Mikko Puhakka

Professor / Professori

Research

Theory and applications of overlapping generations model, long-term economic development

Tutkimus

Limittäisten sukupolvien mallin teoria ja sovellukset, talouden pitkän aikavälin kehitys

Attachments: 

Last updated: 15.1.2020