntasi verkkosivuilta.

Viimeksi päivitetty: 29.3.2019