Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, tuotantotalous
0294 482 958

Oppiaine

Tuotantotalous

Väitöstilaisuus

15.8.2014 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Aihe

Suomen Puolustusvoimien toimitusketjun hallinnan organisaatiollisen kaksikätisyyden kehittäminen

Vastaväittäjä

Professori Tzong-Ru (Jiun-Shen) Lee, National Chung Hsing University, Taiwan

Kustos

Professori Pekka Kess, Oulun yliopisto

Puolustusvoimien huoltovarmuuden kehittäminen

Puolustusvoimien on pyrittävä rauhanajan hankintastrategiallaan turvaamaan myös sota-ajan resurssien saanti, sillä puuttuvat sota-ajan resurssit voivat aiheuttaa valtavia menetyksiä. Toimivan logistiikan merkitys on Puolustusvoimien huollon keskeisimpiä kysymyksiä ja on selvää että poikkeusolosuhteissa tarvitaan toimijoilta suurta sitoutumista tarvittavien tehtävien hoitamiseen ja näin ollen vain kotimaiset resurssit tulevat kysymykseen. Puolustusvoimien lisäksi poikkeusolosuhteissa kotimaiset logistiikkapalvelut ovat keskeisessä asemassa niin yhteiskunnan muiden julkisten perustoimintojen turvaamisessa kuin myös kansalaisten, yksityisen sektorin ja huoltovarmuuden kannalta. Puolustusvoimat on myös erittäin merkittävä kuljettajien kouluttaja sekä kuljetusyritysten asiakas, eli Puolustusvoimat voivat vaikuttaa kotimaisten logistiikkayritysten toimintaedellytyksiin.

Puolustusvoimien ja heidän strategisten kumppaneidensa henkilöstöltä kerätyn tutkimusaineiston perusteella Puolustusvoimien logistiikkapalveluiden hankintastrategia kuitenkin eroaa heidän hankintojensa käytännön tason päätöksistä. Koska ilmeisesti Puolustusvoimien hankintastrategia pyrkii vaikuttamaan pääasiassa suoriin kustannuksiin eli ostohintoihin, on Puolustusvoimilla opittavaa omista logistiikkapalveluiden laatuun keskittyvistä hankinnan käytännöistään. Keskittymällä logistiikkapalveluiden laatuun suorien kustannusten sijasta voidaan Puolustusvoimien rauhanajan logistiikan kokonaiskustannuksia alentaa ja samalla kehittää strategiaa siihen suuntaan, että se jatkossa turvaa kotimaisten logistiikkapalveluiden säilymistä mahdollisia poikkeusoloja ajatellen.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 5.8.2014