Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

M.Sc (Public Health) Nazeeba Siddika

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus
+358 40 672 0927

Oppiaine

Kansanterveystiede

Väitöstilaisuus

6.11.2020 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Auditorio F202, Lääketieteellinen tiedekunta (Aapistie 5 B). etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/63559175172

Aihe

Raskaudenaikainen altistuminen ilmansaasteille, ennenaikainen synnytys ja kohtukuolema. Ilmansaasteiden yhteisvaikutus ennenaikaisen synnytyksen määreenä

Vastaväittäjä

Dosentti Otto Hänninen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Kustos

Professori Jouni J. K. Jaakkola, Oulun yliopisto

Raskaudenaikainen altistuminen ilmansaasteille, ennenaikainen synnytys ja kohtukuolema. Ilmansaasteiden yhteisvaikutus ennenaikaisen synnytyksen määreenä

Aiempien tutkimusten perusteella oli vain vähän tietoa alhaisen ilmansaastealtistuksen vaikutuksista ennenaikaisen synnytyksen riskiin. Myöskään eri ilmansaasteiden yhteisvaikutuksia ennenaikaiseen synnytykseen ei ollut aiemmin tutkittu. Tutkimustulokset raskaudenaikaisen ilmansaastealtistuksen vaikutuksista olivat vähäiset ja ristiriitaisia.

Tässä tutkimushankkeessa arvioitiin ilmansaasteiden raskaudenaikaisen altistumisen riippumattomia ja yhteisvaikutuksia ennenaikaisen synnytyksen riskiin sekä vedettiin yhteen tutkimustieto raskaudenaikaisen ilmansaastealtistuksen vaikutuksista kohtukuolemariskiin toteuttamalla systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja siihen pohjautuva meta-analyysi.

Tutkimuspopulaatio käsitti Espoon kohorttitutkimuksen 2568 espoolaista jäsentä, jotka syntyivät vuosien 1984 ja 1990 välillä.

PM2.5 ja otsonialtistuksella saattaa olla synergistisiä vaikutuksia ennenaikaiseen synnytykseen. Ennenaikaista synnytystä edeltävän viikon aikaisilla ilmansaastealtistuksilla ei havaittu tilastollisesti merkitseviä yhteisvaikutuksia. Meta-analyysin perusteella raskaudenaikainen altistus ilmansaasteille lisää kohtukuoleman riskiä.

Ilmansaasteiden aiheuttaman ennenaikaisen synnytyksen ja kohtukuoleman riskien ehkäisemiseksi tulisi yhdyskuntailman laatua pyrkiä parantamaan lainsäädännön ja ilmansuojeluohjeiden tuella. Tarvitaan keinoja vähentää samanaikaisesti esiintyvien ilmansaasteiden määrää myös maailman vähemmän saastuneilla alueilla.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 26.10.2020