Opinto-ohjaus

Omassa tutkinto-ohjelmassa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ohjausta antavat ensisijaisesti sinulle nimetty omaopettaja sekä opintoneuvoja. Koulutuksen lähipalveluun voit olla yhteydessä kaikissa tutkinto-ohjelmaasi liittyvissä kysymyksissä koskien opiskelua, opintoneuvontaa ja tutkinnon suorittamista.

HOPSin laatimiseen liittyvissä asioissa sinua neuvoo omaopettaja tai muu yksikön nimeämä ohjaaja. Apua saa tarvittaessa myös opintoneuvojalta. Tutustu myös HOPS-ohjauksen ja OodiHOPS-työkalun käytön yhteiset linjaukset Oulun yliopistossa.

Lisäksi yliopisto tarjoaa yleistä opiskelu- ja uraohjausta

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet. Opiskelun ohjeet siirtyvät asteittain Sinulle-osioon. Seuraathan oman tiedekuntasi viestintää siirtymisen aikataulusta. Kaikkien tiedekuntien ohjeet löytyvät täältä viimeistään syyskuussa 2019.

Tiedekunnan jokaisella koulutuksella on oma opintoneuvojansa. Opintoneuvontaan voit hakeutua aina, kun tunnet sitä tarvitsevasi. Opintoneuvontaa ja -ohjausta antavat erityisesti seuraavat henkilöt:

 • Autio Tiia (huone KE223, puh 0294 48 3710)
  • Varhaiskasvatus
  • Laaja-alainen maisteriohjelma (kako, kapsy, vaka)
  • Vastaanottoaika maanantaisin klo 13-15
 • Haapakoski Jani (huone KE225, puh. +358 294 483715)
  • Intercultural Teacher Education
  • luokanopettajakoulutukset
  • harjoittelu ulkomailla
  • vaihto-opiskelu
  • Vastaanottoaika maanantaisin klo 12-14
 • Holtinkoski-Perttula Katja (huone KE233, puh. 0294 48 3604)
  • luokanopettajakoulutukset
  • musiikkikasvatus
  • omaopettaja- ja pienryhmäohjaustoiminnan koordinointi KTK:ssa
  • Vastaanottoaika torstaisin klo 9-11
 • Pesonen Minna (huone KE221, puh. 0294 48 7333)
  • kasvatustieteet ja kasvatuspsykologia
  • laaja-alainen maisteriohjelma (kako, kapsy, vaka)
  • Vastaanottoaika keskiviikkoisin klo 12-14
 • Pihlajamaa Emma (huone KE224-1, puh. )
  • Master’s Programme in Education and Globalisation
  • Master’s Programme in Learning, Education and Technology
 • Rantasuo Tari (työhuone KE219, puh. 0294 48 7455)
  • kotimaan tuettu harjoittelu
 • Sainio Minna (huone KE234, puh. 0294 48 3660)
  • erityispedagogiikka
  • luokanopettajakoulutukset
  • Vastaanottoaika tiistaisin klo 12-14

 

 • Loukkola Paula, Snellmanian palvelupiste (puh. 0294 48 3654)
  • lastentarhanopettajien lisäkoulutus
 • Impiö Niina (huone KTK201, Tel +358 294 487458)
  • koordinaattori ja omaopettaja, Learning, Education and Technology maisteriohjelma

Sijainti: Kompassi-palvelupisteen 2. kerros, kulku Opintokadulta G2-porrasrapusta, hissillä tilasta KE1020 tai Kemiankadulta F2-rapun kohdalta.
Sisäinen posti: Kompassi 2

Kasvatustieteiden tiedekunnan ohjauskartta

Jos sinua mietityttää oletko oikealla alalla, mitä teet valmistumisen jälkeen, millaisia opintovalintoja kannattaa tehdä, opintojen etenemistahti, motivaatio, alanvaihto tai jokin muu opintojen sujuvuuteen vaikuttava tekijä, otathan yhteyttä opintoneuvojaan.  Opintoneuvoja ohjaa ja auttaa eri opintojen vaiheissa monenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa. Hän on tavattavissa työhuoneessaan vastaanottoaikana, muita aikoja voi varata ja kysymyksiä saa esittää myös sähköpostitse. Opintoneuvoja löytyy myös Instagramista opintoneuvoja_saara

Opintoneuvoja, erikoissuunnittelija:
Saara Luhtaanmäki
e-mail: Etunimi.Sukunimi (ät) oulu.fi
puh: 0294 482371 / 040 834 5796
työhuone: KE1011
vastaanottoaika keskiviikkoisin klo 13-15

Jos sinua mietityttää oletko oikealla alalla, mitä teet valmistumisen jälkeen, millaisia opintovalintoja kannattaa tehdä, opintojen etenemistahti, motivaatio, alanvaihto tai jokin muu opintojen sujuvuuteen vaikuttava tekijä, otathan yhteyttä opintoneuvojaan.  Opintoneuvoja ohjaa ja auttaa eri opintojen vaiheissa monenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa. Hän on tavattavissa työhuoneessaan ja aikoja voi varata ja kysymyksiä saa esittää myös sähköpostitse.

Opintoneuvoja, erikoissuunnittelija:
Reijo Saari
e-mail: Etunimi.Sukunimi (ät) oulu.fi
puh: 0294 482087 / 040 5661681
työhuone: KE1010
 

Jos sinua mietityttää oletko oikealla alalla, mitä teet valmistumisen jälkeen, millaisia opintovalintoja kannattaa tehdä, opintojen etenemistahti, motivaatio, alanvaihto tai jokin muu opintojen sujuvuuteen vaikuttava tekijä, otathan yhteyttä opintoneuvojaan.  Opintoneuvoja ohjaa ja auttaa eri opintojen vaiheissa monenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa. Hän on tavattavissa työhuoneessaan ja aikoja voi varata ja kysymyksiä saa esittää myös sähköpostitse.

