Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

Master of Science Jhih-Fong Lin

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, sähkötekniikan osasto
0294 480 000

Oppiaine

Sähkötekniikka

Väitöstilaisuus

25.6.2015 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, OP-sali (L10)

Aihe

Moniulotteiset hiiltä sisältävät komposiitit elektrodisovelluksiin

Vastaväittäjä

Professori Albert G. Nasibulin, Skolkovo Institute of Science and Technology, Venäjä ja Aalto-yliopisto

Toinen vastaväittäjä

Tekniikan tohtori Tanja Kallio, Aalto-yliopisto

Kustos

Tutkimusprofessori Krisztian Kordas, Oulun yliopisto

Uusia hiilipohjaisia nanorakenteita elektroniikan ja sähkökemian sovelluksiin

Väitöskirjassa tutkittiin moniulotteisia hiilinanoputkirakenteita, joihin yhdistettiin erilaisia aktiivisia materiaaleja. Näistä valmistettujen elektrodien soveltuvuutta arvioitiin kenttäemitterissä, sähkökemiallisissa energian varastointiin tarkoitetuissa komponenteissa ja sähkökemiallisissa anturi- ja katalyyttikomponenteissa.

Moniulotteisia hiilipohjaisia aktiivisten materiaalien nanokomposiitteja valmistettiin useilla menetelmillä, esimerkiksi kasvattamalla suoraan kolmiulotteisia hiilinanoputkirakenteita, tai valmistamalla kaksiulotteisia hiilinanoputkipapereita dispersiosta.

Väitöskirjan tulokset osoittavat, että hiilipohjaisten ​​nanorakenteiden ja orgaanisten/epäorgaanisten materiaalien yhdistäminen on toteutuskelpoinen ja monipuolinen lähestymistapa elektrodien valmistamiseksi useisiin sovelluksiin. Työssä esitetyt tutkimukset voivat tuottaa alalle uusia teknisiä innovaatioita ja synnyttää lisää kehitystyötä alan tutkimusten kaupalliseksi soveltamiseksi.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 16.6.2015