Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Jani Luukkonen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede

Väitöstilaisuus

9.11.2019 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Leena Palotie sali (101A), Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto, Aapistie 5 A, Oulu

Aihe

Osteopontiini ja osteoklastit nivelreumassa ja nivelrikossa.

Vastaväittäjä

Professori Timothy Arnett, University College London, UCL

Kustos

Professori Petri Lehenkari, Oulun yliopisto

Osteoklastien toiminta ja niihin vaikuttavat välittäjäaineet nivelrikossa ja nivelreumassa

Väitöstyössä osoitetaan, että osteoklastien eli luun hajottajasolujen toiminta ja niihin vaikuttavat tekijät, erityisesti proteiini osteopontiini, muuttuvat nivelrikossa ja nivelreumassa.

Nivelreuma ja nivelrikko ovat kroonisia nivelsairauksia, jotka Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan aiheuttavat eniten sosioekonomista haittaa. Tautien syitä tai mekanismeja ei täysin tunneta. Perinteisesti ajatellaan, että nivelrikko johtuu rusto- ja luukudoksen mekaanisesta kulumisesta ja nivelreuma nivelkalvon tulehduksesta.

Tutkimuksessa analysoitiin osteoklasteihin vaikuttavia tekijöitä nivelrikko- ja nivelreumapotilaiden näytteistä, sekä osteoklastien toimintaa soluviljelmissä. Soluviljelmissä käytettiin nivelreuma- ja nivelrikkopotilaiden näytteitä mahdollisimman totuudenmukaisen ympäristön luomiseksi osteoklasteille.

Tärkeimpiä uusia havaintoja olivat: osteopontiinin fosforylaatio on lisääntynyt nivelreumapotilaiden nivelnesteessä, osteoklastit erittävät osteopontiinia luuta hajottaessaan hajotusalueelle, sekä soluviljelmissä havaittiin selkeät erot siinä, miten eri potilasnäytteet vaikuttavat osteoklastien toimintaan ja erityisesti tulehduksen aiheuttamaan osteoklastien kehittymiseen.

Uusien löydösten kliininen merkitys selviää tulevaisuuden tutkimuksissa, mutta toivomme niillä olevan jopa hoidollisia mahdollisuuksia.

 

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 1.11.2019