Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Master of Science Hirley Alves

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietoliikennetekniikan osasto
0294 480 000

Oppiaine

Tietoliikennetekniikka

Väitöstilaisuus

27.3.2015 14:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kainuunsali (L2)

Aihe

Suorituskykyanalyysi kaksisuuntaisissa verkoissa

Vastaväittäjä

Professori Risto Wichman, Aalto-yliopisto

Kustos

Professori Matti Latva-aho, Oulun yliopisto

Kaksisuuntaisia yhteistoiminnallisia verkkoja

Väitöstyössä tutkitaan kaksisuuntaisia (Full-Duplex, FD) yhteistoiminnallisia verkkoja informaatioteorian, tietoliikenneteorian ja sovelletun tilastotieteen näkökulmista. Työssä suoritetaan kattava suorituskykyarviointi yhteistoiminnallisten FD-välittimien muodostamassa tietoliikenneverkossa. FD-releointi osoitetaan toimintakelpoiseksi useissa toimintaympäristöissä ja sovelluksissa jopa voimakkaan omahäiriön vallitessa. Mikä tärkeintä, työssä saavutetut tulokset muodostavat vertailukohdan sekä nykyisten että tulevien langattomien verkkoteknologioiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 12.3.2015