Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

Lapsen oppimisen on joskus katsottu alkavan kouluikäisenä, mutta nykyään ymmärretään, että pohja kaikelle oppimiselle rakennetaan varhaislapsuudessa ennen kouluikää. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat luovat tärkeän perustan ihmisen elinikäiselle oppimiselle.

 • Saat valmiuden toimia kasvatuksen, opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen tehtävissä.
 • Perehdyt pienen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.
 • Voit toimia koulutuksen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajana esimerkiksi esiopetuksessa.

Miksi varhaiskasvatusta Oulussa?

Tiesitkö, että Oulun yliopiston kampusalueella on myös päiväkoti? Osana koulutusta pääset tekemään tiivistä yhteistyötä päiväkotien kanssa ja saat valmiuksia erilaisiin varhaiskasvatuksen pedagogisiin asiantuntijatehtäviin.

Lasten kasvun ja kehityksen asiantuntijaksi

Varhaiskasvatuksen ammattilaisena kykenet työskentelemään tehtävissä, joissa vaaditaan varhaiskasvatuksen pedagogista asiantuntijuutta tyypillisesti esimerkiksi päiväkodissa. Kasvat asiantuntijaksi, joka osaa toimia eettisesti ja yhteistyössä lasten, heidän vanhempiensa ja muiden toimijoiden kanssa.

Opit soveltamaan ja analysoimaan alle kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tutkimustietoa erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnassa on tutkittu pitkään esimerkiksi interkulttuurista kasvatusta, jonka tavoitteena on kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen edistäminen.

 

120

aloituspaikkaa

 

vain 1 %

työttömänä

 

60 op

opettajan pedagogisia opintoja

Kandidaatin tutkinto pätevöittää varhaiskasvatuksen opettajaksi

Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon saat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen, ja valmistuttuasi osaamisesi on kysyttyä ympäri Suomen. Koulutus antaa myös eväät nähdä kasvatuksen yhteydet yhteiskunnallisiin ilmiöihin monipuolisesti. Osana koulutusta pääset tekemään tiivistä yhteistyötä päiväkotien kanssa.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • varhaiskasvatuksen opettaja
 • päiväkodin johtaja
 • koulutussuunnittelija
 • koulutusasiantuntija
 • kouluttaja.

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • äidinkieli
 • psykologia
 • taito- ja taideaineet.

 

Hae meille opiskelemaan varhaiskasvatusta:

Lue lisää ja hae