Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Kauppatieteiden maisteri Teea Palo

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, markkinoinnin yksikkö
0294 480 000

Oppiaine

Markkinointi

Väitöstilaisuus

7.2.2014 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA 105)

Aihe

Liiketoimintamallin käytön moninaisuus

Vastaväittäjä

Professori Luis Araujo, Lancaster University Management School, Englanti

Kustos

Professori Jaana Tähtinen, Oulun yliopisto

Liiketoimintamalleja pitää kehittää, mutta myös osata käyttää monipuolisesti

Teknologian kaupallistaminen ja kannattavan liiketoiminnan luominen ei ole helppoa. Epäonnistumisia selitetään usein vääränlaisella liiketoimintamallilla. Liiketoimintamallin käyttöä ymmärretään kuitenkin yllättävän vähän.

Väitöskirjassa on tutkittu kuinka organisaatiot käyttävät liiketoimintamallejaan. Liiketoimintamalli nähdään analyyttisena työkaluna, jota toimijat voivat käyttää kehittäessään, tuottaessaan ja markkinoidessaan uusia teknologiaa hyödyntäviä palveluja.

Tutkimus osoittaa, että liiketoimintamallia voidaan käyttää monilla tavoin. Sitä voidaan käyttää verkostomaisen liiketoiminnan nykyhetken rakenteen kuvaamiseen ja sen vakauttamiseen. Sillä voidaan myös luoda ja välittää liiketoiminnan tulevaisuuden visiota. Liiketoimintamallilla voidaan ohjata organisaatioiden, yritysverkostojen ja markkinoiden toimintaa sekä luoda yhteistä ymmärrystä toimijoiden välillä menneestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Tutkimus paitsi tarkentaa liiketoimintamallin käsitettä verkosto- ja markkinanäkökulmista, myös lisää ymmärrystä yritysverkostojen muodostamisesta sekä markkinoiden muokkaamisesta.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 3.2.2014