Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 

 • Saat valmiuden toimia kasvatuksen, opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen tehtävissä 

 • Perehdyt pienen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen

 • Voit toimia koulutuksen jälkeen varhaiskasvatuksen opettajana, esimerkiksi esiopetuksessa

Lue lisää ja hae

Varhaiskasvatuksen koulutuksen suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan varhaiskasvatuksen pedagogista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä, kuten esimerkiksi päiväkodissa. Hän osaa toimia eettisesti ja yhteistyökykyisesti vuorovaikutuksessa lasten, vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi hän kykenee analysoimaan ja soveltamaan alle kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tutkimuksellista tietoa erilaisissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä.

Tutkinto sisältää:

 • kieli-, viestintä- ja orientoivia opintoja
 • kasvatustieteen pääaineopinnot varhaiskasvatuksen painotuksella
 • varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammatilliset valmiudet antavat opinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot

Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija saa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä. Koulutus ohjaa tutkivaan ja kehittävään työotteeseen sekä näkemään kasvatuksen yhteydet laaja-alaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Koulutus sisältää tiivistä yhteistyötä päiväkotien kanssa.

Kandidaatintutkinnon jälkeen opiskelija siirtyy laaja-alaiseen maisteriohjelmaan, jossa hän rakentaa ammatillista profiiliaan sivuaine- ja harjoittelupaikkavalinnoilla sekä osallistumalla tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Opiskelijalla on myös mahdollisuus hakea sisäisen valinnan kautta peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin, jotka antavat luokanopettajan kelpoisuuden.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • varhaiskasvatuksen opettaja
 • päiväkodin johtaja
 • koulutussuunnittelija
 • koulutusasiantuntija
 • kouluttaja

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • äidinkieli
 • psykologia
 • taito- ja taideaineet

 

25.4.2017 Opiskelijatarina

Lapset ovat aitoja

12.2.2019 Alumnitarina

Lapsen puolustaja

1.8.2017 Alumnitarina

Lasten etu ensisijalla