Biokemia

Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

 
 • Käytössäsi on tuorein biokemian tutkimustieto

 • Opit laboratoriotyöskentelyn uusimmat menetelmät ja tekniikat

 • Saat ammatillisen kielitaidon ja erinomaiset kansainväliset verkostot jo opiskeluaikana

Lue lisää ja hae

Biokemian tutkinto-ohjelmassa koulutetaan osaajia, joilla on laaja tietämys biokemiasta ja sen eri osa-alueista. Biokemistit osaavat suunnitella ja toteuttaa laboratoriokokeita sekä raportoida tulokset noudattaen tieteellisiä periaatteita. Biokemian tutkinto-ohjelmasta valmistuu sekä luonnontieteiden kandidaatteja että filosofian maistereita, jotka ovat suuntautuneet molekyylilääketieteeseen tai proteiinitieteeseen ja bioteknologiaan.

Oulusta valmistuneella biokemistillä on loistavat edellytykset jatkaa tieteellistä uraa tai siirtyä esimerkiksi tuotekehityksen pariin yritysmaailmaan. Tutkinto sisältää:

 • kemian ja biologian perusopintoja
 • biokemian, molekyylibiologian, solubiologian, molekyylilääketieteen ja proteiinikemian opintoja
 • laboratorioharjoitustyökursseja
 • vapaasti valittavia sivuaineopintoja esimerkiksi tietotekniikasta, prosessitekniikasta, markkinoinnista tai matematiikasta

Molekyylilääketieteeseen suuntautunut biokemisti osaa käyttää tietämystään lääketieteellisessä perustutkimuksessa, biologisessa lääkekehityksessä tai tautimallien tutkimisessa.

Proteiinitieteeseen ja bioteknologiaan suuntautunut biokemisti hallitsee proteiinien tuoton, rakenteiden ja toiminnan tutkimiseen liittyvän teorian ja tekniikat.

Kansainvälisyys on tärkeä osa biokemistin työelämää sekä tutkimus- että yritysmaailmassa. Biokemian koulutus mahdollistaa hyvän ammatillisen kielitaidon ja erinomaisten kansainvälisten verkostojen luomisen jo opiskeluaikana. Kaikki tiedekunnassa työskentelevät tutkijat opettavat, joten opiskelijat saavat uusimman tiedon tutkimuksen eturintamasta ja pääsevät osallistumaan tutkimustyöhön muutaman viikon harjoittelujaksoilla jo maisterivaiheessa.

Biokemistin koulutus antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijana sekä tuotekehitys-, analyysi-, laadunvalvonta- ja markkinointitehtävissä lääke-, elintarvike- ja bioteollisuuden yrityksissä.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • tutkija
 • biokemisti
 • kemisti
 • tuotespesialisti
 • kliinisen tutkimuksen assistentti
 • patenttiasiamies

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • kemia
 • biologia
 • äidinkieli
 • englanti