HARKKA - Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä

HARKKA

Projektin kuvaus

Oulun yliopisto on mukana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa HARKKA - Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa monipuolisia ja moniammatillisia terveysalan koulutuksen harjoitteluympäristöjä ja – käytänteitä. Tavoitteena on harjoitteluympäristöjä ja -käytäntöjä kehittämällä varmistaa terveysalan opiskelijoiden sujuva valmistuminen ammattiin ja sujuva siirtymisen työelämään.

Keskeisenä tuloksena tavoitellaan valtakunnallisesti tasalaatuista toimintamalliaterveysalan opiskelijoiden kliinisten ja moniammatillisten taitojen harjoitteluun autenttisissa, simuloiduissa ja digitaalisissa harjoitteluympäristöissä. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää kaikki kansalliset ja myös kansainväliset terveysalan korkeakoulut.

Projektin koordinaattori

Oulun Ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanit

Kajaanin Ammattikorkeakoulu

Oulun yliopisto: Elinikäisen terveyden tutkimusyksiköt

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin yliopisto

Lahden ammattikorkeakoulu

Savonia ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tutkimusryhmä

Outi Kähkönen

Outi Kähkönen

Yliopisto-opettaja, post doc tutkija