Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Tekniikan lisensiaatti Päivi Haho

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, tuotantotalouden osasto
0294 480 000

Oppiaine

Tuotantotalous

Väitöstilaisuus

7.2.2014 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L 10)

Aihe

Oppimisen mahdollistajat, oppimisen tulokset, oppimisen polku ja niiden suhde organisaation oppimisessa ja muutoksessa

Vastaväittäjä

Professori Olavi Uusitalo, Tampereen teknillinen yliopisto

Kustos

Professori Pekka Kess, Oulun yliopisto

Oppimisen mahdollistajat, oppimisen tulokset, oppimisen polku ja niiden suhde organisaation oppimisessa ja muutoksessa

Väitöstyössä on tutkittu organisaation oppimisen ja sen eri osatekijöiden roolia prosessi-innovaatioiden luomisessa ja muutoksen aikaansaamisessa organisaatiossa. Organisaation oppimista tutkittiin ja aineisto kerättiin prosessien kehittämisprojekteissa, joissa prosessisimulaatioita käytettiin prosessi-innovaatioiden menetelmänä.

Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista pitkittäistä toimintatutkimusta tapaustutkimuksineen ja abduktiivisine päättelyineen. Tässä väitöskirjassa näitä tuloksia analysoidaan vallitsevien organisaatio-oppimisen teorioiden valossa prosessi-innovaatioiden ja muutoksen johtamisen asiayhteydessä. Erityisesti tutkitaan oppimisen mahdollistajia, oppimisen tuloksia (aineettomia/aineellisia), oppimisen polkuja ja kaikkien näiden keskinäisiä suhteita.

Tutkimuksen teoreettinen tulos kohdistuu neljään osa-alueeseen. Tulokset lisäävät ymmärrystä 1) oppimisen mahdollistajista, niiden suhteesta toisiinsa ja vaikutuksesta oppimiseen ja prosessi-innovaatioihin, 2) aineettomien ja aineellisten oppimistulosten roolista yksilön ja organisaation oppimisprosesseissa, ja 3) prosessi-innovaatioiden ja niihin liittyvien muutosprosessien oppimisen poluista. Tutkimus myös määrittelee 4) prosessi-innovaatioita koskevien muutosprojektien oppimista korostavan mallin.  

Tutkimus korostaa yksilön ja organisaation oppimisen merkitystä prosessi-innovaatioiden luomisessa ja lisäksi se määrittelee vaikuttavan prosessi-innovaatioiden kehittämisen ja käyttöönoton menetelmän piirteet.   

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 28.1.2014