Tietojenkäsittelytieteet

Haluatko parantaa maailmaa? Tietojenkäsittelytieteilijät osaavat sekä tieto- ja viestintäteknologian tuottamisen että hyödyntämisen. Heille tekniikka ei ole vain sähköisiä laitteita tai monimutkaista koodia. Tavoitteena on tuoda todellista lisäarvoa ohjelmistoja käyttäville ihmisille ja tietojärjestelmiä hyödyntäville organisaatioille.

Ajankohtaista