Opintoneuvojat, erikoissuunnittelijat:
Reijo Saari (Rakennesuunnittelu)
e-mail: Etunimi.Sukunimi (ät) oulu.fi
puh: 0294 482087 / 040 5661681
työhuone: KE1010

Saara Luhtaanmäki (Yhdyskuntatekniikka)
e-mail: Etunimi.Sukunimi (ät) oulu.fi
puh: 0294 482371 / 040 834 5796
työhuone: KE1011
vastaanottoaika keskiviikkoisin klo 13-15

Saamelainen kulttuuri ja saamen kielet

Giellagas-instituutin koko henkilökunta ohjaa ja auttaa opinnoissa. Jokaisen kurssin vastuuopettaja on luonnollisesti sen osakokonaisuuden osalta paras mahdollinen vastaaja kysymyksiin. 

Pääoppiaineissa opinto-ohjausta antaa Marjatta Jomppanen. Hän avustaa, paitsi henkilökohtaisten opintosuunnitelmien teossa, myös jokapäiväisten pienempien opintoihin ja niiden suorittamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Hän toimii myös saamen kielen aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilönä ja ohjaa opiskelijoita työharjoitteluun liittyvissä asioissa. 

Syyslukukauden alussa järjestetään uusien opiskelijoiden ja Giellagas-instituutin henkilökunnan yhteinen tiedotus- ja tutustumistilaisuus. Opintojen alussa ohjauksesta vastaavat ennen kaikkea pienryhmäohjaajat.

Opiskelijan on itse suunniteltava opintonsa ja ajankäyttönsä. Sitä varten on hankittava tietoa ja tehtävä valintoja. Opiskelijan on huolehdittava, että hänen opintonsa etenevät tavoiteajassa.

 

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Giellagas-instituhta buot bargit rávvejit ja bagadit oahpuid čađaheamis ja plánemis. Kurssa oahpaheaddji lea lunddolaččat iežas kurssa buoremus áššedovdi.

Oaiveávdnasiin bagadallama addá Marjatta Jomppanen. Son lea veahkkin ee. persovnnalaš oahppoplána ráhkadeamis ja gažaldagain, mat laktásit jeavddalaš studeremii ja kurssaid čađaheapmái. Sus lea maiddái ovddasvástádus sámegiela ávnnasoahpaheddjiid skuvlejumis ja son bagadallá ohppiid áššiiguin mat laktásit bargohárjehallamii.

Čakčalohkanbaji álggus ordnejuvvo ođđa studeanttaid ja instituhta bargiid oktasaš dieđihan- ja oahpásmuvvandilálašvuohta. Oahpuid álggus láidehusas vástidit erenomážit fuksiláidesteaddjit.

Oahppi galgá ieš plánet iežas studerema, oahpuid ovdáneami ja áiggi geavaheami. Dan várás galgá ohcat dieđuid ja dahkat válljemiid. Oahppi galgá fuolahit, ahte su oahput ovdánit mihttomeari mielde.

Saamen kielet ja saamelainen kulttuuri

Giellagas-instituutin koko henkilökunta ohjaa ja auttaa opinnoissa. Jokaisen kurssin vastuuopettaja on luonnollisesti sen osakokonaisuuden osalta paras mahdollinen vastaaja kysymyksiin. 

Pääoppiaineissa opinto-ohjausta antaa Marjatta Jomppanen. Hän avustaa, paitsi henkilökohtaisten opintosuunnitelmien teossa, myös jokapäiväisten pienempien opintoihin ja niiden suorittamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Hän toimii myös saamen kielen aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilönä ja ohjaa opiskelijoita työharjoitteluun liittyvissä asioissa. 

Syyslukukauden alussa järjestetään uusien opiskelijoiden ja Giellagas-instituutin henkilökunnan yhteinen tiedotus- ja tutustumistilaisuus. Opintojen alussa ohjauksesta vastaavat ennen kaikkea pienryhmäohjaajat.

Opiskelijan on itse suunniteltava opintonsa ja ajankäyttönsä. Sitä varten on hankittava tietoa ja tehtävä valintoja. Opiskelijan on huolehdittava, että hänen opintonsa etenevät tavoiteajassa.

 

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Giellagas-instituhta buot bargit rávvejit ja bagadit oahpuid čađaheamis ja plánemis. Kurssa oahpaheaddji lea lunddolaččat iežas kurssa buoremus áššedovdi.

Oaiveávdnasiin bagadallama addá Marjatta Jomppanen. Son lea veahkkin ee. persovnnalaš oahppoplána ráhkadeamis ja gažaldagain, mat laktásit jeavddalaš studeremii ja kurssaid čađaheapmái. Sus lea maiddái ovddasvástádus sámegiela ávnnasoahpaheddjiid skuvlejumis ja son bagadallá ohppiid áššiiguin mat laktásit bargohárjehallamii.

Čakčalohkanbaji álggus ordnejuvvo ođđa studeanttaid ja instituhta bargiid oktasaš dieđihan- ja oahpásmuvvandilálašvuohta. Oahpuid álggus láidehusas vástidit erenomážit fuksiláidesteaddjit.

Oahppi galgá ieš plánet iežas studerema, oahpuid ovdáneami ja áiggi geavaheami. Dan várás galgá ohcat dieđuid ja dahkat válljemiid. Oahppi galgá fuolahit, ahte su oahput ovdánit mihttomeari mielde.

Viimeksi päivitetty: 9.7.2019