Matemaattisten aineiden opettaja

Matemaattisten aineiden opettaja, Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

Matemaattisten aineiden opettajan koulutus tarjoaa

 • Saat tiedot ja taidot havainnollistaa matematiikan ja fysiikan ilmiöitä ja käsitteitä sekä ohjata näiden oppimista

 • Opit kehittämään uusia oppimismateriaaleja ja -menetelmiä luonnontieteellisiin aineisiin

 • Voit pätevöityä myös useamman kuin kahden aineen opettajaksi

Lue lisää ja hae

Aineenopettajan opinnoissa yhdistyvät syvällinen matemaattisten aineiden osaaminen sekä monipuolinen pedagoginen tietämys. Aineenopettaja on sekä oman tieteenalansa että oppimisen ja opettamisen asiantuntija.

Opintojen aikana perehdytään laajasti oman valinnan mukaan joko matematiikkaan tai fysiikkaan. Toinen opetettava aine on fyysikoilla matematiikka – matemaatikolla toinen opetettava aine voi olla myös kemia tai tietotekniikka. Opinnoissaan voi pätevöityä myös useamman kuin kahden aineen opettajaksi.

Aineenopettajan koulutukseen sisältyy yleiset opettajan opinnot, joissa saadaan tietoa moderneista oppimiskäsityksistä ja opetusmetodeista. Lisäksi koulutukseen kuuluu erityisesti matemaattisten aineiden opettajille suunniteltuja kursseja, joilla keskitytään matematiikan ja fysiikan opetukseen liittyviin kysymyksiin, tuotetaan nykyaikaisia oppimismateriaaleja ja harjoitellaan taitoja todellisissa oppimistilanteissa.

Aineenopettaja voi työllistyä perusasteen, lukion tai muun oppilaitoksen matemaattisten aineiden opettajan tehtäviin. Aineenopettajana voi työllistyä myös muihin koulutussektorin tehtäviin, kuten suunnittelijaksi tai asiantuntijaksi opetushallintoon.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • matemaattisten aineiden opettaja
 • koulutussuunnittelija
 • tutkija
 • asiantuntija
 • kouluttaja

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • matematiikka
 • fysiikka
 • äidinkieli
 • psykologia